Arhīvs

NKC izsludina konkursus uz papildu finansējumu 2020. gadā

Pēc Ministru kabineta lēmuma Latvijas filmu nozarei 2020. gadā piešķirts papildu finansējums (2 miljoni EUR), un Nacionālais Kino centrs organizē vairākus konkursus ar pieteikumu iesniegšanu līdz augusta sākumam – 1) mākslinieciski augstvērtīgu seriālu veidošanai, 2) mazbudžeta spēlfilmu attīstīšanai un uzņemšanai, 3) “Covid-19” krīzes seku pārvarēšanas atbalstam ražošanā esošos filmu projektos.

 

2020. gada 16. jūnijā Ministru kabinets pēc Kultūras ministrijas (KM) izstrādāta rīcības plāna lēma no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 2020. gadā piešķirt 9,7 miljonus eiro kultūras nozarei, tai skaitā 2 miljonus – Latvijas filmu nozarei (paplašināta ziņa ŠEIT). 2020. gada 9. jūlijā šis valdības lēmums apstiprināts Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā, un 14. jūlijā Nacionālais kino centrs izsludina divus no trim projektu konkursiem, kuros plānots piešķirt finansējumu no valsts budžeta programmas Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem, tāpēc tas paredzēts tikai tādām izmaksām, ko iespējams segt līdz 2020. gada 31. decembrim.

Nacionālā Kino centra vadītāja Dita Rietuma: “ Papildu līdzekļi kino nozarei ir piešķirti no valsts budžeta programmas Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem, kuriem ir īpašs rāmējums, tai skaitā ļoti ierobežots termiņš šo līdzekļu izmantošanai – tikai konkrētā budžeta gada ietvaros, tātad līdz 2020. gada beigām. Vairāki konkursi, ko rīko NKC, piedāvā gan iespēju aktivizēt procesus filmu nozarē, gan arī pamatīgu izaicinājumu ātri reaģēt un profesionāli plānot darbus projektu realizācijai un līdzfinansējuma piesaistīšanai. Ceram uz nozares profesionālismu, situācijas izpratni un dinamiku projektu sagatavošanā, iesniedzot tos konkursos.”

Līdz 2020. gada 7. augustam pieņem pieteikumus konkursā par seriālu (kvalitatīvu, mākslinieciski augstvērtīgu daudzsēriju filmu) attīstīšanu un veidošanu; šajā konkursā iecerēts atbalstīt vismaz divus seriālus, kuru formāts ir daudzsēriju spēlfilma vai dokumentālā filma ne mazāk kā 7 sērijās, katras sērijas garums – ne mazāk kā 45 minūtes. Konkursa finansējums ir 1 000 000 EUR, uz atbalstu konkursa ietvaros var pretendēt seriāli, kuriem pabeigšana un publiska izrādīšana Latvijā plānota 2021. gadā, taču, kā jau minēts, šajā konkursā var tikt atbalstītas tikai tādas izmaksas, ko iespējams segt līdz 2020. gada 31. decembrim, tāpēc projekta finanšu plānā nepieciešams uzrādīt plānoto līdzfinansējumu. Iesniedzot projekta pieteikumu, tam, cita starpā, ir būtiski pievienot seriāla demonstrēšanā ieinteresētas raidorganizācijas vai straumēšanas platformas apliecinājumu par plānoto izrādīšanu. Konkursā nevar piedalīties raidorganizācijas, valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrības un privātpersonas, tas paredzēts Latvijā reģistrētu filmu studiju un profesionālu producentu atbalstam. Detalizētāka informācija par finansējuma nosacījumiem un projektu sagatavošanu atrodama konkursa nolikumā ŠEIT.

Līdz 2020. gada 11. augustam atvērta pieteikumu pieņemšana mazbudžeta spēlfilmu attīstīšanas un veidošanas projektu konkursā ar finansējumu 180 000 EUR apmērā. Arī šim konkursam līdzekļi atvēlēti no valsts budžeta programmas Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem, tāpēc tas paredzēts tikai tādām izmaksām, ko iespējams segt līdz 2020. gada 31. decembrim, un finansēs mazbudžeta pilnmetrāžas  spēlfilmas, ko plānots pabeigt un pirmizrādīt 2021. gadā. Konkursā plānots piešķirt finansējumu vismaz divām mazbudžeta spēlfilmām, projekta īstenošanai var pretendēt uz atbalstu 50% līdz 80% apmērā no projekta kopējām ražošanas izmaksām. Konkursā nevar iesniegt projektus, kuri jau ir saņēmuši NKC finansējumu filmas ražošanai vai pabeigšanai; starptautisku kopražojumu projektus, kuros Latvijas filmu producents ir mazākuma kopražotājs; projektus, kuri saņēmuši filmu ražošanas finansējumu Valsts Kultūrkapitāla fondā, un projektus, kuru ražošana ir jau uzsākta. Detalizētāka informācija par finansējuma nosacījumiem un projektu sagatavošanu atrodama konkursa nolikumā ŠEIT, ar to var iepazīties arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10, tālrunis 67358878.

Trešo konkursu, kas plānots Covid-19 krīzes seku pārvarēšanas atbalstam, plānots izsludināt vistuvākajā laikā, kad būs pabeigta konkursa nolikuma saskaņošana Kultūras ministrijā. Šajā konkursā būs iespējams saņemt atbalstu, lai segtu papildu izdevumus, kas rodas filmu ražošanas procesā, ievērojot epidemioloģiskās situācijas diktētus priekšnoteikumus un drošības pasākumus, kas nepieciešami sabiedrības veselības un sociālās atbildības prasību ievērošanai.

 

 

Informācija par konkursiem:
Inga Blese,
inga.blese@nkc.gov.lv
67358862, 29418305

 

 

14.07.2020.