Izsludināti konkursi

NKC PLĀNOTO FILMU NOZARES KONKURSU PROVIZORISKAIS GRAFIKS 2016. GADAM

KONKURSS KOPRAŽOJUMA FILMU ATBALSTAM

Nacionālais kino centrs (NKC) 28.aprīlī izsludina 2016. gada starptautisku kopražojuma filmu atbalsta konkursu ar pieejamo finansējumu Eur 300 000.
Konkursa mērķis ir atbalstīt starptautiskus filmu kopražojumus, kuros kā mazākuma kopražotājs piedalās Latvijas producējošā kompānija. Atbalsts paredzēts pilnmetrāžas spēlfilmu un visu garumu dokumentālo filmu projektu ražošanas pabeigšanai 2016. – 2017. gadā, kā arī animācijas filmu projektu, kas jau saņēmuši NKC finansējumu, ražošanas turpināšanai
Konkursā nevar tikt iesniegti projekti, kuri saskaņā ar NKC noslēgtajiem līgumiem ir saņēmuši finansējumu filmas pabeigšanai, kā arī projekti, kuri jau ir atbalstīti NKC filmu projektu ražošanas konkursos. Konkursā tāpat nevar tikt iesniegti starptautiski kopražojumu projekti, kuros Latvijas producējošā kompānija ir vairākuma kopražotājs.
Konkursā plānots atbalstīt 1 animācijas filmu, 2 dokumentālo filmu un 3 spēlfilmu projektus. Atbalsta gadījumā, ja tas ir attiecināms, projektiem jāatbilst Eiropas konvencijai par kino kopražojumiem.
Projekti iesniedzami personīgi vai pa pastu NKC, Rīgā, Peitavas ielā 10, līdz šā gada 30. maijam plkst. 12:00.
Ar konkursa nolikumu var iepazīties NKC mājas lapā www.nkc.gov.lv sadaļā Izsludināti konkursi, kā arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10, tālrunis 67358878.
Paziņojums par konkursa izsludināšanu publicēts 28.04.2016. laikraksta „Latvijas Vēstnesis” 82.numurā.
Konkurss izsludināts saskaņā ar Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumiem Nr.975 „Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem”.

KONKURSA NOLIKUMS

PĀRTRAUKTS LĪDZFINANSĒJUMA KONKURSS ĀRVALSTU FILMU VEIDOŠANAI LATVIJĀ

Nacionālais Kino centrs paziņo, ka tiek pārtraukts 23.12.2015. izsludinātais (“Latvijas Vēstnesis”, Nr. 251, OP 2015/251.PD1) 2016. gada valsts budžeta līdzfinansējuma konkurss ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā, jo izlietots viss konkursa finansējums.

5. aprīlī apstiprināti NKC 23.12.2015. izsludinātā 2016. gada valsts budžeta līdzfinansējuma konkursa pēdējie rezultāti ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā.
Konkursā pieejamā finansējuma ietvaros (Eur 400 810) atbalstīts Kazahstānas producentu “Moviq” veidotais spēlfilmas “Amre” projekts EUR 243 649 apmērā (Latvijas producents “Forma Pro Films”) un Francijas producentu “The Project Film Club” veidotais spēlfilmas “Sonāte” projekts EUR 157 161 apmērā (Latvijas producents “Tasse Film”).

Vairāk informācijas ŠEIT

 

KONKURSS PAR NACIONĀLĀ FILMU FESTIVĀLA RĪKOŠANU

Kopš 2016. gada Kultūras ministrija mainījusi kārtību, kādā tiek organizētas un finansētas nacionālās balvas dažādās kultūras nozarēs, tāpēc Nacionālais Kino centrs kā filmu nozares vadošā institūcija izsludina konkursu potenciālajiem Nacionālā filmu festivāla rīkotājiem, kam jānodrošina Latvijas filmu nozares darba rezultātu izvērtējums, veicinot Latvijas kino un filmu nozares ilgtspējīgu attīstību un konkurētspēju, mākslinieciskās kvalitātes atbalstīšanu un sabiedrības izpratni un interesi par filmu nozares sasniegumiem.

Pieteikumus konkursam var iesniegt pretendenti, kas atbilst šādiem nosacījumiem – Latvijā reģistrēts komersants, biedrība vai nodibinājums, kas darbojas kino nozarē ne mazāk kā divus gadus un ir piedalījies vismaz divu līdzvērtīgu kultūras jomas projektu koordinēšanā un īstenošanā pēdējo trīs gadu laikā.

Konkursa finansējuma avots ir Kultūras ministrijas valsts budžeta apakšprogrammas “Kultūras pasākumi, sadarbības līgumi un programmas” konkursa mērķim paredzētie finanšu līdzekļi.
Konkursa dokumenti līdz 2016.gada 22. aprīlim plkst. 17:00 jāiesniedz Nacionālajā kino centrā.

KONKURSA NOLIKUMS
LĪGUMS

Konkurss noslēdzies 28. aprīlī, konkursa rezultāti ŠEIT.

 

PROJEKTU ATTĪSTĪŠANAS KONKURSS

31. martā Nacionālais kino centrs (NKC) izsludina 2016. gada filmu projektu konkursus gan animācijas un dokumentālo filmu, gan žanra spēlfilmu attīstībai.

Žanra spēlfilmu projektu attīstīšanas konkursa mērķis ir atbalstīt četru pilnmetrāžas spēlfilmu projektu attīstīšanu, t.sk. scenāriju rakstīšanu, tēmu izpēti, tēlu un vizuālo risinājumu izstrādi, veicinot Latvijas filmu māksliniecisko daudzveidību komēdiju, piedzīvojumu filmu, fantastikas, trilleru, detektīvfilmu stilistikā, kā arī rosinot radīt bērnu auditorijai piemērotu saturu. Konkursa finansējums ir 46 020 EUR, no kura katram no atbalstāmajiem projektiem plānots piešķirt 11 505 EUR.

Iesniedzot projektu, producentam jāapņemas nodrošināt atbalstītā projekta scenārista dalību NKC organizētā žanru filmu scenāriju attīstīšanas seminārā un konsultācijās, kas notiks angļu valodā.

Savukārt animācijas un dokumentālo filmu projektu attīstīšanas konkursa mērķis ir atbalstīt animācijas īsfilmu un visu garumu dokumentālo filmu projektu attīstīšanu, t.sk. scenāriju rakstīšanu, tēmu izpēti, tēlu un vizuālo risinājumu izstrādi, veicinot Latvijas filmu tematisko, žanrisko un māksliniecisko daudzveidību. Konkursa finansējums ir 31 980 EUR apmērā, no kura animācijas filmu projektiem plānots piešķirt 17 940 EUR un dokumentālo filmu projektiem 14 040 EUR.

Abos konkursos var tikt iesniegti tikai tādi filmu projekti, kuri nav iepriekš saņēmuši NKC finansējumu, kā arī nav izvērtēti NKC filmu ražošanas konkursos. Detalizētāka informācija par finansējuma un citiem nosacījumiem atrodama konkursu nolikumos.

Konkursu projekti iesniedzami personīgi vai pa pastu NKC, Rīgā, Peitavas ielā 10 līdz šā gada 2. maijam plkst. 12:00.

Konkursi izsludināti saskaņā ar Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumiem Nr.975 „Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem”. Paziņojums par konkursu izsludināšanu publicēts 31.03.2016. laikraksta „Latvijas Vēstnesis” 62.numurā.

Animācijas un dokumentālo filmu projektu attīstīšanas konkursa NOLIKUMS

Spēlfilmu projektu attīstīšanas konkursa NOLIKUMS

 

PROGRAMMAS “LATVIJAS FILMAS LATVIJAS SIMTGADEI”
2016. gada filmu projektu ražošanas pirmais konkurss

Nacionālais kino centrs (NKC) 29. februārī izsludina programmas “Latvijas filmas Latvijas simtgadei” filmu projektu ražošanas 2016.gada pirmo konkursu ar finansējumu EUR 1 610 000 apmērā.

Konkursa mērķis ir atbalstīt ar NKC finansējumu ražošanā esošu programmas filmu ražošanas turpināšanu 2016. gadā. Konkursā iesniedzami tikai sekojošie 3 spēlfilmu un 8 dokumentālo filmu projekti: spēlfilmas – Bille, Paradīze ’89, Vectēvs, kas bīstamāks par datoru; dokumentālās filmas – Astoņas zvaigznes, Baltijas jaunais vilnis, Baltu ciltis, Ievainotais jātnieks, Kurts Fridrihsons, Lustrum, Mērijas ceļojums, Turpinājums.

Konkurss tiek organizēts, turpinot Latvijas Republikas simtgadei veltītu augstvērtīgu, žanriski daudzveidīgu un sabiedriski nozīmīgu filmu izveidi ar mērķi aktualizēt Latvijas vēstures, valstiskuma un nacionālās identitātes tēmas, stiprinot visplašākajā auditorijā izpratni par nacionālo identitāti un Latvijas valsts attīstību. Programmas ietvaros vairākās konkursa kārtās līdz 2018. gadam plānots izveidot 16 nozīmīgas pilnmetrāžas filmas, t.sk. 6 spēlfilmas, 2 animācijas filmas un 8 dokumentālās filmas.

Spēlfilmu projekti iesniedzami līdz š.g. 31. martam plkst.12:00, dokumentālo filmu projekti – līdz š.g. 29. aprīlim plkst. 12:00, personīgi vai pa pastu NKC, Rīgā, Peitavas ielā 10. Ar konkursa nolikumu var iepazīties NKC mājas lapas www.nkc.gov.lv Konkursu sadaļā, kā arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10, tālrunis 67358878.

Konkurss izsludināts saskaņā ar Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumiem Nr. 975 „Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem”. Paziņojums par konkursu izsludināšanu publicēts 29.02.2016. laikraksta „Latvijas Vēstnesis” 41. numurā.

KONKURSA NOLIKUMS

Informācija: Uldis Dimiševskis, uldis.dimisevskis@nkc.gov.lv, 67358862.

 

FILMU RAŽOŠANAS PROJEKTU KONKURSS

Nacionālais kino centrs (NKC) izsludina 2016. gada filmu ražošanas projektu konkursu ar mērķi atbalstīt pilnmetrāžas spēlfilmu un visu garumu animācijas un dokumentālo filmu ražošanu vai ražošanas pabeigšanu 2016.-2017.gadā. Pilnmetrāžas filma ir filma, kuras ilgums ir ne mazāks par 65 minūtēm.
Konkursa finansējums ir Eur 2 054 922, no kura animācijas filmu projektiem tiek piešķirti Eur 501 531, dokumentālo filmu projektiem Eur 392 502 un spēlfilmu projektiem Eur 1 160 889. Detalizētāka informācija par finansējuma nosacījumiem atrodama konkursa nolikumā.
Konkursā nevar tikt iesniegti projekti, kuri ir saņēmuši NKC finansējumu filmas pabeigšanai, kā arī Latvijas simtgades filmu ražošanai. Konkursā tāpat nevar tikt iesniegti starptautiski kopražojuma projekti, kuros Latvijas filmu producents ir mazākuma kopražotājs, izņemot projektus, kuri saņēmuši finansējumu NKC 2015.gada filmu projektu ražošanas konkursā.
Uz konkursa finansējumu nevar pretendēt arī projekta iesniedzējs, kas nav izpildījis NKC līgumu saistības, t.sk. gada laikā pēc filmas, kura saņēmusi publisko (arī VKKF) finansējumu, pabeigšanas nav nodevis to Latvijas Nacionālajam arhīvam saskaņā ar Filmu likuma 4.panta 1.daļu.
Konkursa projekti iesniedzami personīgi vai pa pastu NKC, Rīgā, Peitavas ielā 10 līdz šā gada 29.februārim plkst.12:00. Ar konkursa nolikumu var iepazīties ŠEIT

Konkurss izsludināts saskaņā ar Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumiem Nr.975 „Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem”. Paziņojums par konkursu izsludināšanu publicēts 28.01.2016. laikraksta „Latvijas Vēstnesis” 19.numurā.

Saskaņā ar Ministru kabineta 12.10. 2010. noteikumu Nr.975 “Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem” 1.pielikumu viens no izslēdzošajiem projekta administratīvās atbilstības vērtēšanas kritērijiem ir šo noteikumu 17.punktā minētais nosacījums – projektu, kurš projektu konkursā nav guvis atbalstu, atkārtoti iesniegt projektu konkursā var ne vairāk kā divas reizes.
NKC norāda, ka, vērtējot konkursā iesniegtos projektus minētajā kritērijā, neņems vērā projektu iepriekšējos noraidījumus programmas “Latvijas filmas Latvijas simtgadei” konkursos, jo šai programmai bija konkrēts un ierobežots mērķis.

 

2016. GADA KONKURSS LATVIJAS FILMU DEMONSTRĒŠANAS, MARKETINGA UN NOZARES PROFESIONĀĻU TĀLĀKIZGLĪTĪBAS ATBALSTAM

Nacionālais kino centrs (NKC) 25.01.2016. izsludina 2016. gada konkursu ar pieejamo finansējumu EUR 120 000 apmērā Latvijas filmu demonstrēšanas, marketinga un nozares profesionāļu tālākizglītības atbalstam.
Konkursa mērķis ir veicināt Latvijas filmu atpazīstamību Latvijā un ārvalstīs, kā arī nozares profesionāļu izaugsmi un konkurētspēju, atbalstot sekojošus projektus, kas īstenojami gada laikā no to iesniegšanas konkursā:

1) jaunāko Latvijas filmu marketinga aktivitātes profesionālai filmu demonstrēšanai (DCP formātā) kino izrādīšanas vietās visā Latvijā, par katru filmu iesniedzot atsevišķu projektu;
2) jaunāko Latvijas filmu sistemātiska un regulāra demonstrēšana, nodrošinot šo filmu ģeogrāfiski vienmērīgu izplatīšanu filmu programmās (ne mazāk kā 3 filmas) Latvijā un/vai tās diasporā;
3) Latvijas filmu, kas atlasītas konkursa kārtībā, marketinga aktivitātes to dalībai nozīmīgos starptautiskos filmu mākslas pasākumos;
4) Latvijas filmu projektu, kas atlasīti konkursa kārtībā, marketinga aktivitātes to dalībai ES kultūras atbalsta programmas “Radošā Eiropa” audiovizuālās jomas apakšprogrammas (turpmāk – MEDIA) atbalstītajos filmu projektu tirgos ārvalstīs;
5) Latvijas filmu nozares profesionāļu dalība MEDIA atbalstītajos tālākizglītības kursos un semināros ārvalstīs;
6) tālākizglītības kursu un semināru rīkošana Latvijas filmu nozares profesionāļiem Latvijā.

Jaunākās Latvijas filmas šī konkursa izpratnē ir Latvijas filmas, kuru nacionālās pirmizrādes nav notikušas pirms 2016. gada 1. janvāra un kuru izplatīšana tiek plānota 2016. un 2017. gadā.

Projektu iesniegšanas termiņš ir atvērts līdz 2016. gada 30. novembra plkst. 12:00 visiem projektu veidiem, izņemot nolikuma 3.2. punktā minētos projektus (jaunāko Latvijas filmu sistemātiska un regulāra demonstrēšana), kuri iesniedzami laika posmā no 2016. gada 2. maija līdz 31. maijam plkst. 12:00.
Projektu izvērtēšana notiek reizi mēnesī pēc 1. datuma. Projekti, kas iesniegti pēc attiecīgā mēneša 1. datuma, tiek izvērtēti nākamajā mēnesī pēc 1. datuma.
Ar konkursa nolikumu var iepazīties NKC mājas lapā www.nkc.gov.lv, kā arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10, tālrunis 67358878.
Paziņojums par konkursa izsludināšanu publicēts 25.01.2016. laikraksta „Latvijas Vēstnesis” 16. numurā.
Konkurss izsludināts saskaņā ar Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumiem Nr.975 „Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem”.

KONKURSA NOLIKUMS

 

 

(23.12.2015) 2016. GADA LĪDZFINANSĒJUMA KONKURSS ĀRVALSTU FILMU VEIDOŠANAI LATVIJĀ

(21.10.2015) OTRAIS KONKURSS LATVIJAS FILMU MARKETINGA UN NOZARES PROFESIONĀĻU TĀLĀKIZGLĪTĪBAS ATBALSTAM

(29.09.2015) LATVIJAS FILMAS LATVIJAS SIMTGADEI 2015. GADA FILMU PROJEKTU RAŽOŠANAS UZSĀKŠANAS KONKURSS

(25.08.2015) KONKURSS LATVIJAS FILMU MARKETINGA UN NOZARES PROFESIONĀĻU TĀLĀKIZGLĪTĪBAS ATBALSTAM

(25.08.2015) TREŠAIS LĪDZFINANSĒJUMA KONKURSS ĀRVALSTU FILMU VEIDOŠANAI LATVIJĀ

(07.08.2015) 2015. GADA DOKUMENTĀLO FILMU RAŽOŠANAS OTRAIS KONKURSS

(16.06.2015) KONKURSS KOPRAŽOJUMA FILMU ATBALSTAM

(25.05.2015) KONKURSS LATVIJAS FILMU DEMONSTRĒŠANAS UN FILMU MĀKSLAS IZGLĪTĪBAS PASĀKUMU ATBALSTAM

(25.05.2015) LĪDZFINANSĒJUMA KONKURSS ĀRVALSTU FILMU VEIDOŠANAI LATVIJĀ

(15.04.2015) PROJEKTU ATTĪSTĪŠANAS UN DEBIJAS FILMU RAŽOŠANAS KONKURSI

(09.03.2015) KONKURSS RAŽOŠANĀ ESOŠU FILMU ATBALSTAM

(27.02.2015) LĪDZFINANSĒJUMA KONKURSS ĀRVALSTU FILMU VEIDOŠANAI LATVIJĀ

(27.02.2015) KONKURSS LATVIJAS SIMTGADES DOKUMENTĀLO FILMU PROJEKTU ATTĪSTĪŠANAI

(21.01.2015) 2015. GADA FILMU PROJEKTU RAŽOŠANAS KONKURSS

 

2015. GADĀ PLĀNOTIE KONKURSI

Kopējais finansējums Eur 4 231 440 un tā īstenojamās programmas:
1.Bāzes dotācija un Latvijas filmu daudzveidības veicināšana Eur 2 145 994
2.Līdzfinansējums ārvalstu filmu veidošanai Latvijā Eur 996 010
3.Latvijas filmas Latvijas simtgadei Eur 889 436
4.Spēlfilmas “Dvēseļu putenis” ražošanai Eur 200 000

Konkursu plāns un to finansējums:
1. Bāzes dotācija un Latvijas filmu daudzveidības veicināšana Eur 2 145 994:

a) filmu ražošanas atbalsts (83% 1 781 174) visiem filmu veidiem saskaņā ar 59/23/18 procentuālo principu, paredzot finansējumu (1) jauniem projektiem 911 954 apmērā – izsludināts 21.janvārī, atkārtoti 9.februārī, projektu iesniegšana līdz 9.martam, (2) kā arī ar NKC atbalstu jau ražošanā esošo projektu pabeigšanai 869 220 apmērā – aprīlis;
b) minoritātes kopražojumu atbalsts Latvijas producentu veidotām filmām, novirzot daļu no līdzfinansējuma programmas ārvalstu filmu veidošanai šim mērķim (sk. 2.punktu) – maijs;
c) projektu attīstīšanas atbalsts, t.sk. filmu daudzveidības veicināšana, visiem filmu veidiem saskaņā ar 59/23/18 procentuālo principu (5% 107 300) – maijs;

d) debijas filmu programma visiem filmu veidiem saskaņā ar 59/23/18 procentuālo principu (7% 150 220) – maijs;

e) citu filmu nozares projektu, t.sk. Latvijas filmu izplatīšanas atbalsts (5% 107 300) – maijs-septembris.

2. Līdzfinansējums ārvalstu filmu veidošanai Latvijā Eur 996 010: konkurss vairākās kārtās tiks izsludināts februāra mēneša laikā, paredzot novirzīt finansējumu aptuveni 150 000 apmērā minoritātes kopražojumu konkursam.

3. Latvijas filmas Latvijas simtgadei Eur 889 436: programmas pašreizējais kopējais plānotais finansējums ir 7 504 014 Eur (2014 – 264 654, 2015 – 889 436, 2016 – 1 552 962, 2017 – 4 796 962). 2015.gada finansējums tiek plānots sekojoši:

a) dokumentālo filmu sākotnējā atlase: projektu attīstīšanas konkurss – aprīlis, projektu ražošanas uzsākšanas konkurss – oktobris-novembris;

b) pilnmetrāžas animācijas ražošanas uzsākšana – oktobris;

c) spēlfilmu atlases turpināšana un attīstīšanas pabeigšana – oktobris.

(!) spēlfilmu, animācijas un dokumentālo filmu atlasei gada beigās varēs tikt pieteikti arī iepriekšējās atlases kārtās neatbalstītie projekti, kā arī citi projekti, ar nosacījumu vērtēšanai iesniedzot filmas scenāriju (dokumentālām filmām attīstītu projektu) un demo materiālu.

4. Spēlfilmas “Dvēseļu putenis” ražošanas turpināšanas atbalsts Eur 200 000 apmērā: 2014.gada līgums noslēgts, saskaņošanas jautājums ar Eiropas Komisiju joprojām aktuāls.

Piezīme par visiem konkursiem: katrā filmu projektu atbalsta konkursa nolikumā plānota prasības izpilde par arhīvā deponējamajām filmām, saskaņā ar Filmu likuma 4.pantu (Gada laikā pēc tādas Latvijas filmas pabeigšanas, kura saņēmusi publisko finansējumu, filmas producents iesniedz Latvijas Nacionālajam arhīvam filmas oriģinālu vai filmas kopiju tādā formātā, kas ļauj iegūt filmas oriģināla kvalitāti). Ja filmas nebūs nodotas, projekts konkursā netiks vērtēts.

Nacionālais kino centrs, Rīgā, 2015.gada 9.februārī