Arhīvs

Izsludināti konkursi

 

NKC PLĀNOTO FILMU NOZARES KONKURSU PROVIZORISKAIS GRAFIKS 2021. GADAM

 

Nacionālais Kino centrs atgādina, ka juridiskajām privātpersonām (komersantiem un citiem tiesību subjektiem, kas reģistrēti Uzņēmumu reģistrā – biedrības, nodibinājumi, arodbiedrības, politiskās partijas, reliģiskās organizācijas u.c.) no 2020. gada ir noteikts obligāts e-adreses (oficiālās elektroniskās adreses) lietojums. E-adresi brīvprātīgi varēja sākt izmantot no 2019. gada sākuma.

No 2020. gada 1. janvāra jebkura oficiāla saziņa ar producentiem, kā arī producentu reģistrācija notiks tikai elektroniski.

Vairāk informācijas  šeit:
https://mana.latvija.lv/e-adrese/
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/e_parv/e_adrese/

Lūdzam savlaicīgi veikt nepieciešamās darbības e-adreses izveidošanai!


 

Apstiprināti nolikumu grozījumi trīs konkursos

Nacionālais Kino centrs, reaģējot uz konkrētu atbalstīto projektu ražošanas gaitu, ar 4.02.2021. rīkojumu apstiprinājis grozījumus divu izsludinātu konkursu nolikumos.

2021. gada jaunu filmu ražošanas konkursā, kur pieteikumus pieņem līdz šāgada 15. februārim, 04.02.2021. GROZĪJUMI NOLIKUMĀ paredz, ka konkursa finansējums ir 1 538 805 EUR, no kura spēlfilmām plānots piešķirt 916 595 EUR (4 vai 5 filmām), dokumentālajām filmām 309 933 EUR (5 vai 6 filmām) un animācijas filmām 312 277 EUR (1 pilnmetrāžas un 2 vai 3 īsmetrāžas filmām).

Konkursā ražošanā esošu filmu atbalstam, kurā pieteikumus pieņem līdz 2021. gada 30. septembrim un izvērtēšana notiek reizi kalendārajā mēnesī pēc 1. datuma, 04.02.2021. GROZĪJUMI NOLIKUMĀ paredz, ka konkursā sadalāmais finansējums ir 2 268 374 EUR.

Trešais konkurss, kura nolikums papildināts, ir Latvijas filmu mārketinga, nozares profesionāļu tālākizglītības un industrijas pasākumu atbalsta konkurss, kur  iesniegšanas termiņš visiem projektu veidiem atvērts līdz 2021. gada 30. novembrim, izvērtēšana notiek reizi mēnesī, konkursā pieejamais finansējums – 250 000 EUR. 04.02.2021. apstiprinātie GROZĪJUMI NOLIKUMĀ papildina un precizē Nozīmīgu starptautisko kinofestivālu un nomināciju sarakstu (konkursa nolikuma 5. pielikums).

Visiem konkursiem projektus aicinām iesniegt elektroniska dokumenta formā, nosūtot uz e-pasta adresi nkc@nkc.gov.lv. Lūdzam ņemt vērā, ka Covid-19 ierobežojumu apstākļos NKC ārkārtas situācijas laikā pārtrauc apmeklētāju pieņemšanu un konsultāciju sniegšanu klātienē. Ja projektu plānots iesniegt papīra formā, to var sūtīt pa pastu, ņemot vērā, ka iesniedzējam jānodrošina projekta saņemšana atbilstoši konkursa nolikuma prasībām.

Informācija:
Inga Blese,
inga.blese@nkc.gov.lv
67358862, 29418305

 

 

2021. gada filmu attīstīšanas projektu konkurss

Nacionālais Kino centrs (NKC) 1.02.2021. izsludina 2021. gada konkursu filmu attīstīšanas projektu atbalstam. Konkursa mērķis ir atbalstīt pilnmetrāžas  spēlfilmu, visu garumu dokumentālo filmu, visu garumu animācijas filmu un seriālu projektu attīstīšanu, t.sk. scenāriju rakstīšanu, tēmu izpēti, tēlu un vizuālo risinājumu izstrādi.

Konkursa finansējums ir 200 000 EUR. Detalizētāka informācija par finansējuma nosacījumiem un projektu sagatavošanu atrodama konkursa nolikumā.

Konkursa projekti iesniedzami NKC līdz šī gada 16. aprīlim plkst.12:00. Projektus aicinām iesniegt elektroniska dokumenta formā, nosūtot uz e-pasta adresi nkc@nkc.gov.lv.
Lūdzam ņemt vērā, ka Covid-19 ierobežojumu apstākļos NKC ārkārtas situācijas laikā pārtrauc apmeklētāju pieņemšanu un konsultāciju sniegšanu klātienē. Ja projektu plānots iesniegt papīra formā, to var sūtīt pa pastu, ņemot vērā, ka iesniedzējam jānodrošina projekta saņemšana atbilstoši konkursa nolikuma prasībām.

KONKURSA NOLIKUMS
FINANSĒŠANAS PLĀNA VEIDLAPA
KĀ AIZPILDĪT FINANSĒŠANAS PLĀNU

Informācija:
Inga Blese,
inga.blese@nkc.gov.lv
67358862, 29418305

 

 

2021. gada starptautisku kopražojuma filmu atbalsta projektu konkurss

Nacionālais Kino centrs (NKC) 1.02.2021. izsludina 2021. gada konkursu starptautisku kopražojuma filmu atbalstam. Konkursa mērķis ir atbalstīt starptautiskus filmu kopražojumus, kuros kā mazākuma kopražotājs (minority co-producer) piedalās Latvijas producējošā kompānija. Atbalsts paredzēts pilnmetrāžas spēlfilmu un visu garumu dokumentālo un animācijas filmu ražošanai.

Konkursa finansējums ir 300 000 EUR. Detalizētāka informācija par finansējuma nosacījumiem un projektu sagatavošanu atrodama konkursa nolikumā.

Konkursa projekti iesniedzami NKC līdz šī gada 26. martam plkst.12:00. Projektus aicinām iesniegt elektroniska dokumenta formā, nosūtot uz e-pasta adresi nkc@nkc.gov.lv.
Lūdzam ņemt vērā, ka Covid-19 ierobežojumu apstākļos NKC ārkārtas situācijas laikā pārtrauc apmeklētāju pieņemšanu un konsultāciju sniegšanu klātienē. Ja projektu plānots iesniegt papīra formā, to var sūtīt pa pastu, ņemot vērā, ka iesniedzējam jānodrošina projekta saņemšana atbilstoši konkursa nolikuma prasībām.

KONKURSA NOLIKUMS
FINANSĒŠANAS PLĀNA VEIDLAPA
KĀ AIZPILDĪT FINANSĒŠANAS PLĀNU

Informācija:
Inga Blese,
inga.blese@nkc.gov.lv
67358862, 29418305

 

 

2021. gada konkurss jaunu filmu ražošanas atbalstam

Nacionālais Kino centrs (NKC) 2021. gada 15. janvārī izsludina 2021. gada filmu ražošanas konkursu ar mērķi atbalstīt jaunu pilnmetrāžas spēlfilmu (vismaz 65 min) un visu garumu animācijas un dokumentālo filmu ražošanu. Konkursa finansējums ir 1 388 805 EUR, no tā spēlfilmām plānots piešķirt 766 595 EUR (3 vai 4 filmām), dokumentālajām filmām 309 933 EUR (5 vai 6 filmām) un animācijas filmām 312 277 EUR (1 pilnmetrāžas un 2 vai 3 īsmetrāžas filmām).

Konkursā nevar iesniegt projektus, kuri ir saņēmuši NKC finansējumu filmas ražošanai vai pabeigšanai; starptautisku kopražojumu projektus, kuros Latvijas filmu producents ir mazākuma kopražotājs; projektus, kuri saņēmuši filmu ražošanas (izņemot projektu attīstību) finansējumu Valsts Kultūrkapitāla fondā, un projektus, kuru ražošana ir jau uzsākta.
Detalizētāka informācija par finansējuma nosacījumiem un projektu sagatavošanu atrodama konkursa nolikumā.

Konkursa projekti iesniedzami NKC līdz šā gada 15. februārim plkst.12:00.

Projektus aicinām iesniegt elektroniska dokumenta formā, nosūtot uz e-pasta adresi nkc@nkc.gov.lv. Lūdzam ņemt vērā, ka Covid-19 ierobežojumu apstākļos un ārkārtas situācijas laikā NKC pārtrauc apmeklētāju pieņemšanu un konsultāciju sniegšanu klātienē. Ja projektu plānots iesniegt papīra formā, to var sūtīt pa pastu, ņemot vērā, ka iesniedzējam jānodrošina projekta saņemšana atbilstoši konkursa nolikuma prasībām.

KONKURSA NOLIKUMS ar 4.02.2021. grozījumiem
FINANSĒŠANAS PLĀNA VEIDLAPA
KĀ AIZPILDĪT FINANSĒŠANAS PLĀNU

Informācija:
Inga Blese,
inga.blese@nkc.gov.lv
67358862, 29418305

15.01.2021.

 

 

2021. gada līdzfinansējuma konkurss ārvalstu filmu veidošanai Latvijā

Lai piesaistītu ārvalstu finansējumu Latvijas filmu nozarei, kā arī veicinātu nozares konkurētspēju un profesionālo izaugsmi, Nacionālais kino centrs (turpmāk – NKC) 2021. gada 8. janvārī izsludina 2021. gada valsts budžeta līdzfinansējuma konkursu ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā. Konkursa izsludināšanas brīdī programmā pieejamais finansējums ir 1 158 013 EUR.

Konkursa mērķis ir atbalstīt tādu ārvalstu filmu veidošanu Latvijā, kuru plānots uzsākt līdz 2021. gada 1. novembrim (galējais filmas ražošanas pārskata iesniegšanas termiņš 2021. gada līdzfinansējuma saņemšanai ir 2021. gada 15. novembris). Ārvalstu filma šī konkursa izpratnē ir projekts, kas tiek īstenots Latvijas teritorijā un kuru kā kopražojumu vai kā pakalpojumu realizē Latvijas filmu producents.

Konkursa termiņš ir atvērts no 2021. gada 8. janvāra līdz 30. septembrim. Projektu izvērtēšana un savstarpējā salīdzināšana notiek reizi kalendārajā mēnesī pēc 1. datuma par iepriekšējā mēnesī iesniegtajiem projektiem. Projekti jāiesniedz elektroniska dokumenta formā, nosūtot uz e-pasta adresi nkc@nkc.gov.lv .

NKC informē – pamatojoties uz to, ka 2021. gada janvārī sadalīts konkursā pieejamais finansējums, projekti, kas iesniegti nākamajos mēnešos, pēc to administratīvās izvērtēšanas tiks pievienoti rezerves sarakstam.

Lūdzam ņemt vērā, ka Covid-19 ierobežojumu apstākļos NKC ārkārtas situācijas laikā pārtrauc apmeklētāju pieņemšanu un konsultāciju sniegšanu klātienē. Ja projektu plānots iesniegt papīra formā, to var sūtīt pa pastu, ņemot vērā, ka iesniedzējam jānodrošina projekta saņemšana atbilstoši konkursa nolikuma prasībām.

KONKURSA NOLIKUMS

Informācija:
Inga Blese
inga.blese@nkc.gov.lv
67358862, 29418305

 

 

2021. gada konkurss ražošanā esošu filmu atbalstam

Nacionālais kino centrs (turpmāk – NKC) 2021. gada 8. janvārī izsludina 2021. gada ražošanā esošu filmu atbalsta konkursu ar pieejamo finansējumu 2 418 374 EUR. Konkursa mērķis ir atbalstīt sekojošu ar NKC finansiālo atbalstu ražošanā esošu filmu veidošanu:

 • animācijas filmu projektiLielais Indriķis (producents SIA Animācijas brigāde), Dusmukule (producents SIA Animācijas brigāde), Iemīlējies Kafka (producents SIA Atom Art), Sirds likums (producents SIA Studija Lokomotīve) un Meitene dzinējsuns (producents SIA Filmu studija RIJA)
 • dokumentālo filmu projekti – Nord Express (producents SIA Mistrus Media), Sarkanais šķūnis (producents SIA Vides Filmu Studija), Frankenšteins 2.0 (producents SIA Ego Media), gada meitenes (producents SIA Fenixfilm) un Sieviete un Dievs (producents Ruckas mākslas fonds)
 • spēlfilmu projekti – Māsas (producents SIA Fenixfilm), Barbari (producents SIA White Picture), Jumprava: lielais notikums (producents SIA PLATFORMA), Mātes piens (producents SIA Filmu studija DEVIŅI) un Zeme, kas dzied (producents SIA K Films)

Projektu iesniegšanas termiņš ir atvērts līdz 2021. gada 30. septembrim. Projektu izvērtēšana notiek reizi kalendārajā mēnesī pēc 1. datuma, izvērtējot iepriekšējā mēnesī iesniegtos projektus. Izņēmuma gadījumos janvārī iesniegtos projektu pieteikumus, kuriem būtiska esošā un plānotā NKC finansējuma pieejamības nepārtrauktība, NKC var izskatīt ārkārtas sēdē.

Projektus aicinām iesniegt elektroniska dokumenta formā, nosūtot uz e-pasta adresi nkc@nkc.gov.lv.

Lūdzam ņemt vērā, ka Covid-19 ierobežojumu apstākļos NKC ārkārtas situācijas laikā pārtrauc apmeklētāju pieņemšanu un konsultāciju sniegšanu klātienē. Ja projektu plānots iesniegt papīra formā, to var sūtīt pa pastu, ņemot vērā, ka iesniedzējam jānodrošina projekta saņemšana atbilstoši konkursa nolikuma prasībām.

KONKURSA NOLIKUMS ar 4.02.2021. grozījumiem

Informācija:
Inga Blese,
inga.blese@nkc.gov.lv
67358862, 29418305

8.01.2021.

 

 

2021. gada konkurss Latvijas filmu mārketinga, nozares profesionāļu tālākizglītības un industrijas pasākumu atbalstam

Nacionālais Kino centrs izsludina 2021. gada konkursu Latvijas filmu mārketinga, nozares profesionāļu tālākizglītības un industrijas pasākumu atbalstam. Pieejamais finansējums – EUR 250 000, projektu iesniegšanas termiņš visiem projektu veidiem atvērts līdz 2021. gada 30. novembrim, izvērtēšana notiek reizi mēnesī.

Lūdzam ņemt vērā, ka projekti par Latvijas filmu mārketingu Latvijā ir jāiesniedz ne vēlāk kā 1 mēnesi pirms attiecīgās filmas nacionālās pirmizrādes datuma, savukārt nolikuma 3.5. un 3.6.punktos minētie projekti (kursi/semināri un industrijas pasākumi Latvijā) ir jāiesniedz ne vēlāk kā 2 mēnešus pirms attiecīgā pasākuma norises laika.

Vispārējā kārtībā projektu izvērtēšana notiek reizi kalendārajā mēnesī pēc 1. datuma, izvērtējot iepriekšējā mēnesī iesniegtos projektus.

KONKURSA NOLIKUMS ar 4.02.2021. grozījumiem

Informācija:
Inga Blese, inga.blese@nkc.gov.lv, 67358862

21.12.2020.

 

 

2020. gada konkurss LATVIJAS IZVIRZĪTĀS FILMAS MĀRKETINGA ATBALSTAM, pretendējot uz nomināciju ASV Kinoakadēmijas balvai

Nacionālais Kino centrs (NKC) 2020. gada 19. novembrī izsludina konkursu Latvijas izvirzītās filmas mārketinga atbalstam, pretendējot uz nomināciju ASV Kinoakadēmijas balvai. Konkursa mērķis ir veicināt Latvijas filmu atpazīstamību, atbalstot Latvijas izvirzītās spēlfilmas Dvēseļu putenis (producents SIA AMBER LAND FILMS) mārketinga aktivitātes, pretendējot uz nomināciju ASV Kinoakadēmijas balvai Oskars kategorijā Labākā ārzemju filma. Konkursa finansējums ir 20 000 EUR. Detalizētāka informācija par finansējuma nosacījumiem un projekta sagatavošanu atrodama konkursa nolikumā.

KONKURSA NOLIKUMS

Informācija:
Inga Blese,
inga.blese@nkc.gov.lv
67358862, 29418305

 

 

2020. gada konkurss FILMU MĀRKETINGA UN IZGLĪTĪBAS PROJEKTIEM

Līdz 2020. gada 30. novembrim plkst. 12:00 vēl var iesniegt pieteikumus 2019. gada 12. decembrī izsludinātajā 2020. gada konkursā Latvijas filmu mārketinga, nozares profesionāļu tālākizglītības un industrijas pasākumu atbalstam. Atlikušais pieejamais finansējums – 9 461 EUR.

KONKURSA NOLIKUMS

Informācija:
Inga Blese,
inga.blese@nkc.gov.lv
67358862, 29418305

 

 

FILMĒŠANAS TEHNISKO NEPIECIEŠAMĪBU APZINĀŠANAS KONKURSS

Nacionālais Kino centrs (NKC) 17. septembrī izsludina Filmēšanas tehnisko nepieciešamību apzināšanas konkursu ar mērķi veicināt Latvijas kino un filmu nozares ilgtspējīgu attīstību un konkurētspēju, veicot Latvijas filmu uzņemšanas paviljona nepieciešamības novērtējumu, t.sk. analizējot iespējamos finansēšanas modeļus šāda projekta realizācijai un tā iespējamo ietekmi uz Latvijas kino nozares attīstību – gan nacionālā kino ražošanu, gan iespējamo ārvalstu filmu piesaisti –, izstrādājot filmu uzņemšanas paviljona stratēģisko koncepciju un projektēšanas uzdevumu.

Konkursa finansējumu veido valsts budžeta programmas Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem finansējums 20 000 EUR apmērā. Detalizētāka informācija par konkursu un projektu sagatavošanu atrodama konkursa nolikumā. Konkursa projekti iesniedzami NKC līdz šī gada 30. septembrim plkst.12:00. Ar konkursa nolikumu var iepazīties arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10, tālrunis 67358878.

KONKURSA NOLIKUMS

Informācija:
Inga Blese,
inga.blese@nkc.gov.lv
67358862, 29418305

 

 

DIVI KONKURSI COVID-19 RADĪTO IZDEVUMU KOMPENSĀCIJAI

Nacionālais kino centrs (NKC) 22.07.2020. izsludina vēl divus konkursus, kuros plānots sadalīt no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirto finansējumu:

 • Covid-19 krīzes seku pārvarēšanas atbalsta konkurss (filmu projektiem, kam ražošana uzsākta ar Nacionālā Kino centra finansējumu);
 • atbalsts epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanai un Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai (Nacionālā kino centra nefinansētu filmu veidošanas projektiem).

COVID-19 KRĪZES SEKU PĀRVARĒŠANAS ATBALSTA KONKURSS

Nacionālais Kino centrs (NKC) izsludina Covid-19 krīzes seku pārvarēšanas atbalsta konkursu ar mērķi atbalstīt ar NKC finansējumu topošas filmas, kurām ražošanas procesā radušās papildu izmaksas saistībā ar epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanu Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai (filmēšanas dienu skaita un izmaksu palielinājumam,  līdzfinansējuma avotu zaudējumu kompensēšanai 2020. gadā, u.c.).

Konkursa finansējumu veido valsts budžeta programmas Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem finansējums 600 000 EUR apmērā. Projekti var tikt iesniegti Konkursā tikai tad, ja tie ir saņēmuši NKC finansējumu filmas ražošanai un tā vēl nav pabeigta, konkursa finansējums paredzēts tikai tādām izmaksām, kas segtas vai plānotas laika posmā no 2020. gada 13. marta līdz 2020. gada 31. decembrim. Konkursā nevar iesniegt tādus filmu projektus, kas nav saņēmuši NKC finansējumu filmas ražošanai un/vai pabeigšanai, kā arī projektus, kur filmas ražošana ir pabeigta.

Detalizētāka informācija par projektu sagatavošanu atrodama konkursa nolikumā. Projekti iesniedzami NKC līdz šī gada 17. augustam plkst.12:00. Ar konkursa nolikumu var iepazīties arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10, tālrunis 67358878.

KONKURSA NOLIKUMS.

FINANSĒŠANAS PLĀNA VEIDLAPA

KĀ AIZPILDĪT FINANSĒŠANAS PLĀNU

Informācija:
Inga Blese,
inga.blese@nkc.gov.lv
67358862, 29418305


ATBALSTS  EPIDEMIOLOĢISKĀS DROŠĪBAS PASĀKUMU IEVĒROŠANAI, COVID-19 IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAI Nacionālā kino centra nefinansētu filmu veidošanas projektiem

Nacionālais Kino centrs (NKC) izsludina atbalsta konkursu epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanai un Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Nacionālā kino centra nefinansētu filmu veidošanas projektiem. Konkursa mērķis ir atbalstīt Kino centra nefinansētu Latvijas filmu veidošanas izmaksas, kas nepieciešamas epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanai un Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

Konkursa finansējumu veido valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” finansējums 200 000 EUR apmērā, tas paredzēts tikai tādām izmaksām, kas saistītas ar epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanu Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai filmēšanas procesā laika posmā no 2020. gada 13. marta līdz 2020. gada 31. decembrim.

Konkursā nevar iesniegt projektus, kuri ir saņēmuši NKC finansējumu filmas ražošanai vai pabeigšanai, starptautisku kopražojumu projektus, kuros Latvijas filmu producents ir mazākuma kopražotājs, projektus, kuru ražošana pabeigta, kā arī projektus, kuriem projekta iesniegšanas dienā pieejamais finansējums saskaņā ar finansēšanas plānu un to apstiprinošiem dokumentiem ir mazāks par 50% no kopējām filmas veidošanas izmaksām.

Detalizētāka informācija par projektu sagatavošanu atrodama konkursa nolikumā. Konkursa projekti iesniedzami NKC līdz šī gada 17. augustam plkst.12:00. Ar konkursa nolikumu var iepazīties arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10, tālrunis 67358878.

KONKURSA NOLIKUMS.

FINANSĒŠANAS PLĀNA VEIDLAPA

KĀ AIZPILDĪT FINANSĒŠANAS PLĀNU

Informācija:
Inga Blese,
inga.blese@nkc.gov.lv
67358862, 29418305


 

Līdzfinansējums ārvalstu filmu veidošanai Latvijā

2020. gada jūlijā, pēc jūnijā iesniegto projektu pieteikumu izvērtēšanas, precizēts 2020. gada valsts budžeta līdzfinansējuma konkursā ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā sadalīšanai pieejamais finansējums.

Šobrīd konkursā sadalāmais finansējums ir 847 565 EUR.

Šo summu veido nesadalīto līdzekļu atlikums, pagājušā gada programmas finansējuma atlikums un līdzekļi, kas atbrīvojās, jo nebūs iespējams īstenot trīs gada sākumā apstiprināto projektu filmēšanu Latvijā (Zviedrijas producentu “Silvio Entertainment” spēlfilmas “Skolmeistara spēles/ Magisterlekarna” projektu, Lielbritānijas kinokompānijas “Entity Film” spēlfilmas “Nācijas sirds/ Heart of the Nation” projektu un Krievijas producentu “Pereval” spēlfilmas “Nesatikšanās/Zalozhnjik” projektu).

Konkursa projektu termiņš ir atvērts līdz 2020. gada 30. septembrim.

Konkursa nolikumā precizēta arī informācija konkursā iesniedzamajiem dokumentiem (nolikuma 2.pielikuma 7.punkts), kas paredz, ka Projekta iesniedzēja aprakstam par filmas uzņemšanā vai tās īstenošanā iesaistītajiem Latvijas nozaru profesionāļiem (Latvijas pilsoņiem vai pastāvīgajiem iedzīvotājiem) un Latvijā reģistrētiem pakalpojumu sniedzējiem, jāpievieno arī pakalpojuma sniedzēju un speciālistu rakstiski apliecinājumi par plānoto iesaisti projektā (šī prasība attiecināma uz Konkursa nolikuma 4.pielikuma tabulas 2.sadaļā minētajiem speciālistiem un pakalpojumu sniedzējiem).

KONKURSA NOLIKUMS ar precizējumiem

Informācija: Inga Blese, inga.blese@nkc.gov.lv, 67358862


 

TRĪS KONKURSI PAR MK PIEŠĶIRTO PAPILDU FINANSĒJUMU

2020. gada 16. jūnijā Ministru kabinets pēc Kultūras ministrijas (KM) izstrādāta rīcības plāna lēma no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 2020. gadā piešķirt 9,7 miljonus eiro kultūras nozarei, tai skaitā 2 miljonus – Latvijas filmu nozarei. 2020. gada 9. jūlijā šis valdības lēmums apstiprināts Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā.

Nacionālais kino centrs organizē 3 projektu konkursus, kuros plānots sadalīt no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirto finansējumu (tāpēc tas paredzēts tikai tādām izmaksām, ko iespējams segt līdz 2020. gada 31. decembrim):

 • Seriālu (kvalitatīvu, mākslinieciski augstvērtīgu daudzsēriju filmu) attīstīšanas un veidošanas konkursu;
 • mazbudžeta spēlfilmu attīstīšanas (un veidošanas) projektu konkursu;
 • Covid-19 krīzes seku pārvarēšanas atbalsta konkursu.

 

1 – SERIĀLU (kvalitatīvu, mākslinieciski augstvērtīgu daudzsēriju filmu) ATTĪSTĪŠANAS UN VEIDOŠANAS 2020. gada konkurss        

Nacionālais Kino centrs (NKC) izsludina seriālu – kvalitatīvu, mākslinieciski augstvērtīgu daudzsēriju filmu – attīstīšanas un veidošanas konkursu ar mērķi atbalstīt kvalitatīvu, mākslinieciski augstvērtīgu oriģinālseriālu (daudzsēriju filmu) attīstīšanu un veidošanu 2020. gadā. Uz atbalstu konkursa ietvaros var pretendēt seriāli, kuriem pabeigšana un publiska izrādīšana Latvijā plānota 2021. gadā.

Seriāls šī konkursa izpratnē ir daudzsēriju spēlfilma vai dokumentālā filma ne mazāk kā 7 sērijās, kur katras sērijas garums ir ne mazāk kā 45 min. Konkursā plānots piešķirt finansējumu ne mazāk kā 2 seriāliem. Konkursa finansējumu veido valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” finansējums 1 000 000 EUR apmērā, tas paredzēts tikai tādām izmaksām, ko iespējams segt līdz 2020. gada 31. decembrim.

Konkursa projekti iesniedzami NKC līdz šā gada 7. augustam plkst.12:00. Iesniedzot projekta pieteikumu, tam, cita starpā, ir būtiski pievienot seriāla izrādīšanā ieinteresētas raidorganizācijas vai straumēšanas platformas apliecinājumu, kā arī apliecināt plānoto līdzfinansējumu. Konkursā nevar iesniegt starptautisku kopražojumu projektus, kuros Latvijas filmu producents ir mazākuma kopražotājs, kā arī projektus, kuru ražošana ir jau uzsākta. Detalizētāka informācija par finansējuma nosacījumiem un projektu sagatavošanu atrodama konkursa nolikumā, ar to var iepazīties arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10, tālrunis 67358878.

KONKURSA NOLIKUMS
FINANSĒŠANAS PLĀNA VEIDLAPA
KĀ AIZPILDĪT FINANSĒŠANAS PLĀNU

Informācija:
Inga Blese,
inga.blese@nkc.gov.lv
67358862, 29418305

 

Konkurss par atbalstu MAZBUDŽETA SPĒLFILMU ATTĪSTĪŠANAI (kas ietver arī filmas veidošanu)

Nacionālais Kino centrs (NKC) izsludina 2020. gada projektu konkursu mazbudžeta spēlfilmu attīstīšanai (kas ietver arī filmas veidošanu) ar mērķi finansēt Latvijas mazbudžeta pilnmetrāžas  spēlfilmas, ko plānots pabeigt un pirmizrādīt 2021. gadā. Šī nolikuma izpratnē mazbudžeta spēlfilmas attīstīšana ietver mazbudžeta spēlfilmas izveidi.

Konkursā plānots piešķirt finansējumu 2 spēlfilmām.

Konkursa finansējumu veido valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” finansējums 180 000 EUR apmērā, tas paredzēts tikai tādām izmaksām, ko iespējams segt līdz 2020. gada 31. decembrim. Konkursa ietvaros iesniegta projekta pieteicējs projekta īstenošanai var pretendēt uz atbalstu 50% līdz 80% apmērā no projekta kopējām ražošanas izmaksām.

Konkursā nevar iesniegt projektus, kuri ir saņēmuši NKC finansējumu filmas ražošanai vai pabeigšanai, starptautisku kopražojumu projektus, kuros Latvijas filmu producents ir mazākuma kopražotājs, projektus, kuri saņēmuši filmu ražošanas finansējumu Valsts Kultūrkapitāla fondā, un projektus, kuru ražošana ir jau uzsākta.

Konkursa projekti iesniedzami NKC līdz šā gada 11. augustam plkst.12:00. Detalizētāka informācija par finansējuma nosacījumiem un projektu sagatavošanu atrodama konkursa nolikumā, ar to var iepazīties arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10, tālrunis 67358878.

KONKURSA NOLIKUMS
FINANSĒŠANAS PLĀNA VEIDLAPA
KĀ AIZPILDĪT FINANSĒŠANAS PLĀNU

Informācija:
Inga Blese,
inga.blese@nkc.gov.lv
67358862, 29418305

 

Trešo konkursu, kas plānots Covid-19 krīzes seku pārvarēšanas atbalstam, plānots izsludināt tuvākajā laikā, kad būs pabeigta konkursa nolikuma saskaņošana Kultūras ministrijā.

14.07.2020.

 

PRECIZĒTS LĪDZFINANSĒJUMA APJOMS ĀRVALSTU FILMU VEIDOŠANAI LATVIJĀ UN KONKURSA NOLIKUMS

2020. gada 25. maijā precizēts sadalīšanai pieejamais finansējums 2020. gada valsts budžeta līdzfinansējuma konkursā ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā un attiecīgi precizēts konkursa nolikums.

Šobrīd konkursā sadalāmais finansējums ir 466 470 EUR. Šo summu veido nesadalīto līdzekļu atlikums, pagājušā gada programmas finansējuma atlikums un līdzekļi, kas atbrīvojās, jo nebūs iespējams īstenot divu gada sākumā apstiprināto projektu filmēšanu Latvijā (Zviedrijas producentu Silvio Entertainment spēlfilmas Skolmeistara spēles / Magisterlekarna projekts un Lielbritānijas kinokompānijas Entity Film spēlfilmas Nācijas sirds / Heart of the Nation projekts).

Konkursa projektu termiņš ir atvērts līdz 2020. gada 30. septembrim.

Konkursa nolikumā precizēta informācija konkursā iesniedzamajiem dokumentiem (nolikuma 2. pielikuma 7. punkts), kas paredz, ka Projekta iesniedzēja aprakstam par filmas uzņemšanā vai tās īstenošanā iesaistītajiem Latvijas nozaru profesionāļiem (Latvijas pilsoņiem vai pastāvīgajiem iedzīvotājiem) un Latvijā reģistrētiem pakalpojumu sniedzējiem, jāpievieno arī pakalpojuma sniedzēju un speciālistu rakstiski apliecinājumi par plānoto iesaisti projektā (šī prasība attiecināma uz Konkursa nolikuma 4. pielikuma tabulas 2. sadaļā minētajiem speciālistiem un pakalpojumu sniedzējiem).

KONKURSA NOLIKUMS ar precizējumiem

Informācija:
Inga Blese,
inga.blese@nkc.gov.lv
67358862, 29418305

 

 

 

STARPTAUTISKU KOPRAŽOJUMA FILMU ATBALSTA KONKURSAM PAGARINĀTS PROJEKTU VĒRTĒŠANAS LAIKS

Nacionālais Kino centrs informē, ka lēmumu pieņemšana 2020. gada kopražojumu konkursā tiek pagarināta līdz 2020. gada 8. jūnijam. Konkursā tiek vērtēti 13 kopražojumu projektu pieteikumi – 7 spēlfilmas, 4 dokumentālās filmas un 2 animācijas filmas.

Informācija:
Inga Blese,
inga.blese@nkc.gov.lv
67358862, 29418305

 

 

2020. GADA KONKURSĀ FILMU MĀRKETINGA UN IZGLĪTĪBAS PROJEKTIEM papildināts nolikums

Nacionālais Kino centrs ar 2020. gada 26. marta rīkojumu papildinājis nolikumu 2019. gada 12. decembrī izsludinātajam 2020. gada konkursam Latvijas filmu mārketinga, nozares profesionāļu tālākizglītības un industrijas pasākumu atbalstam. Nolikums papildināts ar punktu 3.2., paredzot atbalsta iespējas filmu mārketingam, ja pirmizrāde notiek tiešsaistes platformās.

Pieejamais finansējums – EUR 180 000, projektu iesniegšanas termiņš visiem projektu veidiem atvērts līdz 2020. gada 30. novembra plkst.12:00, izvērtēšana notiek reizi mēnesī.

KONKURSA NOLIKUMS ar 26.03.2020. grozījumiem – ŠEIT.

 

 

ĀRKĀRTAS SITUĀCIJAS DIKTĒTAS IZMAIŅAS NKC KONKURSU GRAFIKOS:

1 – 2020. gada filmu ražošanas konkursā iesniegto projektu publiskās prezentācijas pārceltas, konkursā iesniegto projektu vērtēšana un finansiālā atbalsta lēmumu pieņemšana tiek pagarināta līdz brīdim, kad tiks atcelta ārkārtējā situācija. Par jauniem plānotajiem prezentāciju datumiem tiks ziņots atsevišķi. Plašāka ziņa – ŠEIT.

2 – pagarināts projektu iesniegšanas termiņš minoritāro kopražojumu atbalsta konkursā – iepriekš plānotā 27. marta vietā par pēdējo projektu iesniegšanas dienu noteikts 27. aprīlis, konkursa rezultāti tiks paziņoti līdz 27. maijam. Precizēts konkursa NOLIKUMS (ar mainītu iesniegšanas termiņu) – ŠEIT.

 

NKC 2020. GADA KONKURSS VISU VEIDU FILMU ATTĪSTĪŠANAS ATBALSTAM

Pirmdien, 16. martā, Nacionālais Kino centrs (NKC) izsludina 2020. gada konkursu filmu attīstīšanas projektu atbalstam. Konkursa mērķis ir atbalstīt pilnmetrāžas spēlfilmu un visu garumu dokumentālo un animācijas filmu projektu attīstīšanu (t.sk. scenāriju rakstīšanu, tēmu izpēti, tēlu un vizuālo risinājumu izstrādi), rosinot žanrisko un stilistisko daudzveidību, kā arī vēsturisko un nacionālo identitāti stiprinošu projektu izstrādi.

Konkursa finansējums ir 150 000 EUR. Detalizētāka informācija par finansējuma nosacījumiem un projektu sagatavošanu atrodama konkursa nolikumā.

Konkursa projektus var iesniegt NKC, Rīgā, Peitavas ielā 10 līdz šā gada 17. aprīlim plkst.12:00, tomēr lūdzam pēc iespējas iesniegt projektu pieteikumus elektroniska dokumenta formā (parakstītus ar drošu elektronisko parakstu), nosūtot uz e-pasta adresi nkc@nkc.gov.lv.

KONKURSA NOLIKUMS

Informācija:
Inga Blese,
inga.blese@nkc.gov.lv
67358862, 29418305

 

 

Izmaiņas 2020. gada STARPTAUTISKU KOPRAŽOJUMA FILMU ATBALSTA KONKURSA nolikumā        

2020. gada 4. martā apstiprināti grozījumi 2020. gada konkursu starptautisku kopražojuma filmu atbalsta konkursa nolikumā, nosakot, ka konkursa finansējums ir 292 409 EUR. Precizēts arī konkursa nolikuma 10. punkts, kas nosaka, ka “Projektu sagatavo datorrakstā latviešu valodā (filmas scenāriju var iesniegt arī angļu vai krievu valodā)”.

Konkursa mērķis ir atbalstīt starptautiskus filmu kopražojumus, kuros kā mazākuma kopražotājs piedalās Latvijas producējošā kompānija. Atbalsts paredzēts pilnmetrāžas spēlfilmu un visu garumu dokumentālo un animācijas filmu ražošanai. Konkursā nevar tikt iesniegti starptautiski kopražojumu projekti, kuros Latvijas producējošā kompānija ir vairākuma kopražotājs, kā arī projekti, kuru ražošana ir jau uzsākta. Detalizētāka informācija par finansējuma nosacījumiem un projektu sagatavošanu atrodama konkursa nolikumā.

Konkursa projekti iesniedzami NKC līdz šā gada 27. martam plkst.12:00. Ar konkursa nolikumu var iepazīties arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10, tālrunis 67358878.

KONKURSA NOLIKUMS

Informācija:
Inga Blese,
inga.blese@nkc.gov.lv
67358862, 29418305

 

 

2020. GADA LĪDZFINANSĒJUMA KONKURSS ĀRVALSTU FILMU VEIDOŠANAI LATVIJĀ – precizējums

2020. gada februārī NKC vēl pieņem pieteikumus 2020. gada valsts budžeta līdzfinansējuma konkursā ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā. Konkursa projektu termiņš atvērts līdz 2020. gada 30. septembrim, konkursā vēl pieejamais finansējums – 63 740 EUR.

Februārī precizēts konkursa nolikums, papildinot to ar punktu 8.1, kas precīzi atrunā jau iepriekš nolikumā paredzēto normu: “Ja projekta īstenošanas darbi ir uzsākti pirms atbalsta pieteikuma iesniegšanas atbalsta sniedzējam, tad visas projekta izmaksas kopumā ir neattiecināmas. Projektu drīkst uzsākt īstenot, kad visas atbalstu piešķirošās institūcijas ir pieņēmušas lēmumus par atbalsta piešķiršanu”.

KONKURSA NOLIKUMS ar precizējumu – ŠEIT

Informācija: Inga Blese, inga.blese@nkc.gov.lv, 67358862

 

 

KONKURSS PAR NACIONĀLĀS KINO BALVAS RĪKOŠANU

Kopš 2016. gada Kultūras ministrija mainījusi kārtību, kādā tiek organizētas un finansētas nacionālās balvas dažādās kultūras nozarēs, tāpēc Nacionālais Kino centrs (NKC) kā filmu nozares vadošā institūcija izsludina konkursu valsts pārvaldes uzdevuma – kvalitātes novērtējuma filmu mākslas jomā – veikšanai. Konkurss tiek organizēts potenciālajiem Nacionālā filmu festivāla rīkotājiem, kam trīs gadu periodā (2020.-2022.) jānodrošina Latvijas filmu nozares darba rezultātu izvērtējums, veicinot Latvijas kino ilgtspējīgu attīstību un konkurētspēju, mākslinieciskās kvalitātes atbalstīšanu un sabiedrības izpratni un interesi par filmu nozares sasniegumiem.

Pieteikumus konkursam var iesniegt pretendenti, kas atbilst šādiem nosacījumiem – Latvijā reģistrēts komersants, biedrība vai nodibinājums, kas darbojas filmu nozarē ne mazāk kā divus gadus un ir piedalījies vismaz divu līdzvērtīgu kultūras jomas projektu koordinēšanā un īstenošanā pēdējo trīs gadu laikā.

Finansējuma avots ir Kultūras ministrijas valsts budžeta apakšprogrammas Filmu nozare konkursa mērķim paredzētie finanšu līdzekļi 80 000 euro apmērā viena gada ietvaros.

Konkursa dokumenti līdz 2020. gada 6. aprīlim plkst. 12:00 jāiesniedz Nacionālajā Kino centrā.

Konkursa nolikums ir pieejams Nacionālā Kino centra mājaslapā un Nacionālā Kino centra birojā Peitavas ielā 10, Rīgā.

Konkurss izsludināts saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu un Ministru kabineta 2014. gada 17. jūnija noteikumiem Nr. 317 Kārtība, kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz un publisko līdzdarbības līgumus, kā arī piešķir valsts budžeta finansējumu privātpersonām valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai un uzrauga piešķirtā finansējuma izlietojumu.

KONKURSA NOLIKUMS

FESTIVĀLA TĀMES VEIDLAPA

LĪDZDARBĪBAS LĪGUMA PROJEKTS

 

Informācija:
Inga Blese,
67358866, 29418305
inga.blese@nkc.gov.lv

 

 

NKC 2020. gada KONKURSS JAUNU FILMU RAŽOŠANAS ATBALSTAM         

31. janvārī Nacionālais Kino centrs (NKC) izsludina 2020. gada filmu ražošanas konkursu ar mērķi atbalstīt jaunu pilnmetrāžas spēlfilmu (vismaz 65 min) un visu garumu animācijas un dokumentālo filmu ražošanu.

Konkursa finansējums ir 1 768 327 EUR, no tā spēlfilmām plānots piešķirt 784 353 EUR (3 vai 4 filmām), dokumentālajām filmām 371 572 EUR (5 vai 6 filmām) un animācijas filmām 612 402 EUR (2 pilnmetrāžas un 2 vai 3 īsmetrāžas filmām).

Konkursā nepieņem projektus, kuri ir saņēmuši NKC finansējumu filmas ražošanai vai pabeigšanai, starptautisku kopražojumu projektus, kuros Latvijas filmu producents ir mazākuma kopražotājs, projektus, kuri saņēmuši filmu ražošanas (izņemot projektu attīstību) finansējumu Valsts Kultūrkapitāla fondā, un projektus, kuru ražošana ir jau uzsākta.
Detalizētāka informācija par finansējuma nosacījumiem un projektu sagatavošanu atrodama konkursa nolikumā.

Konkursa projekti iesniedzami NKC līdz šā gada 9. martam plkst. 12:00. Ar konkursa nolikumu var iepazīties arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10, tālrunis 67358878.

Projektu publiskās prezentācijas plānotas 2. un 3. aprīlī, Nacionālajā Filmu skolā, Elijas ielā 17.

KONKURSA NOLIKUMS

FINANSĒŠANAS PLĀNA VEIDLAPA

KĀ AIZPILDĪT FINANSĒŠANAS PLĀNU

Informācija:
Inga Blese,
inga.blese@nkc.gov.lv
67358862, 29418305

 

NKC 2020. gada KONKURSS STARPTAUTISKU KOPRAŽOJUMA FILMU ATBALSTAM

31. janvārī Nacionālais Kino centrs (NKC) izsludina 2020. gada konkursu starptautisku kopražojuma filmu atbalstam.

Konkursa mērķis ir atbalstīt starptautiskus filmu kopražojumus, kuros kā mazākuma kopražotājs piedalās Latvijas producējošā kompānija. Atbalsts paredzēts pilnmetrāžas spēlfilmu un visu garumu dokumentālo un animācijas filmu ražošanai, pieejamais finansējums – 300 000 EUR.

Konkursā nevar tikt iesniegti starptautiski kopražojumu projekti, kuros Latvijas producējošā kompānija ir vairākuma kopražotājs, kā arī projekti, kuru ražošana ir jau uzsākta. Detalizētāka informācija par finansējuma nosacījumiem un projektu sagatavošanu atrodama konkursa nolikumā.

Konkursa projekti iesniedzami NKC līdz šā gada 27. martam plkst.12:00. Ar konkursa nolikumu var iepazīties arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10, tālrunis 67358878.

KONKURSA NOLIKUMS

Informācija:
Inga Blese,
inga.blese@nkc.gov.lv
67358862, 29418305

 

 

2020. GADA LĪDZFINANSĒJUMA KONKURSS ĀRVALSTU FILMU VEIDOŠANAI LATVIJĀ

Lai piesaistītu ārvalstu finansējumu Latvijas filmu nozarei, kā arī veicinātu nozares konkurētspēju un profesionālo izaugsmi, Nacionālais kino centrs (turpmāk – NKC) izsludina 2020. gada valsts budžeta līdzfinansējuma konkursu ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā ar pieejamo finansējumu 1 158 013 EUR.

Konkursa mērķis ir atbalstīt ārvalstu filmu veidošanu Latvijā, ja to plānots īstenot līdz 2020. gada 16. novembrim (galējais ražošanas izdevumu pārskata iesniegšanas termiņš līdzfinansējuma saņemšanai). Ārvalsts filma šī konkursa izpratnē ir projekts, kas tiek īstenots Latvijas teritorijā un kuru kā kopražojumu vai kā pakalpojumu realizē Latvijas filmu producents.

Projekti iesniedzami personīgi vai pa pastu NKC, Rīgā,  Peitavas ielā 10. Konkursa termiņš ir atvērts līdz 2020. gada 1. oktobrim, plkst. 12:00. Projektu izvērtēšana un savstarpējā salīdzināšana notiek reizi kalendārajā mēnesī pēc 1. datuma par iepriekšējā mēnesī iesniegtajiem projektiem.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10, tālrunis 67358878.

KONKURSA NOLIKUMS

Informācija: Inga Blese, inga.blese@nkc.gov.lv, 67358862, 29418305

 

 

2020. GADA KONKURSS RAŽOŠANĀ ESOŠU FILMU ATBALSTAM

Nacionālais kino centrs (turpmāk – NKC) izsludina 2020. gada ražošanā esošu filmu atbalsta konkursu ar pieejamo finansējumu 2 036 443 EUR.

Konkursa mērķis ir atbalstīt sekojošu ar NKC finansiālo atbalstu ražošanā esošu filmu veidošanu:
1 – animācijas filmu projekts Lupatiņi (producents SIA Atom Art) un Diendusa (producents SIA Vides Filmu Studija);
2 – dokumentālo filmu projekti Izlaušanās (producents SIA Studija Centrums), Uguns aplis (producents SIA Vides Filmu Studija), Zemnieki (producents SIA Mistrus Media) un Zem viena karoga (producents Biedrība Terra Europa);
3 – spēlfilmu projekti Pig’in’Pah (producents SIA Mistrus Media), Tizlenes (producents SIA Ego Media), Mīlulis (producents SIA Tasse Film), Janvāris (producents SIA Mistrus Media) un Dziesma par dzelzs aizkaru (producents SIA Jura Podnieka studija).

Projektu iesniegšanas termiņš ir atvērts līdz 2020. gada 30. septembrim plkst.12:00. Projektu izvērtēšana notiek reizi kalendārajā mēnesī pēc 1.datuma, izvērtējot iepriekšējā mēnesī iesniegtos projektus. Izņēmuma gadījumos, janvārī iesniegtos projektu pieteikumus, kuriem būtiska esošā un plānotā NKC finansējuma pieejamības nepārtrauktība, NKC var izskatīt ārkārtas sēdē.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10, tālrunis 67358878.

KONKURSA NOLIKUMS

Informācija: Inga Blese, inga.blese@nkc.gov.lv, 67358862, 29418305

 

 

2020. GADA KONKURSS FILMU MĀRKETINGA UN IZGLĪTĪBAS PROJEKTIEM

Nacionālais Kino centrs 2019. gada 12. decembrī izsludina 2020. gada konkursu Latvijas filmu mārketinga, nozares profesionāļu tālākizglītības un industrijas pasākumu atbalstam. Pieejamais finansējums – EUR 180 000, projektu iesniegšanas termiņš visiem projektu veidiem atvērts līdz 2020. gada 30. novembra plkst.12:00, izvērtēšana notiek reizi mēnesī.

Konkursā atbalstu var saņemt (ievērojot nolikumā minētos nosacījumus):
* jauno Latvijas filmu mārketingam Latvijā
* Latvijas filmu mārketingam starptautiskos pasākumos
* Latvijas filmu projektu dalībai filmu tirgos
* nozares profesionāļu dalībai ārvalstu kursos un semināros
* profesionālās izglītības pasākumu rīkošanai Latvijā
* industrijas pasākumu rīkošanai Latvijas starptautiskajos festivālos
* Eiropas filmu izrādīšanai Latvijā

Lūdzam ņemt vērā, ka projekti Latvijas filmu demonstrēšanai kinoteātros Latvijā ir jāiesniedz ne vēlāk kā 1 mēnesi pirms attiecīgās filmas nacionālās pirmizrādes datuma, savukārt nolikuma 3.5. un 3.6.punktos minētie projekti (kursi/semināri un industrijas pasākumi Latvijā) ir jāiesniedz ne vēlāk kā 2 mēnešus pirms attiecīgā pasākuma norises laika.

Vispārējā kārtībā projektu izvērtēšana notiek reizi kalendārajā mēnesī pēc 1. datuma, izvērtējot iepriekšējā mēnesī iesniegtos projektus.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties NKC mājas lapā www.nkc.gov.lv, kā arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10, tālrunis 67358878.

KONKURSA NOLIKUMS

Informācija: Inga Blese, inga.blese@nkc.gov.lv, 67358862, 29418305

 

2019

2019. gada KONKURSS ASV KINOAKADĒMIJAS BALVAI IZVIRZĪTĀS LATVIJAS FILMAS MĀRKETINGA ATBALSTAM

Nacionālais Kino centrs (NKC) izsludina 2019. gada konkursu Latvijas izvirzītās filmas mārketinga atbalstam, pretendējot uz nomināciju ASV Kinoakadēmijas balvai.

Konkursa mērķis ir veicināt Latvijas filmu atpazīstamību, atbalstot Latvijas izvirzītās spēlfilmas “Tēvs Nakts” (producents SIA Mistrus Media) mārketinga aktivitātes, pretendējot uz nomināciju ASV Kinoakadēmijas balvai Oskars kategorijā Labākā ārzemju filma.

Konkursa finansējums ir 20 000 EUR. Detalizētāka informācija par finansējuma nosacījumiem un projekta sagatavošanu atrodama konkursa nolikumā.

KONKURSA NOLIKUMS

Informācija:
Inga Blese,
inga.blese@nkc.gov.lv
67358862, 29418305

 

2019. GADA OTRAIS LĪDZFINANSĒJUMA KONKURSS ĀRVALSTU FILMU VEIDOŠANAI LATVIJĀ

Lai piesaistītu ārvalstu finansējumu Latvijas filmu nozarei un veicinātu nozares konkurētspēju un profesionālo izaugsmi, Nacionālais Kino centrs 2019. gada 26. augustā izsludina 2019. gada otro valsts budžeta līdzfinansējuma konkursu ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā ar pieejamo finansējumu 117 774 EUR.

Konkursa mērķis ir atbalstīt ārvalstu filmu veidošanu Latvijā, ja to plānots īstenot līdz 2019. gada 15. novembrim (galējais ražošanas izdevumu pārskata iesniegšanas termiņš līdzfinansējuma saņemšanai). Ārvalsts filma šī konkursa izpratnē ir projekts, kas tiek īstenots Latvijas teritorijā un kuru kā kopražojumu vai kā pakalpojumu realizē Latvijas filmu producents. Kopražojuma gadījumā Latvijas producenta ieguldījums šim konkursam pieteiktajos projektos nedrīkst būt lielāks par 20% no filmas kopējā budžeta.

Projekti iesniedzami personīgi vai pa pastu NKC, Rīgā, Peitavas ielā 10, konkursa termiņš ir atvērts no 2019. gada 26. augusta līdz 1. oktobrim, plkst. 12:00. Projektu izvērtēšana notiek reizi kalendārajā mēnesī pēc 1. datuma par iepriekšējā mēnesī iesniegtajiem projektiem.

KONKURSA NOLIKUMS

Informācija: Inga Blese, inga.blese@nkc.gov.lv, 67358862, 29418305

26.08.2019.

 

NKC PROJEKTU KONKURSS
VĒSTURISKU UN IDENTITĀTI STIPRINOŠU LATVIJAS FILMU
RAŽOŠANAS ATBALSTAM

Nacionālais Kino centrs (NKC) izsludina konkursu pilnmetrāžas filmu ražošanas atbalstam, rosinot veidot filmas nacionālās identitātes stiprināšanai un valstiskās piederības veicināšanai, palielinot filmu kā nacionālā satura īpatsvaru un to konkurētspēju Latvijas kultūras un informācijas telpā.
Konkursa finansējumu veido Kultūras ministrijas apakšprogrammas Filmu nozare finansējums, 2019. gadā konkursam pieejamais finansējums – 500 000 EUR (2020. gadā plānotais finansējums – 1 000 000 EUR). Konkursā plānots piešķirt finansējumu 2 vai 3 filmu ražošanai.

Konkursā var tikt iesniegti pilnmetrāžas spēlfilmu, dokumentālo filmu un animācijas filmu projekti neatkarīgi no tā, vai tie ir vai nav iepriekš saņēmuši Kino centra piešķirtu finansējumu projekta attīstīšanai. Projektu iesniegšanas termiņš – līdz 2019. gada 6. septembrim plkst. 12:00. Detalizētāka informācija par finansējuma nosacījumiem un projektu sagatavošanu atrodama konkursa nolikumā. Konkursa projekti iesniedzami NKC, Rīgā, Peitavas ielā 10 līdz šā gada 6. septembrim plkst.12:00. Ar konkursa nolikumu var iepazīties arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10, tālrunis 67358878.

KONKURSA NOLIKUMS

Informācija:
Inga Blese,
inga.blese@nkc.gov.lv
67358862, 29418305

21.06.2019.

 

2019. gada FILMU ATTĪSTĪŠANAS PROJEKTU KONKURSS         

Nacionālais Kino centrs (NKC) izsludina 2019. gada konkursu filmu attīstīšanas projektu atbalstam. Konkursa mērķis ir atbalstīt pilnmetrāžas spēlfilmu un visu garumu dokumentālo un animācijas filmu attīstīšanu, tai skaitā scenāriju rakstīšanu, tēmu izpēti, tēlu un vizuālo risinājumu izstrādi.

Konkursa finansējums ir 150 000 EUR. Detalizētāka informācija par finansējuma nosacījumiem un projektu sagatavošanu atrodama konkursa nolikumā.

Konkursa projekti iesniedzami NKC, Rīgā, Peitavas ielā 10 līdz šā gada 7. maijam plkst. 12:00. Ar konkursa nolikumu var iepazīties arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10, tālrunis 67358878.

KONKURSA NOLIKUMS

Informācija:
Inga Blese,
inga.blese@nkc.gov.lv
67358862, 29418305

 

2019. gada konkurss STARPTAUTISKU KOPRAŽOJUMA FILMU ATBALSTAM

7. februārī Nacionālais Kino centrs (NKC) izsludina 2019. gada konkursu starptautisku kopražojuma filmu atbalstam.

Konkursa mērķis ir atbalstīt starptautiskus filmu kopražojumus, kuros kā mazākuma kopražotājs piedalās Latvijas producējošā kompānija. Atbalsts paredzēts pilnmetrāžas spēlfilmu un visu garumu dokumentālo un animācijas filmu ražošanas pabeigšanai 2019.-2021. gadā. Konkursā nevar tikt iesniegti starptautiski kopražojumu projekti, kuros Latvijas producējošā kompānija ir vairākuma kopražotājs, kā arī projekti, kuru ražošana ir jau uzsākta.

Konkursa finansējums ir 300 000 EUR, detalizētāka informācija par finansējuma nosacījumiem un projektu sagatavošanu atrodama konkursa nolikumā.

Konkursa projekti iesniedzami personīgi vai pa pastu NKC, Rīgā, Peitavas ielā 10. Projektu iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz šā gada 30. aprīlim plkst.12:00. Ar konkursa nolikumu var iepazīties arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10, tālrunis 67358878.

KONKURSA NOLIKUMS

Informācija:
Inga Blese,
inga.blese@nkc.gov.lv
67358862, 29418305

 

2019. gada KONKURSS JAUNU FILMU RAŽOŠANAS ATBALSTAM         

Nacionālais Kino centrs (NKC) 31. janvārī izsludina 2019. gada filmu ražošanas konkursu ar mērķi atbalstīt pilnmetrāžas spēlfilmu (vismaz 65 min) un visu garumu animācijas un dokumentālo filmu ražošanu 2019.-2020. gadā. Konkursa finansējums ir 1 110 401 EUR, no tā animācijas filmām plānots piešķirt 196 957 EUR (2 vai 3 filmām), dokumentālajām filmām 331 335 EUR (5 vai 6 filmām) un spēlfilmām 582 109 EUR (2 vai 3 filmām).

Konkursā nevar iesniegt projektus, kuri ir saņēmuši NKC finansējumu filmas ražošanai vai pabeigšanai; starptautisku kopražojumu projektus, kuros Latvijas filmu producents ir mazākuma kopražotājs un projektus, kuri saņēmuši filmu ražošanas (izņemot projektu attīstību) finansējumu Valsts Kultūrkapitāla fondā.
Detalizētāka informācija par finansējuma nosacījumiem un projektu sagatavošanu atrodama konkursa nolikumā.

Konkursa projekti iesniedzami personīgi vai pa pastu NKC, Rīgā, Peitavas ielā 10 līdz šā gada 15. martam plkst. 12:00. Ar konkursa nolikumu var iepazīties arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10, tālrunis 67358878.

KONKURSA NOLIKUMS

FINANSĒŠANAS PLĀNA VEIDLAPA

KĀ AIZPILDĪT FINANSĒŠANAS PLĀNU

 

2019. gada KONKURSS RAŽOŠANĀ ESOŠU FILMU ATBALSTAM

Nacionālais kino centrs 31. janvārī izsludina 2019. gada ražošanā esošu filmu atbalsta konkursu ar pieejamo finansējumu 1 762 129 EUR. Konkursa mērķis ir atbalstīt sekojošu ar NKC finansiālo atbalstu ražošanā esošu filmu veidošanu:
1 – animācijas filmu projekti Ābolrauša šūpuļdziesma (producents SIA Filmu studija Rija), Mans laulību projekts (producents SIA Studija Lokomotīve), Trubā (producents SIA Krasivo Limited) un Ziemas ainava ar slidotājiem (producents SIA Lunohod);
2 – dokumentālo filmu projekti Ēvalds (producents SIA Corax Film Studio), Hekabes jautājums (producents SIA Vides filmu studija), Klejotāji (producents SIA Fenixfilm) un Pirmais tilts (producents SIA Kompānija Hargla);
3 – spēlfilmu projekti Gads pirms kara (producents SIA Studija Lokomotīve), Nemierīgie prāti (producents SIA Tritone Studio), Ziemassvētki džungļos (producents SIA Studija Lokomotīve), Bedre (producents SIA Marana Productions), Kur vedīs ceļš (producents SIA Fenixfilm) un Spogulī (producents SIA Kompānija Hargla).

Projektu iesniegšanas termiņš ir atvērts līdz 2019. gada 30. septembrim plkst. 12:00. Projektu izvērtēšana notiek reizi kalendārajā mēnesī pēc 1. datuma, izvērtējot iepriekšējā mēnesī iesniegtos projektus.
Ar konkursa nolikumu var iepazīties arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10, tālrunis 67358878.

KONKURSA NOLIKUMS

 

Informācija:
Inga Blese,inga.blese@nkc.gov.lv
67358862, 29418305

 

2019. GADA KONKURSS FILMU MĀRKETINGA UN IZGLĪTĪBAS PROJEKTIEM

Nacionālais Kino centrs 04.01.2019. izsludina 2019. gada konkursu Latvijas filmu mārketinga, nozares profesionāļu tālākizglītības un industrijas pasākumu atbalstam. Pieejamais finansējums – EUR 150 000, projektu iesniegšanas termiņš visiem projektu veidiem atvērts līdz 2019. gada 29. novembra plkst.12:00, izvērtēšana notiek reizi mēnesī.

NKC lūdz ievērot, ka projekti Latvijas filmu demonstrēšanai kinoteātros Latvijā ir jāiesniedz ne vēlāk kā 1 mēnesi pirms attiecīgās filmas nacionālās pirmizrādes datuma; nolikuma 3.5. un 3.6. punktos minētie projekti (kursi / semināri un industrijas pasākumi Latvijā) ir jāiesniedz ne vēlāk kā 3 mēnešus pirms attiecīgā pasākuma norises laika.
Vispārējā kārtībā projektu izvērtēšana notiek reizi kalendārajā mēnesī pēc 1. datuma, izvērtējot iepriekšējā mēnesī iesniegtos projektus. Ar konkursa nolikumu var iepazīties arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10, tālrunis 67358878.

KONKURSA NOLIKUMS

 

 

2019. GADA LĪDZFINANSĒJUMA KONKURSS ĀRVALSTU FILMU VEIDOŠANAI LATVIJĀ

Lai piesaistītu ārvalstu finansējumu Latvijas filmu nozarei, kā arī veicinātu nozares konkurētspēju un profesionālo izaugsmi, Nacionālais kino centrs 04.01.2019. izsludina 2019. gada valsts budžeta līdzfinansējuma konkursu ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā ar pieejamo finansējumu 858 013 EUR.

Konkursa mērķis ir atbalstīt ārvalstu filmu veidošanu Latvijā, ja to plānots īstenot līdz 2019. gada 15. novembrim (galējais ražošanas izdevumu pārskata iesniegšanas termiņš līdzfinansējuma saņemšanai). Ārvalsts filma šī konkursa izpratnē ir projekts, kas tiek īstenots Latvijas teritorijā un kuru kā kopražojumu vai kā pakalpojumu realizē Latvijas filmu producents. Kopražojuma gadījumā Latvijas producenta ieguldījums šim konkursam pieteiktajos projektos nedrīkst būt lielāks par 20% no filmas kopējā budžeta.

Projekti iesniedzami personīgi vai pa pastu NKC, Rīgā, Peitavas ielā 10, konkursa termiņš ir atvērts, sākot no šodienas līdz 2019. gada 1. oktobrim, plkst. 12:00. Projektu izvērtēšana un savstarpējā salīdzināšana notiek reizi kalendārajā mēnesī pēc 1. datuma par iepriekšējā mēnesī iesniegtajiem projektiem.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10, tālrunis 67358878.

KONKURSA NOLIKUMS

 

Informācija par NKC konkursiem:
Inga Blese, inga.blese@nkc.gov.lv, 67358862, 29418305

 

2018

 

ATGĀDINĀJUMS par diviem novembrī aktuāliem NKC konkursiem

Līdz 2018.  gada 30.  novembra plkst.12.00 pieņem projektu pieteikumus konkursā Latvijas filmu mārketinga, nozares profesionāļu tālākizglītības un industrijas pasākumu atbalstam. Oktobrī tika grozīts šīs programmas nolikums, paplašinot iespējamo atbalsta saņēmēju loku – tagad uz finansējumu var pretendēt arī Eiropas un Latvijas filmu programmas, ko demonstrē “Europa Cinemas” tīklā iekļautajos kinoteātros. Konkursā vēl pieejamais finansējums ir Eur 34 976 (gadījumā, ja finansējums netiek apgūts kādā citā no NKC izsludinātajiem konkursiem, NKC ir tiesības palielināt šī konkursa finansējumu).

KONKURSA NOLIKUMS ar 12.10.2018. un 23.11.2018. grozījumiem

Līdz 2018. gada 3.decembra plkst.12.00 pieņem projektu pieteikumus 2018. gada otrajā starptautisku kopražojuma filmu atbalsta konkursā. Konkursa mērķis ir atbalstīt starptautiskus filmu kopražojumus, kuros kā mazākuma kopražotājs (minority co-producer) piedalās Latvijas producējošā kompānija. Konkursā pieejams Kultūras ministrijas apakšprogrammas “Filmu nozare” finansējums 281 188 EUR (gadījumā, ja finansējums netiek apgūts kādā citā no NKC izsludinātajiem konkursiem, NKC ir tiesības palielināt šī konkursa finansējumu).

KONKURSA NOLIKUMS ar 23.11.2018. grozījumiem

23.11.2018.

 

2018. GADA OTRAIS KONKURSS STARPTAUTISKU KOPRAŽOJUMA FILMU ATBALSTAM

Nacionālais kino centrs (NKC) izsludina otro 2018. gada konkursu starptautisku kopražojuma filmu atbalstam, tā mērķis ir atbalstīt starptautiskus filmu kopražojumus, kuros kā mazākuma kopražotājs (minority co-producer) piedalās Latvijas producējošā kompānija. Atbalsts paredzēts pilnmetrāžas spēlfilmu un visu garumu dokumentālo un animācijas filmu ražošanas pabeigšanai 2018.-2019. gadā. Konkursā nevar tikt iesniegti starptautiski kopražojumu projekti, kuros Latvijas producējošā kompānija ir vairākuma kopražotājs (delegate producer).

Konkursa finansējumu veido Kultūras ministrijas apakšprogrammas “Filmu nozare” finansējums 198 560 EUR, atbalsta gadījumā saskaņā ar MK noteikumu Nr. 975 6. punktu projekta iesniedzējam jāapņemas ne mazāk kā 65% no projektam piešķirtā finansējuma izlietot Latvijā.

Projektu iesniegšanas termiņš – līdz 2018. gada 3. decembra plkst.12:00. Ar konkursa nolikumu var iepazīties arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10, tālrunis 67358878.

Paziņojums par konkursa izsludināšanu publicēts laikraksta „Latvijas Vēstnesis” 215. numurā (31.10.2018.). Konkurss izsludināts saskaņā ar Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumiem Nr.975 „Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem”.

KONKURSA NOLIKUMS ar 23.11.2018. grozījumiem

23.11.2018.

 

 

GROZĪJUMI 2018. gada konkursa “LATVIJAS FILMU MĀRKETINGA, NOZARES PROFESIONĀĻU TĀLĀKIZGLĪTĪBAS UN INDUSTRIJAS PASĀKUMU ATBALSTAM” NOLIKUMĀ

Ar Nacionālā Kino centra vadītājas rīkojumu 12. oktobrī grozīts nolikums NKC konkursā Latvijas filmu mārketinga, nozares profesionāļu tālākizglītības un industrijas pasākumu atbalstam, paplašinot iespējamo atbalsta saņēmēju loku – tagad uz finansējumu var pretendēt arī Eiropas un Latvijas filmu programmas, ko demonstrē “Europa Cinemas” tīklā iekļautajos kinoteātros.

Ar 12. oktobra grozījumiem nolikumam pievienots punkts Nr. 3.7., kas paredz, ka atbalstītas var tikt arī “Eiropas Komisijas dibinātā un ES programmas Radošā Eiropa MEDIA atbalstītā Eiropas kinoteātru tīkla Europa Cinemas kinoteātros izrādītās Eiropas un Latvijas filmu programmas, kuru mērķis ir auditorijas izglītošana un izpratnes padziļināšana par Eiropas kinokultūras vērtībām un kino valodu.” Šādiem projektiem atbalstāmās izmaksu pozīcijas ir filmu izrādīšanas tiesības un autortiesības, atlīdzība lektoriem, tulkiem un projektu vadītājam, iespieddarbi un sludinājumi dažādos medijos, pasta un transporta izdevumi.

Vēl pieejamo konkursa finansējumu veido Kultūras ministrijas apakšprogrammas “Filmu nozare” finansējums 45 483 EUR apmērā. Projektu iesniegšanas termiņš visiem projektu veidiem ir atvērts līdz 2018. gada 30. novembra plkst.12:00, projektu izvērtēšana notiek reizi kalendārajā mēnesī pēc 1. datuma, izvērtējot iepriekšējā mēnesī iesniegtos projektus.

KONKURSA NOLIKUMS ar 12.10.2018. grozījumiem un 23.11.2018. grozījumiem

23.11.2018.

 

KONKURSS ASV KINOAKADĒMIJAS BALVAI IZVIRZĪTĀS LATVIJAS FILMAS MĀRKETINGA ATBALSTAM

Lai veicinātu Latvijas filmu atpazīstamību, Nacionālais kino centrs (NKC) 2018. gada 10. septembrī izsludina 2018. gada konkursu Latvijas izvirzītās dokumentālās filmas Turpinājums (producents SIA Mistrus Media) mārketinga aktivitātēm, pretendējot uz nomināciju ASV Kinoakadēmijas balvai Oskars kategorijā Labākā ārzemju filma.

Konkursa finansējums ir EUR 20 000, projekta iesniegšanas termiņš atvērts līdz 2018. gada 10. oktobra plkst. 12:00.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10, tālrunis 67358878. Paziņojums par konkursa izsludināšanu publicēts laikraksta „Latvijas Vēstnesis” 179. numurā (10.09.2018.). Konkurss izsludināts saskaņā ar Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumiem Nr.975 „Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem”.

KONKURSA NOLIKUMS

10.09.2018.

 

 

2018. GADA BĒRNU, JAUNIEŠU UN ĢIMENES FILMU RAŽOŠANAS KONKURSS

Nacionālais kino centrs (NKC) izsludina 2018. gada konkursu ar mērķi radīt bērnu, jauniešu un ģimeņu auditorijai piemērotu saturu, atbalstot 3-4 pilnmetrāžas spēlfilmu vai pilnmetrāžas animācijas filmu ražošanu, tādējādi veicinot Latvijas filmu māksliniecisko un žanrisko daudzveidību. Konkursa finansējums 2018. gadā ir 1 240 417 EUR. 2019. gadā papildus pieejams finansējums 793 962 EUR apmērā. Kopējais NKC plānotais finansējums konkursa mērķa sasniegšanai 2018.-2019. gadā ir 2 034 379 EUR.

Konkursā obligāti iesniedzami tie 5 projekti, kas 2017. gadā saņēmuši NKC bērnu, jauniešu un ģimenes filmu attīstīšanas finansējumu. Konkursā var tikt iesniegti arī citi projekti neatkarīgi no tā, vai tie ir vai nav iepriekš saņēmuši NKC projektu attīstīšanas finansējumu.

Konkursā nevar tikt iesniegti projekti, kuri ir saņēmuši NKC finansējumu filmas ražošanai vai pabeigšanai, kā arī projektu attīstīšanai 2018. gadā. Konkursā tāpat nevar tikt iesniegti starptautiski kopražojuma projekti, kuros Latvijas filmu producents ir mazākuma kopražotājs. Saskaņā ar NKC un Valsts Kultūrkapitāla fonda vienošanos konkursā nevar tikt iesniegti arī projekti, kuri saņēmuši filmu ražošanas (izņemot projektu attīstību) finansējumu Valsts Kultūrkapitāla fondā 2017. un 2018. gadā.

Detalizētāka informācija par finansējuma nosacījumiem un projektu sagatavošanu atrodama konkursa nolikumā.

Konkursa projekti iesniedzami personīgi vai pa pastu NKC, Rīgā, Peitavas ielā 10 līdz šā gada 10. septembrim plkst.12:00. Ar konkursa nolikumu var iepazīties arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10, tālrunis 67358878. Konkurss izsludināts saskaņā ar Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumiem Nr.975 „Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem”. Paziņojums par konkursu izsludināšanu publicēts 29.06.2018. laikraksta „Latvijas Vēstnesis” 129.numurā.

KONKURSA NOLIKUMS

29.06.2018.

 

 

2018. GADA TREŠAIS LĪDZFINANSĒJUMA KONKURSS ĀRVALSTU FILMU VEIDOŠANAI LATVIJĀ

Lai piesaistītu ārvalstu finansējumu Latvijas filmu nozarei, kā arī veicinātu nozares konkurētspēju un profesionālo izaugsmi, Nacionālais kino centrs (NKC) 21. jūnijā izsludina 2018. gada valsts budžeta līdzfinansējuma trešo konkursu ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā ar pieejamo finansējumu 400 000 EUR. Konkursa mērķis ir atbalstīt ārvalstu filmu veidošanu Latvijā, ja to plānots īstenot līdz 2018. gada 15. novembrim (galējais ražošanas izdevumu pārskata iesniegšanas termiņš līdzfinansējuma saņemšanai).

Ārvalsts filma šī konkursa izpratnē ir projekts, kas tiek īstenots Latvijas teritorijā un kuru kā kopražojumu vai kā pakalpojumu realizē Latvijas filmu producents. Kopražojuma gadījumā Latvijas producenta ieguldījums šim konkursam pieteiktajos projektos nedrīkst būt lielāks par 20% no filmas kopējā budžeta.

Projekti iesniedzami personīgi vai pa pastu NKC, Rīgā, Peitavas ielā 10, konkursa termiņš ir atvērts, sākot no 21. jūnija līdz 2018. gada 1. oktobrim, plkst. 12:00. Projektu izvērtēšana notiek reizi kalendārajā mēnesī pēc 1. datuma par projektiem, kas iesniegti iepriekšējā mēnesī līdz šī mēneša pēdējās darbdienas plkst. 17:00.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10, tālrunis 67358878. Paziņojums par konkursa izsludināšanu publicēts 21.06.2018. laikraksta „Latvijas Vēstnesis” 123.numurā.

KONKURSA NOLIKUMS

21.06.2018.

 

2018. GADA OTRAIS LĪDZFINANSĒJUMA KONKURSS ĀRVALSTU FILMU VEIDOŠANAI LATVIJĀ

Lai piesaistītu ārvalstu finansējumu Latvijas filmu nozarei, kā arī veicinātu nozares konkurētspēju un profesionālo izaugsmi, Nacionālais kino centrs (NKC) 23. martā izsludina 2018. gada valsts budžeta līdzfinansējuma otro konkursu ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā ar pieejamo finansējumu 208 239 EUR. Konkursa mērķis ir atbalstīt ārvalstu filmu veidošanu Latvijā, ja to plānots īstenot līdz 2018. gada 15. novembrim (galējais ražošanas izdevumu pārskata iesniegšanas termiņš līdzfinansējuma saņemšanai).

Ārvalsts filma šī konkursa izpratnē ir projekts, kas tiek īstenots Latvijas teritorijā un kuru kā kopražojumu vai kā pakalpojumu realizē Latvijas filmu producents. Kopražojuma gadījumā Latvijas producenta ieguldījums šim konkursam pieteiktajos projektos nedrīkst būt lielāks par 20% no filmas kopējā budžeta.

Projekti iesniedzami personīgi vai pa pastu NKC, Rīgā, Peitavas ielā 10, konkursa termiņš ir atvērts, sākot no 23. marta līdz 2018. gada 1. oktobrim, plkst. 12:00. Projektu izvērtēšana notiek reizi kalendārajā mēnesī pēc 1. datuma par projektiem, kas iesniegti iepriekšējā mēnesī līdz šī mēneša pēdējās darbdienas plkst. 17:30.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10, tālrunis 67358878. Paziņojums par konkursa izsludināšanu publicēts 23.03.2018. laikraksta „Latvijas Vēstnesis” 60.numurā.

Informācijai – pamatojoties uz to, ka izlietots viss konkursā pieejamais finansējums, konkurss tiek pārtraukts ar š.g. 18. aprīli.

KONKURSA NOLIKUMS

23.03.2018.

 

KONKURSS DOKUMENTĀLA MULTIMEDIĀLA PROJEKTA “SIMTGADE” IZVEIDEI

Nacionālais kino centrs (NKC) sadarbībā ar LR Kultūras ministrijas Simtgades biroju un Valsts SIA “Latvijas Televīzija” (LTV) 16.03.2018. izsludina 2018. gada konkursu dokumentāla multimediāla projekta “Simtgade” izveidei.

Konkursa mērķis ir atbalstīt viena projekta izveidi, dokumentējot Latvijas valsts simtgades svinību norisi 2018. gadā sekojošos audiovizuālos un multimediālos darbos:

 • piecpadsmit dokumentālas īsfilmas (13 min katra), kas paredzētas demonstrēšanai LTV kanālos, sākot no 2018. gada septembra, katrai īsfilmai papildus (no īsfilmā neietilpstoša materiāla) izveidojot tekstuālu un/vai fotostāstu (2000 zīmes) par iesaistītajiem cilvēkiem, notikumiem vai procesiem;
 • piecpadsmit dokumentālā materiālā balstītas epizodes (3-5 min webisodes), kas paredzētas izrādīšanai interneta kanālos Latvijā un ārvalstīs, sākot no 2018. gada septembra, interneta mārketinga publikāciju vajadzībām nodrošinot pavadošos tekstus un papildu vizuālos materiālus fotogrāfiju, stopkadru vai citu materiālu veidā;
 • viena pilnmetrāžas dokumentālā filma (90-120 min), kas paredzēta izplatīšanai, sākot no 2019. gada marta.

Konkursa finansējumu veido Kultūras ministrijas valsts budžeta apakšprogrammas „Kultūras pasākumi, sadarbības līgumi un programmas” finansējums 150 000 EUR apmērā, kas paredzēts, lai īstenotu vienu projektu, kuru veido visas 3 augstāk minētās projekta daļas.

Konkursā var tikt iesniegti tikai tādi filmu projekti, kas nav iepriekš saņēmuši publisko finansējumu, un kuru juridiskie iesniedzēji ir iepriekš producējuši televīzijas un / vai interneta kanāliem paredzētu audiovizuālu saturu, kas ir līdzvērtīgs nolikuma 3.1. un 3.2. punktos norādītajam. Detalizētāka informācija par citiem nosacījumiem atrodama konkursa nolikumā. Konkursa projekti iesniedzami personīgi vai pa pastu NKC, Rīgā, Peitavas ielā 10 līdz 2018. gada 16. aprīlim plkst. 12:00. Ar konkursa nolikumu var iepazīties arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10, tālrunis 67358878.

Konkurss izsludināts saskaņā ar Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumiem Nr.975 „Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem”. Paziņojums par konkursu izsludināšanu publicēts 16.03.2018. laikraksta „Latvijas Vēstnesis” Nr. 55 (6141) numurā.

KONKURSA NOLIKUMS

Informācija:
Uldis Dimiševskis,
uldis.dimisevskis@nkc.gov.lv, 67358862

16.03.2018.

 

 

2018. GADA KONKURSS FILMU PROJEKTU ATTĪSTĪŠANAI

Nacionālais Kino centrs 9. martā izsludina konkursu, kura mērķis ir atbalstīt pilnmetrāžas spēlfilmu un visu garumu dokumentālo un animācijas filmu projektu attīstīšanu, t.sk. scenāriju rakstīšanu, tēmu izpēti, tēlu un vizuālo risinājumu izstrādi, rosinot veidot filmas nacionālās identitātes stiprināšanai un valstiskās piederības veicināšanai, tādējādi palielinot filmu kā nacionālā satura īpatsvaru un to konkurētspēju Latvijas kultūras un informācijas telpā.

Konkursa finansējums ir 150 000 EUR, ar 12.04.2018. rīkojumu tam pievienoti EUR 5917, kas netika izmantoti 2018. gada dokumentālo filmu ražošanas konkursā. Līdz ar to animācijas filmām plānoti 34 500 EUR, atbalstot 5 īsmetrāžas vai 2 pilnmetrāžas projektus, dokumentālajām filmām plānoti 32 917 EUR, atbalstot 5 projektus, spēlfilmām plānoti 88 500 EUR, atbalstot 5 projektus.

Konkursā var tikt iesniegti tikai tie filmu projekti, kuri nav iepriekš saņēmuši NKC finansējumu, kā arī nav izvērtēti NKC filmu ražošanas konkursos. Detalizētāka informācija par finansējuma un citiem nosacījumiem atrodama konkursa nolikumā.

Konkursa projekti iesniedzami personīgi vai pa pastu NKC, Rīgā, Peitavas ielā 10 līdz šā gada 7. maijam plkst.12:00. Ar konkursa nolikumu var iepazīties arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10, tālrunis 67358878.Konkurss izsludināts saskaņā ar Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumiem Nr.975 „Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem”. Paziņojums par konkursa izsludināšanu publicēts 09.03.2018. laikraksta Latvijas Vēstnesis 50. numurā.

KONKURSA NOLIKUMS (ar 12.04.2018. grozījumiem)

9.03.2018.

 

 

KONKURSS MINORITĀRO KOPRAŽOJUMU ATBALSTAM

Nacionālais kino centrs (NKC) 31. janvārī izsludina 2018. gada starptautisku kopražojuma filmu atbalsta konkursu ar pieejamo finansējumu Eur 300 000. Konkursa mērķis ir atbalstīt starptautiskus filmu kopražojumus, kuros kā mazākuma kopražotājs piedalās Latvijas producējošā kompānija. Atbalsts paredzēts pilnmetrāžas  spēlfilmu un visu garumu dokumentālo un animācijas filmu ražošanas pabeigšanai 2018.-2019. gadā.

Konkursā nevar tikt iesniegti projekti, kuri saskaņā ar NKC noslēgtajiem līgumiem ir saņēmuši finansējumu filmas pabeigšanai. Konkursā tāpat nevar tikt iesniegti projekti, kuros Latvijas producējošā kompānija ir vairākuma kopražotājs.

Konkursā var tikt iesniegti tikai tie projekti, kuri atbilst Latvijas filmas nosacījumiem Filmu likuma izpratnē un kuros Latvijas puses plānotais finansējuma ieguldījums nav mazāks par 20% divpusēja kopražojuma gadījumā un 10% daudzpusēja kopražojuma gadījumā. Turklāt, ja tas ir attiecināms, projektiem ir jāatbilst Eiropas konvencijai par kino kopražojumiem.

Projekti iesniedzami personīgi vai pa pastu NKC, Rīgā, Peitavas ielā 10, līdz šā gada 28. martam plkst.12:00. Ar konkursa nolikumu var iepazīties arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10, tālrunis 67358878.

Paziņojums par konkursa izsludināšanu publicēts 31.01.2018. laikraksta „Latvijas Vēstnesis” 22. numurā. Konkurss izsludināts saskaņā ar Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumiem Nr.975 „Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem”.

KONKURSA NOLIKUMS

31.01.2018.

 

2018. gada KONKURSS JAUNU FILMU RAŽOŠANAS ATBALSTAM         

Nacionālais Kino centrs (NKC) izsludina 2018. gada filmu ražošanas konkursu ar mērķi atbalstīt pilnmetrāžas spēlfilmu (vismaz 65 min) un visu garumu animācijas un dokumentālo filmu ražošanu vai ražošanas pabeigšanu 2018.-2019. gadā.

Konkursa finansējums ir 971 907 EUR, no kura animācijas filmām plānots piešķirt 144 071 EUR, dokumentālajām filmām 312 142 EUR un spēlfilmām 515 694 EUR. Konkursā plānots piešķirt finansējumu 2 spēlfilmām, 3 animācijas un 6 dokumentālajām filmām.

Konkursā nevar tikt iesniegti projekti, kuri ir saņēmuši NKC finansējumu filmas ražošanai vai pabeigšanai, kā arī spēlfilmu projektu attīstīšanai 2017. gadā. Konkursā tāpat nevar tikt iesniegti starptautiski kopražojuma projekti, kuros Latvijas filmu producents ir mazākuma kopražotājs.
Saskaņā ar NKC un Valsts Kultūrkapitāla fonda vienošanos konkursā nevar tikt iesniegti arī projekti, kuri saņēmuši filmu ražošanas (izņemot projektu attīstību) finansējumu Valsts Kultūrkapitāla fondā 2017. un 2018. gadā.
Detalizētāka informācija par finansējuma nosacījumiem un projektu sagatavošanu atrodama konkursa nolikumā.

Konkursa projekti iesniedzami personīgi vai pa pastu NKC, Rīgā, Peitavas ielā 10 līdz šā gada 1. martam plkst.12:00. Ar konkursa nolikumu var iepazīties arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10, tālrunis 67358878.

Konkurss izsludināts saskaņā ar Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumiem Nr. 975 „Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem”. Paziņojums par konkursu izsludināšanu publicēts 17.01.2018. laikraksta „Latvijas Vēstnesis” 12. numurā.

KONKURSA NOLIKUMS

FINANSĒŠANAS PLĀNA VEIDLAPA

KĀ AIZPILDĪT FINANSĒŠANAS PLĀNU

17.01.2018.

 

2018. gada KONKURSS RAŽOŠANĀ ESOŠU FILMU ATBALSTAM

Nacionālais kino centrs (NKC) 17.01.2018. izsludina 2018. gada ražošanā esošu filmu atbalsta konkursu ar pieejamo finansējumu 1 145 357 EUR.
Konkursa mērķis ir atbalstīt sekojošo ar NKC finansiālo atbalstu ražošanā esošo filmu veidošanu:
1 – animācijas filmu projekti Ābolrauša šūpuļdziesma (producents SIA Filmu studija Rija), Mans laulību projekts (producents SIA Studija Lokomotīve) un Puteklis (producents SIA Animācijas brigāde);
2 – dokumentālo filmu projekti Karote (producents SIA Kompānija Hargla) un Teletilts (producents SIA Mistrus Media);
3 – spēlfilmu projekti Jelgava ‘94 (producents SIA Jura Podnieka studija), Nekas mūs neapturēs (producents SIA Riverbed) un Pilsēta pie upes (producents SIA Ego Media).

Minētie projekti var tikt iesniegti konkursā tikai tad, ja līdz projektu iesniegšanas dienai ir izpildītas iepriekš ar NKC noslēgtā attiecīgā projekta finansēšanas līguma saistības (parakstīti akti par līguma izpildi vai iesniegti visi līgumā noteiktie materiāli un nodevumi).

Projektu iesniegšanas termiņš ir atvērts līdz 2018. gada 30. novembrim plkst.12:00. Projektu izvērtēšana notiek reizi kalendārajā mēnesī pēc 1.datuma, izvērtējot iepriekšējā mēnesī iesniegtos projektus.
Ar konkursa nolikumu var iepazīties arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10, tālrunis 67358878.

Konkurss izsludināts saskaņā ar Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumiem Nr.975 „Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem”. Paziņojums par konkursu izsludināšanu publicēts 17.01.2018. laikraksta „Latvijas Vēstnesis” 12.numurā.

KONKURSA Nolikums

Informācija:
Uldis Dimiševskis,
uldis.dimisevskis@nkc.gov.lv
67358862

17.01.2018.

 

 

2018. GADA KONKURSS FILMU MĀRKETINGA UN IZGLĪTĪBAS PROJEKTIEM

Nacionālais Kino centrs 11.12.2017. izsludinājis 2018. gada konkursu Latvijas filmu mārketinga, nozares profesionāļu tālākizglītības un industrijas pasākumu atbalstam. Pieejamais finansējums – EUR 150 000, projektu iesniegšanas termiņš visiem projektu veidiem atvērts līdz 2018. gada 30. novembrim, izvērtēšana notiek reizi mēnesī.

2018. gada konkurss Latvijas filmu mārketinga, nozares profesionāļu tālākizglītības un industrijas pasākumu atbalstam izsludināts ar mērķi veicināt Latvijas filmu atpazīstamību Latvijā un ārvalstīs, kā arī nozares profesionāļu izaugsmi un konkurētspēju. Konkursam kvalificējas pasākumi, kas īstenojami gada laikā no to iesniegšanas konkursā, atbalsts pieejams sešās kategorijās:

1 – jaunāko Latvijas filmu mārketinga aktivitātes profesionālai filmu demonstrēšanai (DCP formātā) kino izrādīšanas vietās visā Latvijā (ne mazāk kā 3 pilsētās un 6 vietās), par katru filmu iesniedzot atsevišķu projektu ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms attiecīgās filmas nacionālās pirmizrādes;
2 – konkursu kārtībā izvēlētu Latvijas filmu mārketinga aktivitātes to dalībai nozīmīgos starptautiskos filmu mākslas pasākumos;
3 – konkursu kārtībā izvēlētu Latvijas filmu projektu mārketinga aktivitātes to dalībai MEDIA atbalstītajos filmu projektu tirgos ārvalstīs;
4 – Latvijas filmu nozares profesionāļu dalība MEDIA atbalstītajos tālākizglītības kursos un semināros ārvalstīs;
5 – tālākizglītības kursu un semināru rīkošana Latvijas filmu nozares profesionāļiem Latvijā;
6 – industrijas pasākumu rīkošana starptautisku filmu festivālu ietvaros Latvijā.

Jaunākās Latvijas pilnmetrāžas filmas šī konkursa izpratnē ir Latvijas filmas, kuru garums nav mazāks par 65 minūtēm un kuru izplatīšana paredzēta 2018. un 2019. gadā, nacionālo pirmizrādi plānojot ne vēlāk kā līdz 2019. gada 1. martam.

Konkursā veiktas vērā ņemamas izmaiņas, kas attiecas uz Latvijas filmu izplatīšanas atbalstu, ieviešot piešķiramā finansējuma “griestus” (konkursa nolikuma 5. punkts), kā arī pieļaujot, ka uz atbalstu var pieteikties ne tikai filmas producents, bet arī filmas izplatītājs vai reklāmas aģentūra, kas nepastarpināti nodrošina filmas mārketinga aktivitātes (konkursa nolikuma 8. punkts). Tāpat veiktas izmaiņas nozīmīgu starptautisku filmu pasākumu uzskaitījumā, pievienojot šim sarakstam virkni Latvijas filmu nozarei būtisku festivālu (saraksts konkursa nolikuma 5. pielikumā).

Konkursā pieejamais finansējums ir EUR 150 000. Projektu iesniegšanas termiņš visiem projektu veidiem ir atvērts līdz 2018. gada 30. novembra plkst.12:00. Projektus Latvijas filmu demonstrēšanai kinoteātros Latvijā ir jāiesniedz ne vēlāk kā 1 mēnesi pirms attiecīgās filmas nacionālās pirmizrādes datuma, nolikuma 3.5. un 3.6.punktos minētos projektus (kursi/semināri un industrijas pasākumi Latvijā) ir jāiesniedz ne vēlāk kā 3 mēnešus pirms attiecīgā pasākuma norises laika. Vispārējā kārtībā projektu izvērtēšana notiek reizi kalendārajā mēnesī pēc 1. datuma, izvērtējot iepriekšējā mēnesī iesniegtos projektus.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties NKC mājas lapā www.nkc.gov.lv, kā arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10, tālrunis 67358878. Paziņojums par konkursa izsludināšanu publicēts 11.12.2017. laikraksta „Latvijas Vēstnesis” 245.numurā. Konkurss izsludināts saskaņā ar Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumiem Nr.975 „Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem”.

KONKURSA NOLIKUMS ŠEIT (ar 28.05.2018. grozījumiem)

 

 

2018. GADA LĪDZFINANSĒJUMA KONKURSS ĀRVALSTU FILMU VEIDOŠANAI LATVIJĀ

Lai piesaistītu ārvalstu finansējumu Latvijas filmu nozarei, kā arī veicinātu nozares konkurētspēju un profesionālo izaugsmi, Nacionālais kino centrs (NKC) 27. novembrī izsludina 2018. gada valsts budžeta līdzfinansējuma konkursu ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā ar pieejamo finansējumu 858 013 EUR.

Konkursa mērķis ir atbalstīt ārvalstu filmu veidošanu Latvijā, ja to plānots īstenot līdz 2018. gada 15. novembrim (galējais ražošanas izdevumu pārskata iesniegšanas termiņš līdzfinansējuma saņemšanai). Ārvalsts filma šī konkursa izpratnē ir projekts, kas tiek īstenots Latvijas teritorijā un kuru kā kopražojumu vai kā pakalpojumu realizē Latvijas filmu producents. Kopražojuma gadījumā Latvijas producenta ieguldījums šim konkursam pieteiktajos projektos nedrīkst būt lielāks par 20% no filmas kopējā budžeta.

Projekti iesniedzami personīgi vai pa pastu NKC, Rīgā, Peitavas ielā 10, konkursa termiņš ir atvērts, sākot no šodienas līdz 2018. gada 1. oktobrim, plkst. 12:00. Projektu izvērtēšana un savstarpējā salīdzināšana notiek reizi kalendārajā mēnesī pēc 1. datuma par iepriekšējā mēnesī iesniegtajiem projektiem.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10, tālrunis 67358878. Paziņojums par konkursa izsludināšanu publicēts 27.11.2017. laikraksta „Latvijas Vēstnesis” 234. numurā.

Konkursa NOLIKUMS

Informācija: Uldis Dimiševskis, uldis.dimisevskis@nkc.gov.lv, 67358862

 

2017

PROGRAMMAS “LATVIJAS FILMAS LATVIJAS SIMTGADEI” RAŽOŠANAS KONKURSA NĀKAMĀ KĀRTA

Nacionālais kino centrs (NKC) 3. novembrī izsludina programmas “Latvijas filmas Latvijas simtgadei” 2017. gada filmu projektu ražošanas ceturto konkursu ar finansējumu EUR 805 263 apmērā.
Konkursa mērķis ir atbalstīt sekojošo ar NKC finansējumu ražošanā esošo programmas filmu pabeigšanu:

 • animācijas filmu projekti – Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi (producents SIA Atom Art) un Saule brauca debesīs (producents SIA Studija Lokomotīve);
 • spēlfilmu projekti 1906 (producents SIA Tanka), Homo Novus (producents SIA Film Angels Productions) un Tēvs Nakts / sākotnēji Puika ar suni (producents SIA Mistrus Media).

Attiecīgie projekti iesniedzami līdz š.g. 4. decembrim plkst.12:00 personīgi vai pa pastu NKC, Rīgā, Peitavas ielā 10. Ar konkursa nolikumu var iepazīties arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10, tālrunis 67358878.
Konkurss izsludināts saskaņā ar Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumiem Nr.975 „Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem”. Paziņojums par konkursu izsludināšanu publicēts 03.11.2017. laikraksta „Latvijas Vēstnesis” 219.numurā.

Konkursa NOLIKUMS

Informācija: Uldis Dimiševskis, uldis.dimisevskis@nkc.gov.lv, 67358862, 26959190

 

PĀRTRAUKTS 2017. GADA KONKURSS LATVIJAS FILMU MĀRKETINGA, NOZARES PROFESIONĀĻU TĀLĀKIZGLĪTĪBAS UN INDUSTRIJAS PASĀKUMU ATBALSTAM

Nacionālais Kino centrs paziņo, ka tiek pārtraukts 03.01.2017. izsludinātais (Latvijas Vēstnesis, Nr. 2, OP 2017/2.PD1) 2017. gada konkurss Latvijas filmu mārketinga nozares un profesionāļu tālākizglītības un industrijas pasākumu atbalstam, jo izlietots viss konkursā pieejamais finansējums. Sludinājums publicēts laikrakstā Latvijas Vēstnesis, Nr.190, OP 2017/190.PD1.

Visu 2017. gada konkursā finansēto projektu saraksts un finansējuma apjoms –ŠEIT.

 

 

KONKURSS ASV KINOAKADĒMIJAS BALVAI IZVIRZĪTĀS LATVIJAS FILMAS MĀRKETINGA ATBALSTAM

Lai veicinātu Latvijas filmu atpazīstamību, Nacionālais kino centrs (NKC) 15.09.2017. izsludina 2017. gada konkursu Latvijas izvirzītās spēlfilmas Melānijas hronika (producents SIA Mistrus Media) mārketinga aktivitātēm, pretendējot uz nomināciju ASV Kinoakadēmijas balvai Oskars kategorijā Labākā ārzemju filma.

Konkursa finansējums ir EUR 21 019, projekta iesniegšanas termiņš atvērts līdz 2017. gada 16. oktobra plkst. 12:00.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10, tālrunis 67358878. Paziņojums par konkursa izsludināšanu publicēts 15.09.2017. laikraksta „Latvijas Vēstnesis” 184. numurā. Konkurss izsludināts saskaņā ar Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumiem Nr.975 „Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem”.

Konkursa NOLIKUMS

Informācija: Uldis Dimiševskis, uldis.dimisevskis@nkc.gov.lv, 67358862.

 

 

KONKURSS RAŽOŠANĀ ESOŠU SPĒLFILMU ATBALSTAM

Nacionālais kino centrs (NKC) 4. augustā izsludina 2017. gada ražošanā esošu pilnmetrāžas spēlfilmu atbalsta konkursu ar pieejamo finansējumu Eur 560 000. Konkursa mērķis ir atbalstīt ar NKC finansiālo atbalstu ražošanā esošo pilnmetrāžas spēlfilmu “Oļeg” (producē SIA Tasse Film) un “Saule spīd 24 stundas” (producē SIA Fa Filma) ražošanas turpināšanu.

Projekti iesniedzami personīgi vai pa pastu NKC, Rīgā, Peitavas ielā 10, līdz šā gada 4. septembrim plkst.12:00.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10, tālrunis 67358878. Paziņojums par konkursa izsludināšanu publicēts 04.08.2017. laikraksta „Latvijas Vēstnesis” 154. numurā. Konkurss izsludināts saskaņā ar Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumiem Nr.975 „Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem”.

Konkursa NOLIKUMS

 

 

STARPTAUTISKO MINORITĀRO KOPRAŽOJUMU KONKURSS

Nacionālais kino centrs (NKC) 16. jūnijā izsludina 2017. gada starptautisku kopražojuma filmu atbalsta konkursu ar pieejamo finansējumu Eur 300 000. Konkursa mērķis ir atbalstīt starptautiskus filmu kopražojumus, kuros kā mazākuma kopražotājs piedalās Latvijas producējošā kompānija. Atbalsts paredzēts pilnmetrāžas  spēlfilmu un visu garumu dokumentālo filmu projektu, kā arī animācijas filmu projektu, kas jau saņēmuši Kino centra kopražojuma filmu finansējumu, ražošanas pabeigšanai 2017.-2018. gadā.

Konkursā nevar tikt iesniegti projekti, kuri saskaņā ar NKC noslēgtajiem līgumiem ir saņēmuši finansējumu filmas pabeigšanai. Konkursā tāpat nevar tikt iesniegti projekti, kuros Latvijas producējošā kompānija ir vairākuma kopražotājs.

Konkursā var tikt iesniegti tikai tie projekti, kuri atbilst Latvijas filmas nosacījumiem Filmu likuma izpratnē un kuros Latvijas puses plānotais finansējuma ieguldījums nav mazāks par 20% divpusēja kopražojuma gadījumā un 10% daudzpusēja kopražojuma gadījumā. Turklāt, ja tas ir attiecināms, projektiem ir jāatbilst Eiropas konvencijai par kino kopražojumiem.

Projekti iesniedzami personīgi vai pa pastu NKC, Rīgā, Peitavas ielā 10, līdz šā gada 19. jūlijam plkst.12:00. Ar konkursa nolikumu var iepazīties šeit, kā arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10, tālrunis 67358878. Paziņojums par konkursa izsludināšanu publicēts 16.06.2017. laikraksta „Latvijas Vēstnesis” 120. numurā. Konkurss izsludināts saskaņā ar Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumiem Nr.975 „Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem”.

Konkursa NOLIKUMS

Informācija:
Uldis Dimiševskis,
uldis.dimisevskis@nkc.gov.lv
67358862

 

PĀRTRAUKTS 2017. GADA KONKURSS ĀRVALSTU FILMU UZŅEMŠANAI LATVIJĀ

Nacionālais kino centrs paziņo, ka tiek pārtraukts 01.11.2016. izsludinātais (“Latvijas Vēstnesis”, Nr. 212, OP 2016/212.PD6) 2017. gada valsts budžeta līdzfinansējuma konkurss ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā, ņemot vērā, ka filmu projektiem izlietots viss konkursa finansējums.
Sludinājums publicēts izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, Nr. 118, OP 2017/118.PD2.

Konkursā finansētie projekti – ŠEIT.

15.06.2017.

 

KONKURSS PROGRAMMAS “LATVIJAS FILMAS LATVIJAS SIMTGADEI” FILMU DEMONSTRĒŠANAS UN MĀRKETINGA ATBALSTAM

Nacionālais kino centrs (NKC) 9. maijā izsludina konkursu programmas “Latvijas Filmas Latvijas simtgadei” filmu demonstrēšanas un mārketinga atbalstam. Konkursa mērķis ir veicināt Programmas filmu pieejamību, atbalstot visu sešpadsmit Programmas ietvaros tapušo pilnmetrāžas spēlfilmu, animācijas un dokumentālo filmu mārketinga aktivitātes profesionālai filmu demonstrēšanai visā Latvijā.  Konkursā piešķiramā finansējuma apmērs vienam projektam nepārsniedz 12 000 EUR, konkursa kopējais finansējums ir 192 000 EUR.

Detalizētāka informācija par finansējuma un citiem nosacījumiem atrodama konkursa nolikumā, ar kuru var iepazīties NKC mājas lapā, kā arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10, tālrunis 67358878.

Projekti iesniedzami personīgi vai pa pastu NKC, Rīgā, Peitavas ielā 10. Projektu iesniegšanas termiņš ir atvērts līdz 2017. gada 21. novembrim plkst. 12:00.

Vispārējā kārtībā projektu izvērtēšana notiek reizi kalendārajā mēnesī pēc 1. datuma, izvērtējot iepriekšējā mēnesī iesniegtos projektus.

Konkurss izsludināti saskaņā ar Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumiem Nr.975 „Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem”. Paziņojums par konkursu izsludināšanu publicēts 09.05.2017. laikraksta „Latvijas Vēstnesis” 89. numurā.

KONKURSA NOLIKUMS

Informācija:
Zanda Dūdiņa,
zanda.dudina@nkc.gov.lv
67358867

 

PROGRAMMAS “LATVIJAS FILMAS LATVIJAS SIMTGADEI”
RAŽOŠANAS KONKURSA NĀKAMĀ KĀRTA

Nacionālais kino centrs (NKC) izsludina programmas “Latvijas filmas Latvijas simtgadei” 2017. gada filmu projektu ražošanas trešo konkursu ar finansējumu EUR 640 000 apmērā, kas paredzēts ar NKC finansiālo atbalstu ražošanā esošās spēlfilmas “1906” (producents SIA “Tanka”) ražošanas turpināšanai.

Projekts iesniedzams līdz š.g. 8. maijam plkst. 12:00 personīgi vai pa pastu NKC, Rīgā, Peitavas ielā 10. Ar konkursa nolikumu var iepazīties NKC mājas lapas www.nkc.gov.lv Konkursu sadaļā, kā arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10, tālrunis 67358878.

Konkurss izsludināts saskaņā ar Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumiem Nr. 975 „Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem”. Paziņojums par konkursu izsludināšanu publicēts 07.04.2017. laikraksta „Latvijas Vēstnesis” 72. numurā.

Konkursa NOLIKUMS

Informācija: Zanda Dūdiņa, zanda.dudina@nkc.gov.lv, 67358867

 

2017. GADA FILMU PROJEKTU ATTĪSTĪŠANAS KONKURSS

Nacionālais kino centrs (NKC) 3. aprīlī izsludina 2017. gada filmu projektu konkursus projektu attīstībai. Bērnu, jauniešu un ģimenes spēlfilmu un animācijas filmu projektu attīstīšanas konkursa mērķis ir atbalstīt vismaz četru pilnmetrāžas (vismaz 65 min) spēlfilmu vai pilnmetrāžas animācijas filmu projektu attīstīšanu, t.sk. scenāriju rakstīšanu, tēmu izpēti, tēlu un vizuālo risinājumu izstrādi, rosinot radīt bērnu, jauniešu un ģimeņu auditorijai piemērotu saturu, tādējādi veicinot Latvijas filmu māksliniecisko un žanrisko daudzveidību. Konkursa finansējums ir 59 000 EUR.

Savukārt animācijas un dokumentālo filmu projektu attīstīšanas konkursa mērķis ir atbalstīt animācijas īsfilmu un visu garumu dokumentālo filmu projektu attīstīšanu, t.sk. scenāriju rakstīšanu, tēmu izpēti, tēlu un vizuālo risinājumu izstrādi, veicinot Latvijas filmu tematisko, žanrisko un māksliniecisko daudzveidību. Konkursa finansējums ir 41 000 EUR apmērā, no kura animācijas filmu projektiem plānots piešķirt 23 000 EUR un dokumentālo filmu projektiem 18 000 EUR.

Abos konkursos var tikt iesniegti tikai tie filmu projekti, kuri nav iepriekš saņēmuši NKC finansējumu, kā arī nav izvērtēti NKC filmu ražošanas konkursos. Detalizētāka informācija par finansējuma un citiem nosacījumiem atrodama konkursu nolikumos.

Konkursu projekti iesniedzami personīgi vai pa pastu NKC, Rīgā, Peitavas ielā 10 līdz šā gada 3. maijam plkst. 12:00. Ar konkursu nolikumiem var iepazīties NKC mājas lapā, kā arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10, tālrunis 67358878.

Konkursi izsludināti saskaņā ar Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumiem Nr.975 „Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem”. Paziņojums par konkursu izsludināšanu publicēts 03.04.2017. laikraksta „Latvijas Vēstnesis” 68. numurā.

SPĒLFILMU UN P/M ANIMĀCIJAS PROJEKTU ATTĪSTĪŠANAS KONKURSA NOLIKUMS

DOKUMENTĀLO UN ĪSMETRĀŽAS ANIMĀCIJAS FILMU KONKURSA NOLIKUMS

Informācija:
Uldis Dimiševskis,
uldis.dimisevskis@nkc.gov.lv
67358862

 

KONKURSS PAR PROGRAMMAS “LATVIJAS FILMAS LATVIJAS SIMTGADEI” IZPLATĪŠANU
LATVIJAS NOVADOS

Nacionālais kino centrs izsludina konkursu valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai filmu mākslas jomā, nodrošinot programmas “LATVIJAS FILMAS LATVIJAS SIMTGADEI” ietvaros tapušo 16 pilnmetrāžas filmu demonstrēšanu ārpus kinoteātru tīkla visos Latvijas 110 novados 2017.–2018. gadā ar mērķi sasniegt pēc iespējas lielāku filmu auditoriju.

Konkurss tiek rīkots, turpinot Latvijas Republikas simtgadei veltītu augstvērtīgu, žanriski daudzveidīgu un sabiedriski nozīmīgu filmu izveidi un pieejamību ar mērķi aktualizēt Latvijas vēstures, valstiskuma un nacionālās identitātes tēmas, stiprinot visplašākajā auditorijā izpratni par nacionālo identitāti un Latvijas valsts attīstību.

Pieteikumus konkursam var iesniegt pretendenti, kas atbilst šādiem nosacījumiem – Latvijā reģistrēts komersants, biedrība vai nodibinājums, kas darbojas filmu nozarē ne mazāk kā trīs gadus un ir piedalījies vismaz no trīs filmām sastāvošas programmas demonstrēšanā Latvijā ne mazāk kā 100 filmu izrādīšanas vietās pēdējo trīs gadu laikā.

Finansējuma avots ir Kultūras ministrijas valsts budžeta apakšprogrammas “Filmu nozare” konkursa mērķim paredzētie finanšu līdzekļi. Konkursa ietvaros Pārvaldes uzdevuma īstenošanai paredzēts valsts budžeta finansējums ne vairāk kā 80 000 euro apmērā.

Konkursa dokumenti līdz 2017. gada 24. aprīlim plkst. 12:00 jāiesniedz Nacionālajā kino centrā.

Konkursa nolikums ir pieejams Nacionālā kino centra mājaslapā un Nacionālā kino centra birojā Peitavas ielā 10, Rīgā.

Konkurss izsludināts saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu un Ministru kabineta 2014. gada 17. jūnija noteikumiem Nr. 317 “Kārtība, kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz un publisko līdzdarbības līgumus, kā arī piešķir valsts budžeta finansējumu privātpersonām valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai un uzrauga piešķirtā finansējuma izlietojumu”. Paziņojums par konkursa izsludināšanu publicēts 24.03.2017. laikraksta „Latvijas Vēstnesis” 62. numurā.

KONKURSA NOLIKUMS

IZDEVUMU TĀMES VEIDLAPA

LĪDZDARBĪBAS LĪGUMA PROJEKTS

“LATVIJAS FILMAS LATVIJAS SIMTGADEI” PIRMIZRĀŽU GRAFIKS

Informācija:
Zanda Dūdiņa,
67358867, 26488782
kristine.matisa@nkc.gov.lv

24.03.2017.

 

KONKURSS PAR NACIONĀLĀ FILMU FESTIVĀLA RĪKOŠANU

Kopš 2016. gada Kultūras ministrija mainījusi kārtību, kādā tiek organizētas un finansētas nacionālās balvas dažādās kultūras nozarēs, tāpēc Nacionālais kino centrs (NKC) kā filmu nozares vadošā institūcija izsludina konkursu valsts pārvaldes uzdevuma – kvalitātes novērtējuma filmu mākslas jomā – veikšanai. Konkurss tiek organizēts potenciālajiem Nacionālā filmu festivāla rīkotājiem, kam trīs gadu periodā (2017.-2019. gadam) jānodrošina Latvijas filmu nozares darba rezultātu izvērtējums, veicinot Latvijas kino un filmu nozares ilgtspējīgu attīstību un konkurētspēju, mākslinieciskās kvalitātes atbalstīšanu un sabiedrības izpratni un interesi par filmu nozares sasniegumiem.

Pieteikumus konkursam var iesniegt pretendenti, kas atbilst šādiem nosacījumiem – Latvijā reģistrēts komersants, biedrība vai nodibinājums, kas darbojas filmu nozarē ne mazāk kā divus gadus un ir piedalījies vismaz divu līdzvērtīgu kultūras jomas projektu koordinēšanā un īstenošanā pēdējo trīs gadu laikā.

Finansējuma avots ir Kultūras ministrijas valsts budžeta apakšprogrammas “Filmu nozare” konkursa mērķim paredzētie finanšu līdzekļi 80 000 euro apmērā viena gada ietvaros.

Konkursa dokumenti līdz 2017. gada 24. aprīlim plkst. 12:00 jāiesniedz Nacionālajā kino centrā.

Konkursa nolikums ir pieejams Nacionālā kino centra mājaslapā un Nacionālā kino centra birojā Peitavas ielā 10, Rīgā.

Konkurss izsludināts saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu un Ministru kabineta 2014. gada 17. jūnija noteikumiem Nr. 317 “Kārtība, kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz un publisko līdzdarbības līgumus, kā arī piešķir valsts budžeta finansējumu privātpersonām valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai un uzrauga piešķirtā finansējuma izlietojumu”. Paziņojums par konkursa izsludināšanu publicēts 24.03.2017. laikraksta „Latvijas Vēstnesis” 62.numurā.

KONKURSA NOLIKUMS

FESTIVĀLA TĀMES VEIDLAPA

LĪDZDARBĪBAS LĪGUMA PROJEKTS

Informācija:
Kristīne Matīsa,
67358879, 26129954
kristine.matisa@nkc.gov.lv

24.03.2017.

 

2017. GADA FILMU RAŽOŠANAS PROJEKTU KONKURSS

Nacionālais Kino centrs (NKC) 2017. gada 6. februārī izsludina 2017. gada filmu ražošanas projektu konkursu ar mērķi atbalstīt pilnmetrāžas spēlfilmu un visu garumu animācijas un dokumentālo filmu ražošanu vai ražošanas pabeigšanu 2017.-2018. gadā. Pilnmetrāžas filma ir filma, kuras ilgums ir ne mazāks par 65 minūtēm.

Konkursa finansējums ir 1 744 214 EUR, no kura animācijas filmu projektiem plānots piešķirt 501 071 EUR, dokumentālo filmu projektiem 392 142 EUR un spēlfilmu projektiem 851 001 EUR. Detalizētāka informācija par finansējuma nosacījumiem atrodama konkursa nolikumā.

Konkursā nevar tikt iesniegti projekti, kuri ir saņēmuši NKC finansējumu filmas pabeigšanai, kā arī Latvijas simtgades filmu ražošanai. Konkursā tāpat nevar tikt iesniegti starptautiski kopražojuma projekti, kuros Latvijas filmu producents ir mazākuma kopražotājs.

Saskaņā ar NKC un Valsts Kultūrkapitāla fonda vienošanos konkursā nevar tikt iesniegti arī projekti, kuri saņēmuši filmu ražošanas (izņemot projektu attīstību) finansējumu Valsts Kultūrkapitāla fonda 2017. gada 1. projektu konkursā.

Konkursa projekti iesniedzami personīgi vai pa pastu NKC, Rīgā, Peitavas ielā 10 līdz šā gada 6. martam plkst.12:00. Ar konkursa nolikumu var iepazīties arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10, tālrunis 67358878.

Konkurss izsludināts saskaņā ar Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumiem Nr.975 „Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem”. Paziņojums par konkursu izsludināšanu publicēts 06.02.2017. laikraksta „Latvijas Vēstnesis” 28.numurā.

KONKURSA NOLIKUMS

FILMAS FINANSĒŠANAS PLĀNA VEIDLAPA

KĀ AIZPILDĪT FINANSĒŠANAS PLĀNA VEIDLAPU

Informācija:
Uldis Dimiševskis,
uldis.dimisevskis@nkc.gov.lv
67358862

 

 

2017. GADA KONKURSS LATVIJAS FILMU MĀRKETINGA, NOZARES PROFESIONĀĻU TĀLĀKIZGLĪTĪBAS UN INDUSTRIJAS PASĀKUMU ATBALSTAM

Nacionālais kino centrs (NKC) 03.01.2017. izsludina 2017. gada konkursu ar pieejamo finansējumu Eur 100 000 apmērā Latvijas filmu marketinga, nozares profesionāļu tālākizglītības un industrijas pasākumu atbalstam.

Konkursa mērķis ir veicināt Latvijas filmu atpazīstamību Latvijā un ārvalstīs, kā arī nozares profesionāļu izaugsmi un konkurētspēju, atbalstot sekojošus projektus, kas īstenojami gada laikā no to iesniegšanas konkursā:

 • jaunāko Latvijas filmu marketinga aktivitātes profesionālai filmu demonstrēšanai (DCP formātā) kino izrādīšanas vietās visā Latvijā, par katru filmu iesniedzot atsevišķu projektu;
 • konkursu kārtībā izvēlētu Latvijas filmu marketinga aktivitātes to dalībai nozīmīgos starptautiskos filmu mākslas pasākumos;
 • konkursu kārtībā izvēlētu Latvijas filmu projektu marketinga aktivitātes to dalībai MEDIA atbalstītajos filmu projektu tirgos ārvalstīs;
 • Latvijas filmu nozares profesionāļu dalība MEDIA atbalstītajos tālākizglītības kursos un semināros ārvalstīs;
 • tālākizglītības kursu un semināru rīkošana Latvijas filmu nozares profesionāļiem Latvijā;
 • industrijas pasākumu rīkošana starptautisku filmu festivālu ietvaros Latvijā.

Jaunākās Latvijas filmas šī konkursa izpratnē ir Latvijas filmas, kuru nacionālās pirmizrādes plānotas 2017. gada ietvaros un kuru izplatīšana tiek plānota 2017. un 2018. gadā.

Projektu iesniegšanas termiņš visiem projektu veidiem ir atvērts līdz 2017. gada 30. novembra plkst.12:00.  Latvijā organizēto tālākizglītības kursu/semināru un industrijas pasākumu projekti iesniedzami ne vēlāk kā 3 mēnešus pirms attiecīgā pasākuma norises laika.

Vispārējā kārtībā projektu izvērtēšana notiek reizi kalendārajā mēnesī pēc 1. datuma, izvērtējot iepriekšējā mēnesī iesniegtos projektus.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10, tālrunis 67358878.
Paziņojums par konkursa izsludināšanu publicēts 03.01.2017. laikraksta „Latvijas Vēstnesis” 2.numurā.
Konkurss izsludināts saskaņā ar Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumiem Nr.975 „Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem”.

Informācija: Uldis Dimiševskis, uldis.dimisevskis@nkc.gov.lv, 67358862

KONKURSA NOLIKUMS

 

“LATVIJAS FILMAS LATVIJAS SIMTGADEI” PROJEKTU RAŽOŠANAS 2017. GADA OTRAIS KONKURSS

2017. gada 3. janvārī Nacionālais kino centrs (NKC) izsludina programmas “Latvijas filmas Latvijas simtgadei” 2017. gada filmu projektu ražošanas otro konkursu ar finansējumu EUR 2 043 000 apmērā.

Konkursa mērķis ir atbalstīt sekojošo ar NKC finansējumu ražošanā esošo programmas filmu ražošanas turpināšanu:

 • animācijas filmu projekti –
  Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi (producē SIA “Atom Art”)
  Saule brauca debesīs (SIA “Studija Lokomotīve)
 • dokumentālo filmu projekti –
  Astoņas zvaigznes (SIA “Studija Centrums”)
  Baltijas jaunais vilnis (SIA “Vides filmu studija”)
  Baltu ciltis (SIA “Tritone Studio”)
  Ievainotais jātnieks (SIA “Kinolats”)
  Kurts Fridrihsons (Komunistiskā terora upuru atbalsta un palīdzības fonds „Sibīrijas bērni”)
  Lustrum (SIA “Mistrus Media”)
  Mērijas ceļojums (Biedrība “Vivat!”)
  Turpinājums (SIA “Mistrus Media”);
 • spēlfilmu projekti
  Bille (SIA “Filmu studija Deviņi”)
  Homo Novus (SIA “Film Angels Productions”).

Attiecīgie projekti iesniedzami līdz 2017. gada 3. februārim plkst. 12:00 personīgi vai pa pastu NKC, Rīgā, Peitavas ielā 10. Ar konkursa nolikumu var iepazīties arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10, tālrunis 67358878.

Konkurss izsludināts saskaņā ar Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumiem Nr.975 „Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem”. Paziņojums par konkursu izsludināšanu publicēts 03.01.2017. laikraksta „Latvijas Vēstnesis” 2.numurā.

Informācija: Zanda Dūdiņa, zanda.dudina@nkc.gov.lv, 67358867.

KONKURSA NOLIKUMS

 

2016

 

PĀRTRAUKTS 2016. GADA KONKURSS LATVIJAS FILMU MĀRKETINGA, NOZARES PROFESIONĀĻU TĀLĀKIZGLĪTĪBAS UN INDUSTRIJAS PASĀKUMU ATBALSTAM

Nacionālais Kino centrs paziņo, ka tiek pārtraukts 18.07.2016. izsludinātais (“Latvijas Vēstnesis”, Nr.136, OP 2016/136.PD1) 2016. gada konkurss Latvijas filmu mārketinga nozares un profesionāļu tālākizglītības un industrijas pasākumu atbalstam, jo izlietots viss konkursā pieejamais finansējums.
Sludinājums publicēts “Latvijas Vēstnesis”, Nr.221, OP 2016/221.PD1.

 

2017. GADA LĪDZFINANSĒJUMA KONKURSS ĀRVALSTU FILMU VEIDOŠANAI LATVIJĀ

Lai piesaistītu ārvalstu finansējumu Latvijas filmu nozarei, kā arī veicinātu nozares konkurētspēju un profesionālo izaugsmi, Nacionālais kino centrs (NKC) 2016. gada 1. novembrī izsludina 2017. gada valsts budžeta līdzfinansējuma konkursu ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā ar pieejamo finansējumu 858 013 EUR. Pēc 2016. gada 22. decembrī un 2017. gada 16. februārī apstiprinātajiem lēmumiem par konkursa pirmajiem rezultātiem konkursā vēl pieejamais finansējums ir EUR 350 399.

Konkursa mērķis ir atbalstīt ārvalstu filmu veidošanu Latvijā, ja to plānots īstenot 2017. gadā līdz 2017. gada 15. novembrim (galējais ražošanas izdevumu pārskata iesniegšanas termiņš līdzfinansējuma saņemšanai).

Ārvalsts filma šī konkursa izpratnē ir projekts, kas tiek īstenots Latvijas teritorijā un kuru kā kopražojumu vai kā pakalpojumu realizē Latvijas filmu producents. Kopražojuma gadījumā Latvijas producenta ieguldījums šim konkursam pieteiktajos projektos nedrīkst būt lielāks par 20% no filmas kopējā budžeta.

Projekti iesniedzami personīgi vai pa pastu NKC, Rīgā, Peitavas ielā 10, konkursa termiņš ir atvērts līdz 2017. gada 29. septembrim, plkst. 12:00.
Projektu izvērtēšana un savstarpējā salīdzināšana notiek reizi kalendārajā mēnesī pēc 1. datuma par iepriekšējā mēnesī iesniegtajiem projektiem.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10, tālrunis 67358878.
Paziņojums par konkursa izsludināšanu publicēts 1.11.2016. laikraksta „Latvijas Vēstnesis” 212.numurā.

KONKURSA NOLIKUMS

 

OTRAIS KONKURSS KOPRAŽOJUMA FILMU ATBALSTAM

Nacionālais kino centrs (NKC) 25.oktobrī izsludina 2016. gada starptautisku kopražojuma filmu atbalsta otro konkursu ar pieejamo finansējumu EUR 287 000 (ar 10.11.2016. grozījumiem, kas stājas spēkā 11.11.2016., konkursā pieejamais finansējums ir 290 000 EUR).

Konkursa mērķis ir atbalstīt starptautiskus filmu kopražojumus, kuros kā mazākuma kopražotājs piedalās Latvijas producējošā kompānija. Atbalsts paredzēts pilnmetrāžas spēlfilmu un visu garumu dokumentālo filmu projektu ražošanas pabeigšanai 2017.-2018.gadā, kā arī animācijas filmu projektu, kas jau saņēmuši NKC kopražojuma filmu finansējumu, ražošanas turpināšanai.

Konkursā nevar tikt iesniegti projekti, kuri saskaņā ar NKC noslēgtajiem līgumiem ir saņēmuši finansējumu filmas pabeigšanai. Konkursā tāpat nevar tikt iesniegti projekti, kuros Latvijas producējošā kompānija ir vairākuma kopražotājs.

Konkursā var tikt iesniegti tikai tie projekti, kuri atbilst Latvijas filmas nosacījumiem Filmu likuma izpratnē un kuros Latvijas puses plānotais finansējuma ieguldījums nav mazāks par 20% divpusēja kopražojuma gadījumā un 10% daudzpusēja kopražojuma gadījumā. Turklāt, ja tas ir attiecināms, projektiem ir jāatbilst Eiropas konvencijai par kino kopražojumiem.

Projekti iesniedzami personīgi vai pa pastu NKC, Rīgā, Peitavas ielā 10, līdz šā gada
25. novembrim plkst. 12:00.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties NKC mājas lapā www.nkc.gov.lv sadaļā Izsludināti konkursi, kā arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10, tālrunis 67358878.

Paziņojums par konkursa izsludināšanu publicēts 25.10.2016. laikraksta „Latvijas Vēstnesis” 207.numurā.

Konkurss izsludināts saskaņā ar Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumiem Nr.975 „Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem”.

KONKURSA NOLIKUMS

Informācija:
Uldis Dimiševskis, uldis.dimisevskis@nkc.gov.lv, 67358862.

2016. gada 25. oktobrī

 

LATVIJAS FILMAS LATVIJAS SIMTGADEI PROJEKTU RAŽOŠANAS 2017. GADA PIRMAIS KONKURSS

Nacionālais kino centrs (NKC) izsludina programmas “Latvijas filmas Latvijas simtgadei” 2017.gada filmu projektu ražošanas pirmo konkursu ar finansējumu EUR 1 021 000 apmērā.

Konkursa mērķis ir atbalstīt ar NKC finansējumu ražošanā esošu programmas spēlfilmu Bille (SIA “Filmu studija Deviņi”), Paradīze ’89 (SIA “Tasse Film”), Puika ar suni (SIA “Mistrus Media”) un Vectēvs, kas bīstamāks par datoru (SIA “Studija F.O.R.M.A.”) ražošanas turpināšanu.

Attiecīgie projekti iesniedzami līdz š.g. 25.novembrim plkst.12:00 personīgi vai pa pastu NKC, Rīgā, Peitavas ielā 10. Ar konkursa nolikumu var iepazīties NKC mājas lapas www.nkc.gov.lv Konkursu sadaļā, kā arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10, tālrunis 67358878.

Konkurss izsludināts saskaņā ar Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumiem Nr.975 „Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem”. Paziņojums par konkursu izsludināšanu publicēts 25.10.2016. laikraksta „Latvijas Vēstnesis” 207.numurā.

KONKURSA NOLIKUMS

Informācija:
Uldis Dimiševskis, uldis.dimisevskis@nkc.gov.lv, 67358862.

2016. gada 25. oktobrī

 

LATVIJAS FILMAS LATVIJAS SIMTGADEI PROJEKTU RAŽOŠANAS 2016. GADA OTRAIS KONKURSS

Nacionālais kino centrs (NKC) izsludina programmas “Latvijas filmas Latvijas simtgadei” 2016.gada filmu projektu ražošanas otro konkursu ar finansējumu EUR 60 000 apmērā.
Konkursa mērķis ir atbalstīt ar NKC finansējumu ražošanā esošu programmas spēlfilmu Homo Novus un Puika ar suni ražošanas turpināšanu.

Attiecīgie projekti iesniedzami līdz š.g. 4.novembrim plkst.12:00 personīgi vai pa pastu NKC, Rīgā, Peitavas ielā 10. Ar konkursa nolikumu var iepazīties NKC mājas lapas www.nkc.gov.lv Konkursu sadaļā, kā arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10, tālrunis 67358878.

Konkurss izsludināts saskaņā ar Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumiem Nr.975 „Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem”. Paziņojums par konkursu izsludināšanu publicēts 04.10.2016. laikraksta „Latvijas Vēstnesis” 192.numurā.

KONKURSA NOLIKUMS

Informācija:
Uldis Dimiševskis, uldis.dimisevskis@nkc.gov.lv, 67358862.
2016. gada 4. oktobris

 

2016. GADA OTRAIS DOKUMENTĀLO FILMU PROJEKTU RAŽOŠANAS KONKURSS

Nacionālais kino centrs (NKC) izsludina 2016. gada otro dokumentālo filmu projektu ražošanas konkursu Eur 61 534 apmērā ar mērķi atbalstīt dokumentālo filmu ražošanu vai to pabeigšanu 2016.-2017. gadā.
Konkursā nevar tikt iesniegti projekti, kuri saskaņā ar NKC līgumiem ir saņēmuši finansējumu filmu ražošanai vai ražošanas pabeigšanai. Konkursā tāpat nevar tikt iesniegti starptautiski kopražojuma projekti, kuros Latvijas filmu producents ir mazākuma kopražotājs.
NKC attīstības finansējumu saņēmušie projekti var tikt iesniegti konkursā tikai tad, ja līdz projektu iesniegšanas dienai ir izpildītas iepriekš ar NKC noslēgtā līguma saistības, parakstot aktu par projekta attīstīšanas pabeigšanu.

Konkursa projekti iesniedzami personīgi vai pa pastu NKC, Rīgā, Peitavas ielā 10, līdz šā gada 24.oktobrim plkst.12:00. Ar konkursa nolikumu var iepazīties NKC mājas lapas www.nkc.gov.lv sadaļā NKC konkursi, kā arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10, tālrunis 67358878.

Konkurss izsludināts saskaņā ar Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumiem Nr.975 „Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem”. Paziņojums par konkursu izsludināšanu publicēts 16.09.2065. laikraksta „Latvijas Vēstnesis” 180.numurā.

KONKURSA NOLIKUMS

Informācija:
Uldis Dimiševskis, uldis.dimisevskis@nkc.gov.lv, 67358862.
2016. gada 16. septembris

 

2016. GADA KONKURSS LATVIJAS FILMU MARKETINGA, NOZARES PROFESIONĀĻU TĀLĀKIZGLĪTĪBAS UN INDUSTRIJAS PASĀKUMU ATBALSTAM

Konkurss izsludināts 18.07.2016., projektu iesniegšanas termiņš – atvērts līdz 30.11.2016. plkst.12:00. Pamatojoties uz NKC līdzšinējiem lēmumiem par projektu atbalstīšanu, konkursā vēl pieejamais finansējums ir 4560 EUR. Iepazīties ar konkursa nolikumu un saņemt papildu informāciju var Nacionālajā kino centrā, Rīgā, Peitavas ielā 10, tālr.: 67358878, kā arī Nacionālā kino centra mājaslapā www.nkc.gov.lv.
Vienlaikus Nacionālais kino centrs pārtrauc 25.01.2016. izsludināto (Latvijas Vēstnesis Nr.16, OP2016/16.PD2) konkursu “2016. gada konkurss Latvijas filmu demonstrēšanas, marketinga un nozares profesionāļu tālākizglītības atbalstam”.

Ar 07.09.2016. (Latvijas Vēstnesis, Nr.173, OP 2016/173.PD1) spēkā stājušās izmaiņas 18.07.2016. izsludinātā konkursa nolikumā, grozot nolikuma 6.2. punktu un 5. pielikumu. Konkursa nolikums ar grozījumiem – ŠEIT.

 

 

ATKĀRTOTS LĪDZFINANSĒJUMA KONKURSS ĀRVALSTU FILMU VEIDOŠANAI LATVIJĀ

Lai piesaistītu ārvalstu finansējumu Latvijas filmu nozarei, kā arī veicinātu nozares konkurētspēju un profesionālo izaugsmi, Nacionālais kino centrs (NKC) 16. jūnijā atkārtoti izsludina 2016. gada valsts budžeta līdzfinansējuma konkursu ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā ar pieejamo finansējumu 66 647 EUR.
Konkursa mērķis ir piesaistīt ārvalstu finansējumu Latvijas filmu nozarei un citām nozarēm, atbalstot ārvalstu filmu, t.sk. spēlfilmu, animācijas un dokumentālo filmu, kā arī televīzijas filmu, ražošanu Latvijā, kuru plānots īstenot laika posmā līdz 2016. gada 15. novembrim (galējais filmas ražošanas pārskata iesniegšanas termiņš līdzfinansējuma saņemšanai).
Ārvalsts filma šī konkursa izpratnē ir projekts, kas tiek īstenots Latvijas teritorijā un kuru kā kopražojumu vai kā pakalpojumu realizē Latvijas filmu producents. Kopražojuma gadījumā Latvijas producenta ieguldījums šim konkursam pieteiktajos projektos nedrīkst būt lielāks par 20% no filmas kopējā budžeta.

Projektu iesniegšanas termiņš ir atvērts no konkursa izsludināšanas dienas līdz 2016. gada 30. septembra plkst. 12:00. Projektu izvērtēšana un savstarpējā salīdzināšana notiek reizi kalendārajā mēnesī pēc 1.datuma par iepriekšējā mēnesī iesniegtajiem projektiem.
Projekti iesniedzami personīgi vai pa pastu NKC, Rīgā, Peitavas ielā 10.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties NKC mājas lapā www.nkc.gov.lv sadaļā Izsludināti konkursi, kā arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10, tālrunis 67358878.
Paziņojums par konkursa izsludināšanu publicēts 16.06.2016. laikraksta „Latvijas Vēstnesis” 116. numurā.

KONKURSA NOLIKUMS

 

KONKURSS KOPRAŽOJUMA FILMU ATBALSTAM

Nacionālais kino centrs (NKC) 28.aprīlī izsludina 2016. gada starptautisku kopražojuma filmu atbalsta konkursu ar pieejamo finansējumu Eur 300 000.
Konkursa mērķis ir atbalstīt starptautiskus filmu kopražojumus, kuros kā mazākuma kopražotājs piedalās Latvijas producējošā kompānija. Atbalsts paredzēts pilnmetrāžas spēlfilmu un visu garumu dokumentālo filmu projektu ražošanas pabeigšanai 2016. – 2017. gadā, kā arī animācijas filmu projektu, kas jau saņēmuši NKC finansējumu, ražošanas turpināšanai
Konkursā nevar tikt iesniegti projekti, kuri saskaņā ar NKC noslēgtajiem līgumiem ir saņēmuši finansējumu filmas pabeigšanai, kā arī projekti, kuri jau ir atbalstīti NKC filmu projektu ražošanas konkursos. Konkursā tāpat nevar tikt iesniegti starptautiski kopražojumu projekti, kuros Latvijas producējošā kompānija ir vairākuma kopražotājs.
Konkursā plānots atbalstīt 1 animācijas filmu, 2 dokumentālo filmu un 3 spēlfilmu projektus. Atbalsta gadījumā, ja tas ir attiecināms, projektiem jāatbilst Eiropas konvencijai par kino kopražojumiem.
Projekti iesniedzami personīgi vai pa pastu NKC, Rīgā, Peitavas ielā 10, līdz šā gada 30. maijam plkst. 12:00.
Ar konkursa nolikumu var iepazīties NKC mājas lapā www.nkc.gov.lv sadaļā Izsludināti konkursi, kā arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10, tālrunis 67358878.
Paziņojums par konkursa izsludināšanu publicēts 28.04.2016. laikraksta „Latvijas Vēstnesis” 82.numurā.
Konkurss izsludināts saskaņā ar Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumiem Nr.975 „Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem”.

KONKURSA NOLIKUMS

PĀRTRAUKTS LĪDZFINANSĒJUMA KONKURSS ĀRVALSTU FILMU VEIDOŠANAI LATVIJĀ

Nacionālais Kino centrs paziņo, ka tiek pārtraukts 23.12.2015. izsludinātais (“Latvijas Vēstnesis”, Nr. 251, OP 2015/251.PD1) 2016. gada valsts budžeta līdzfinansējuma konkurss ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā, jo izlietots viss konkursa finansējums.

5. aprīlī apstiprināti NKC 23.12.2015. izsludinātā 2016. gada valsts budžeta līdzfinansējuma konkursa pēdējie rezultāti ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā.
Konkursā pieejamā finansējuma ietvaros (Eur 400 810) atbalstīts Kazahstānas producentu “Moviq” veidotais spēlfilmas “Amre” projekts EUR 243 649 apmērā (Latvijas producents “Forma Pro Films”) un Francijas producentu “The Project Film Club” veidotais spēlfilmas “Sonāte” projekts EUR 157 161 apmērā (Latvijas producents “Tasse Film”).

Vairāk informācijas ŠEIT

 

KONKURSS PAR NACIONĀLĀ FILMU FESTIVĀLA RĪKOŠANU

Kopš 2016. gada Kultūras ministrija mainījusi kārtību, kādā tiek organizētas un finansētas nacionālās balvas dažādās kultūras nozarēs, tāpēc Nacionālais Kino centrs kā filmu nozares vadošā institūcija izsludina konkursu potenciālajiem Nacionālā filmu festivāla rīkotājiem, kam jānodrošina Latvijas filmu nozares darba rezultātu izvērtējums, veicinot Latvijas kino un filmu nozares ilgtspējīgu attīstību un konkurētspēju, mākslinieciskās kvalitātes atbalstīšanu un sabiedrības izpratni un interesi par filmu nozares sasniegumiem.

Pieteikumus konkursam var iesniegt pretendenti, kas atbilst šādiem nosacījumiem – Latvijā reģistrēts komersants, biedrība vai nodibinājums, kas darbojas kino nozarē ne mazāk kā divus gadus un ir piedalījies vismaz divu līdzvērtīgu kultūras jomas projektu koordinēšanā un īstenošanā pēdējo trīs gadu laikā.

Konkursa finansējuma avots ir Kultūras ministrijas valsts budžeta apakšprogrammas “Kultūras pasākumi, sadarbības līgumi un programmas” konkursa mērķim paredzētie finanšu līdzekļi.
Konkursa dokumenti līdz 2016.gada 22. aprīlim plkst. 17:00 jāiesniedz Nacionālajā kino centrā.

KONKURSA NOLIKUMS
LĪGUMS

Konkurss noslēdzies 28. aprīlī, konkursa rezultāti ŠEIT.

 

PROJEKTU ATTĪSTĪŠANAS KONKURSS

31. martā Nacionālais kino centrs (NKC) izsludina 2016. gada filmu projektu konkursus gan animācijas un dokumentālo filmu, gan žanra spēlfilmu attīstībai.

Žanra spēlfilmu projektu attīstīšanas konkursa mērķis ir atbalstīt četru pilnmetrāžas spēlfilmu projektu attīstīšanu, t.sk. scenāriju rakstīšanu, tēmu izpēti, tēlu un vizuālo risinājumu izstrādi, veicinot Latvijas filmu māksliniecisko daudzveidību komēdiju, piedzīvojumu filmu, fantastikas, trilleru, detektīvfilmu stilistikā, kā arī rosinot radīt bērnu auditorijai piemērotu saturu. Konkursa finansējums ir 46 020 EUR, no kura katram no atbalstāmajiem projektiem plānots piešķirt 11 505 EUR.

Iesniedzot projektu, producentam jāapņemas nodrošināt atbalstītā projekta scenārista dalību NKC organizētā žanru filmu scenāriju attīstīšanas seminārā un konsultācijās, kas notiks angļu valodā.

Savukārt animācijas un dokumentālo filmu projektu attīstīšanas konkursa mērķis ir atbalstīt animācijas īsfilmu un visu garumu dokumentālo filmu projektu attīstīšanu, t.sk. scenāriju rakstīšanu, tēmu izpēti, tēlu un vizuālo risinājumu izstrādi, veicinot Latvijas filmu tematisko, žanrisko un māksliniecisko daudzveidību. Konkursa finansējums ir 31 980 EUR apmērā, no kura animācijas filmu projektiem plānots piešķirt 17 940 EUR un dokumentālo filmu projektiem 14 040 EUR.

Abos konkursos var tikt iesniegti tikai tādi filmu projekti, kuri nav iepriekš saņēmuši NKC finansējumu, kā arī nav izvērtēti NKC filmu ražošanas konkursos. Detalizētāka informācija par finansējuma un citiem nosacījumiem atrodama konkursu nolikumos.

Konkursu projekti iesniedzami personīgi vai pa pastu NKC, Rīgā, Peitavas ielā 10 līdz šā gada 2. maijam plkst. 12:00.

Konkursi izsludināti saskaņā ar Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumiem Nr.975 „Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem”. Paziņojums par konkursu izsludināšanu publicēts 31.03.2016. laikraksta „Latvijas Vēstnesis” 62.numurā.

Animācijas un dokumentālo filmu projektu attīstīšanas konkursa NOLIKUMS

Spēlfilmu projektu attīstīšanas konkursa NOLIKUMS

 

PROGRAMMAS “LATVIJAS FILMAS LATVIJAS SIMTGADEI”
2016. gada filmu projektu ražošanas pirmais konkurss

Nacionālais kino centrs (NKC) 29. februārī izsludina programmas “Latvijas filmas Latvijas simtgadei” filmu projektu ražošanas 2016.gada pirmo konkursu ar finansējumu EUR 1 610 000 apmērā.

Konkursa mērķis ir atbalstīt ar NKC finansējumu ražošanā esošu programmas filmu ražošanas turpināšanu 2016. gadā. Konkursā iesniedzami tikai sekojošie 3 spēlfilmu un 8 dokumentālo filmu projekti: spēlfilmas – Bille, Paradīze ’89, Vectēvs, kas bīstamāks par datoru; dokumentālās filmas – Astoņas zvaigznes, Baltijas jaunais vilnis, Baltu ciltis, Ievainotais jātnieks, Kurts Fridrihsons, Lustrum, Mērijas ceļojums, Turpinājums.

Konkurss tiek organizēts, turpinot Latvijas Republikas simtgadei veltītu augstvērtīgu, žanriski daudzveidīgu un sabiedriski nozīmīgu filmu izveidi ar mērķi aktualizēt Latvijas vēstures, valstiskuma un nacionālās identitātes tēmas, stiprinot visplašākajā auditorijā izpratni par nacionālo identitāti un Latvijas valsts attīstību. Programmas ietvaros vairākās konkursa kārtās līdz 2018. gadam plānots izveidot 16 nozīmīgas pilnmetrāžas filmas, t.sk. 6 spēlfilmas, 2 animācijas filmas un 8 dokumentālās filmas.

Spēlfilmu projekti iesniedzami līdz š.g. 31. martam plkst.12:00, dokumentālo filmu projekti – līdz š.g. 29. aprīlim plkst. 12:00, personīgi vai pa pastu NKC, Rīgā, Peitavas ielā 10. Ar konkursa nolikumu var iepazīties NKC mājas lapas www.nkc.gov.lv Konkursu sadaļā, kā arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10, tālrunis 67358878.

Konkurss izsludināts saskaņā ar Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumiem Nr. 975 „Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem”. Paziņojums par konkursu izsludināšanu publicēts 29.02.2016. laikraksta „Latvijas Vēstnesis” 41. numurā.

KONKURSA NOLIKUMS

Informācija: Uldis Dimiševskis, uldis.dimisevskis@nkc.gov.lv, 67358862.

 

FILMU RAŽOŠANAS PROJEKTU KONKURSS

Nacionālais kino centrs (NKC) izsludina 2016. gada filmu ražošanas projektu konkursu ar mērķi atbalstīt pilnmetrāžas spēlfilmu un visu garumu animācijas un dokumentālo filmu ražošanu vai ražošanas pabeigšanu 2016.-2017.gadā. Pilnmetrāžas filma ir filma, kuras ilgums ir ne mazāks par 65 minūtēm.
Konkursa finansējums ir Eur 2 054 922, no kura animācijas filmu projektiem tiek piešķirti Eur 501 531, dokumentālo filmu projektiem Eur 392 502 un spēlfilmu projektiem Eur 1 160 889. Detalizētāka informācija par finansējuma nosacījumiem atrodama konkursa nolikumā.
Konkursā nevar tikt iesniegti projekti, kuri ir saņēmuši NKC finansējumu filmas pabeigšanai, kā arī Latvijas simtgades filmu ražošanai. Konkursā tāpat nevar tikt iesniegti starptautiski kopražojuma projekti, kuros Latvijas filmu producents ir mazākuma kopražotājs, izņemot projektus, kuri saņēmuši finansējumu NKC 2015.gada filmu projektu ražošanas konkursā.
Uz konkursa finansējumu nevar pretendēt arī projekta iesniedzējs, kas nav izpildījis NKC līgumu saistības, t.sk. gada laikā pēc filmas, kura saņēmusi publisko (arī VKKF) finansējumu, pabeigšanas nav nodevis to Latvijas Nacionālajam arhīvam saskaņā ar Filmu likuma 4.panta 1.daļu.
Konkursa projekti iesniedzami personīgi vai pa pastu NKC, Rīgā, Peitavas ielā 10 līdz šā gada 29.februārim plkst.12:00. Ar konkursa nolikumu var iepazīties ŠEIT

Konkurss izsludināts saskaņā ar Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumiem Nr.975 „Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem”. Paziņojums par konkursu izsludināšanu publicēts 28.01.2016. laikraksta „Latvijas Vēstnesis” 19.numurā.

Saskaņā ar Ministru kabineta 12.10. 2010. noteikumu Nr.975 “Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem” 1.pielikumu viens no izslēdzošajiem projekta administratīvās atbilstības vērtēšanas kritērijiem ir šo noteikumu 17.punktā minētais nosacījums – projektu, kurš projektu konkursā nav guvis atbalstu, atkārtoti iesniegt projektu konkursā var ne vairāk kā divas reizes.
NKC norāda, ka, vērtējot konkursā iesniegtos projektus minētajā kritērijā, neņems vērā projektu iepriekšējos noraidījumus programmas “Latvijas filmas Latvijas simtgadei” konkursos, jo šai programmai bija konkrēts un ierobežots mērķis.

 

KONKURSS PĀRTRAUKTS 2016. GADA KONKURSS LATVIJAS FILMU DEMONSTRĒŠANAS, MARKETINGA UN NOZARES PROFESIONĀĻU TĀLĀKIZGLĪTĪBAS ATBALSTAM 

Nacionālais kino centrs (NKC) 25.01.2016. izsludina 2016. gada konkursu ar pieejamo finansējumu EUR 120 000 apmērā Latvijas filmu demonstrēšanas, marketinga un nozares profesionāļu tālākizglītības atbalstam.
Konkursa mērķis ir veicināt Latvijas filmu atpazīstamību Latvijā un ārvalstīs, kā arī nozares profesionāļu izaugsmi un konkurētspēju, atbalstot sekojošus projektus, kas īstenojami gada laikā no to iesniegšanas konkursā:

1) jaunāko Latvijas filmu marketinga aktivitātes profesionālai filmu demonstrēšanai (DCP formātā) kino izrādīšanas vietās visā Latvijā, par katru filmu iesniedzot atsevišķu projektu;
2) jaunāko Latvijas filmu sistemātiska un regulāra demonstrēšana, nodrošinot šo filmu ģeogrāfiski vienmērīgu izplatīšanu filmu programmās (ne mazāk kā 3 filmas) Latvijā un/vai tās diasporā;
3) Latvijas filmu, kas atlasītas konkursa kārtībā, marketinga aktivitātes to dalībai nozīmīgos starptautiskos filmu mākslas pasākumos;
4) Latvijas filmu projektu, kas atlasīti konkursa kārtībā, marketinga aktivitātes to dalībai ES kultūras atbalsta programmas “Radošā Eiropa” audiovizuālās jomas apakšprogrammas (turpmāk – MEDIA) atbalstītajos filmu projektu tirgos ārvalstīs;
5) Latvijas filmu nozares profesionāļu dalība MEDIA atbalstītajos tālākizglītības kursos un semināros ārvalstīs;
6) tālākizglītības kursu un semināru rīkošana Latvijas filmu nozares profesionāļiem Latvijā.

Jaunākās Latvijas filmas šī konkursa izpratnē ir Latvijas filmas, kuru nacionālās pirmizrādes nav notikušas pirms 2016. gada 1. janvāra un kuru izplatīšana tiek plānota 2016. un 2017. gadā.

Projektu iesniegšanas termiņš ir atvērts līdz 2016. gada 30. novembra plkst. 12:00 visiem projektu veidiem, izņemot nolikuma 3.2. punktā minētos projektus (jaunāko Latvijas filmu sistemātiska un regulāra demonstrēšana), kuri iesniedzami laika posmā no 2016. gada 2. maija līdz 31. maijam plkst. 12:00.
Projektu izvērtēšana notiek reizi mēnesī pēc 1. datuma. Projekti, kas iesniegti pēc attiecīgā mēneša 1. datuma, tiek izvērtēti nākamajā mēnesī pēc 1. datuma.
Ar konkursa nolikumu var iepazīties NKC mājas lapā www.nkc.gov.lv, kā arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10, tālrunis 67358878.
Paziņojums par konkursa izsludināšanu publicēts 25.01.2016. laikraksta „Latvijas Vēstnesis” 16. numurā.
Konkurss izsludināts saskaņā ar Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumiem Nr.975 „Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem”.

KONKURSA NOLIKUMS

 

 

(23.12.2015) 2016. GADA LĪDZFINANSĒJUMA KONKURSS ĀRVALSTU FILMU VEIDOŠANAI LATVIJĀ

(21.10.2015) OTRAIS KONKURSS LATVIJAS FILMU MARKETINGA UN NOZARES PROFESIONĀĻU TĀLĀKIZGLĪTĪBAS ATBALSTAM

(29.09.2015) LATVIJAS FILMAS LATVIJAS SIMTGADEI 2015. GADA FILMU PROJEKTU RAŽOŠANAS UZSĀKŠANAS KONKURSS

(25.08.2015) KONKURSS LATVIJAS FILMU MARKETINGA UN NOZARES PROFESIONĀĻU TĀLĀKIZGLĪTĪBAS ATBALSTAM

(25.08.2015) TREŠAIS LĪDZFINANSĒJUMA KONKURSS ĀRVALSTU FILMU VEIDOŠANAI LATVIJĀ

(07.08.2015) 2015. GADA DOKUMENTĀLO FILMU RAŽOŠANAS OTRAIS KONKURSS

(16.06.2015) KONKURSS KOPRAŽOJUMA FILMU ATBALSTAM

(25.05.2015) KONKURSS LATVIJAS FILMU DEMONSTRĒŠANAS UN FILMU MĀKSLAS IZGLĪTĪBAS PASĀKUMU ATBALSTAM

(25.05.2015) LĪDZFINANSĒJUMA KONKURSS ĀRVALSTU FILMU VEIDOŠANAI LATVIJĀ

(15.04.2015) PROJEKTU ATTĪSTĪŠANAS UN DEBIJAS FILMU RAŽOŠANAS KONKURSI

(09.03.2015) KONKURSS RAŽOŠANĀ ESOŠU FILMU ATBALSTAM

(27.02.2015) LĪDZFINANSĒJUMA KONKURSS ĀRVALSTU FILMU VEIDOŠANAI LATVIJĀ

(27.02.2015) KONKURSS LATVIJAS SIMTGADES DOKUMENTĀLO FILMU PROJEKTU ATTĪSTĪŠANAI

(21.01.2015) 2015. GADA FILMU PROJEKTU RAŽOŠANAS KONKURSS

 

2015. GADĀ PLĀNOTIE KONKURSI

Kopējais finansējums Eur 4 231 440 un tā īstenojamās programmas:
1.Bāzes dotācija un Latvijas filmu daudzveidības veicināšana Eur 2 145 994
2.Līdzfinansējums ārvalstu filmu veidošanai Latvijā Eur 996 010
3.Latvijas filmas Latvijas simtgadei Eur 889 436
4.Spēlfilmas “Dvēseļu putenis” ražošanai Eur 200 000

Konkursu plāns un to finansējums:
1. Bāzes dotācija un Latvijas filmu daudzveidības veicināšana Eur 2 145 994:

a) filmu ražošanas atbalsts (83% 1 781 174) visiem filmu veidiem saskaņā ar 59/23/18 procentuālo principu, paredzot finansējumu (1) jauniem projektiem 911 954 apmērā – izsludināts 21.janvārī, atkārtoti 9.februārī, projektu iesniegšana līdz 9.martam, (2) kā arī ar NKC atbalstu jau ražošanā esošo projektu pabeigšanai 869 220 apmērā – aprīlis;
b) minoritātes kopražojumu atbalsts Latvijas producentu veidotām filmām, novirzot daļu no līdzfinansējuma programmas ārvalstu filmu veidošanai šim mērķim (sk. 2.punktu) – maijs;
c) projektu attīstīšanas atbalsts, t.sk. filmu daudzveidības veicināšana, visiem filmu veidiem saskaņā ar 59/23/18 procentuālo principu (5% 107 300) – maijs;

d) debijas filmu programma visiem filmu veidiem saskaņā ar 59/23/18 procentuālo principu (7% 150 220) – maijs;

e) citu filmu nozares projektu, t.sk. Latvijas filmu izplatīšanas atbalsts (5% 107 300) – maijs-septembris.

2. Līdzfinansējums ārvalstu filmu veidošanai Latvijā Eur 996 010: konkurss vairākās kārtās tiks izsludināts februāra mēneša laikā, paredzot novirzīt finansējumu aptuveni 150 000 apmērā minoritātes kopražojumu konkursam.

3. Latvijas filmas Latvijas simtgadei Eur 889 436: programmas pašreizējais kopējais plānotais finansējums ir 7 504 014 Eur (2014 – 264 654, 2015 – 889 436, 2016 – 1 552 962, 2017 – 4 796 962). 2015.gada finansējums tiek plānots sekojoši:

a) dokumentālo filmu sākotnējā atlase: projektu attīstīšanas konkurss – aprīlis, projektu ražošanas uzsākšanas konkurss – oktobris-novembris;

b) pilnmetrāžas animācijas ražošanas uzsākšana – oktobris;

c) spēlfilmu atlases turpināšana un attīstīšanas pabeigšana – oktobris.

(!) spēlfilmu, animācijas un dokumentālo filmu atlasei gada beigās varēs tikt pieteikti arī iepriekšējās atlases kārtās neatbalstītie projekti, kā arī citi projekti, ar nosacījumu vērtēšanai iesniedzot filmas scenāriju (dokumentālām filmām attīstītu projektu) un demo materiālu.

4. Spēlfilmas “Dvēseļu putenis” ražošanas turpināšanas atbalsts Eur 200 000 apmērā: 2014.gada līgums noslēgts, saskaņošanas jautājums ar Eiropas Komisiju joprojām aktuāls.

Piezīme par visiem konkursiem: katrā filmu projektu atbalsta konkursa nolikumā plānota prasības izpilde par arhīvā deponējamajām filmām, saskaņā ar Filmu likuma 4.pantu (Gada laikā pēc tādas Latvijas filmas pabeigšanas, kura saņēmusi publisko finansējumu, filmas producents iesniedz Latvijas Nacionālajam arhīvam filmas oriģinālu vai filmas kopiju tādā formātā, kas ļauj iegūt filmas oriģināla kvalitāti). Ja filmas nebūs nodotas, projekts konkursā netiks vērtēts.

Nacionālais kino centrs, Rīgā, 2015.gada 9.februārī