Arhīvs

NKC un VKKF saskaņo projektu atbalsta vadlīnijas

Lai padarītu pārskatāmāku un mērķtiecīgāku Kultūras ministrijas pārziņā esošā finansējuma plūsmu, Nacionālais Kino centrs (NKC) un Valsts Kultūrkapitāla fonds (VKKF) vienojas kopš 2017. gada konceptuāli nošķirt vienā un otrā institūcijā atbalstāmos filmu nozares projektus.

Pēc 2016. gada laikā notikušām diskusijām ar filmu nozares darba grupu, vairākām sarunām Valsts Kultūrkapitāla fonda Filmu nozares ekspertu komisijā un Filmu padomē, panākta vienošanās – Nacionālais Kino centrs un Valsts Kultūrkapitāla fonds var tikt izmantoti kā paralēli finansējuma avoti tikai filmas projekta attīstīšanas periodā, bet ražošana turpmāk tiks finansēta tikai vienā no institūcijām.

VKKF Filmu nozares ekspertu komisijas vadītājs Andis Mizišs lūdz kolēģus atcerēties, ka Valsts Kultūrkapitāla fonda misija pirmkārt ir atbalstīt jaunrades projektu daudzveidību, bet filmu veidošanas jomā – ideju attīstību. Turklāt nozarē ir vairāki segmenti, kurus jau tradicionāli atbalsta tikai VKKF – nozares popularizēšanas pasākumi (festivāli, filmu dienas, lektoriji), kinozinātnes pētījumi, nozares atspoguļojums medijos, maģistrantūras un doktorantūras studijas u.c.; atvērtas arī divas mērķprogrammas (Latvijas filmu izplatīšanai un mikrobudžeta filmu ražošanai). Finansējuma apjoms, kuru Valsts Kultūrkapitāla fonds 2017. gadā var atvēlēt filmu nozares projektiem, ir salīdzinoši neliels – EUR 632 454 (ieskaitot divas mērķprogrammas 100 000 EUR un 90 000 EUR apmērā) -, tāpēc finansiāli ietilpīgā filmu ražošana neietilpst VKKF prioritātēs.

Savukārt Nacionālā Kino centra filmu ražošanas konkursam 2017. gadā plānots EUR 2 178 568 (visos filmu veidos gan jauniem, gan ražošanā esošiem projektiem), papildus tiek plānots gan konkurss minoritātes kopražojumiem, gan līdzfinansējums ārvalstu projektiem un plānveida atbalsts programmai Latvijas filmas Latvijas simtgadei; Nacionālais Kino centrs ir jau izsludinājis arī gada garumā atvērtu konkursu citiem filmu nozares projektiem. Nacionālā Kino centra vadītāja Dita Rietuma sola, ka turpmāk NKC un VKKF konkursu grafiks tiks saskaņots, lai tie nepārklātos un producenti paspētu izlemt, kuras institūcijas finansiālajās iespējās balstīt sava projekta finansēšanas stratēģiju. Tāpēc arī producenti aicināti pirms filmu projektu iesniegšanas konsultēties, iepazīties ar nolikumu jauno redakciju un atcerēties vienkāršu pamatprincipu – ja filmas ražošanas uzsākšana kādā konkursā nav atbalstīta, projektu var atkārtoti iesniegt tajā pašā institūcijā vai otrā, bet, tikko projekts saņem finansējumu filmas ražošanai vai nu NKC, vai VKKF konkursā, otras institūcijas konkursos tas vairs netiks izskatīts. Īsāk sakot, filmas ražošanas finansu plāns nedrīkst tikt balstīts paralēli uz NKC un VKKF konkursos plānotu finansējumu.

Pašlaik VKKF ir izsludinājis gada pirmo projektu konkursu, kurā pieteikumu pieņemšana noslēdzas 27. janvārī, un šī konkursa nolikumā jau ir ietverta minētā vienošanās – nolikuma 6. pielikumā ir detalizēti aprakstīts, kādos gadījumos tiek vai netiek atbalstīti filmu ražošanas projekti. Savukārt Nacionālais Kino centrs filmu ražošanas projektu konkursu izsludinās janvāra beigās ar projektu iesniegšanas termiņu pēc VKKF konkursa rezultātu paziņošanas, marta pirmajās dienās.

12.01.2017.

12/01/2017