Arhīvs

NKC izsludinājis divus jaunus konkursus

Nacionālais Kino centrs izsludinājis divus jaunus finansējuma konkursus, viens no tiem atbalsta Latvijas filmu demonstrēšanu un kinoizglītību, otrs – līdzfinansē ārvalstu filmu veidošanu Latvijā.

Pirmais finansējuma konkurss jau vairākus gadus tiek rīkots zīmola “Latvijas filmu maratons” ietvaros – tā ir Nacionālā Kino centra izveidota iniciatīva, kuras ietvaros tiek īstenota un veicināta Latvijas filmu pieejamības nodrošināšana Latvijā un tās diasporā. 25. maijā izsludinātajā konkursā pieejamais finansējums ir EUR 57 300 Latvijas filmu demonstrēšanas un filmu mākslas izglītības pasākumu atbalstam 2015. un 2016. gadā. Šajā konkursā plānots atbalstīt divu veidu projektus – pirmkārt, jaunāko Latvijas filmu sistemātisku un regulāru demonstrēšanu Latvijas filmu maratona ietvaros, nodrošinot šo filmu ģeogrāfiski vienmērīgu izplatīšanu filmu programmās Latvijā un/vai tās diasporā, un otrkārt – semināru, kursu, lektoriju un citu ar Latvijas filmu mākslu saistītu izglītības pasākumu rīkošanu Latvijā, nodrošinot iespēju gan filmu nozares profesionāļiem, gan plašākai sabiedrībai pilnvērtīgāk iepazīties ar filmu mākslu kā neatņemamu Latvijas kultūras un identitātes sastāvdaļu.

Otrs Nacionālā Kino centra izsludinātais konkurss atbalsta ārvalstu filmu veidošanu Latvijā, lai piesaistītu ārvalstu finansējumu Latvijas filmu nozarei un veicinātu nozares konkurētspēju un profesionālo izaugsmi; šis ir jau otrais līdzfinansējuma konkurss 2015. gada ietvaros. Konkursā pieejamais finansējums ir EUR 505 732, projektus iesniedz Latvijas producenti, kas sadarbojas ar ārvalsts producentu un īsteno attiecīgo projektu Latvijas teritorijā.

Abu konkursu projekti iesniedzami personīgi vai pa pastu NKC, Rīgā, Peitavas ielā 10 līdz šā gada 30.jūnijam plkst.12:00. Detalizētāka informācija par abiem konkursiem šeit: http://nkc.gov.lv/finansejums/izsludinati-konkursi/.

Vairāk informācijas:

Uldis Dimiševskis,
Vadītāja vietnieks,
Nacionālais kino centrs
Peitavas 10, Rīga LV-1050 Latvia
Tel: 371 67358862, Mob: 371 26959190
E-mail: uldis.dimisevskis@nfc.gov.lv

01/06/2015