Arhīvs

NKC izsludina nākamo konkursu Latvijas simtgadei

27. februārī Nacionālais kino centrs (NKC) izsludina programmas “Latvijas filmas Latvijas simtgadei” dokumentālo projektu attīstīšanas konkursu, kurā plānots atbalstīt pilnmetrāžas dokumentālo filmu (ne mazāk par 65 minūtēm) projektu attīstīšanu līdz 2015. gada oktobra beigām. Konkursā plānots atbalstīt 10 filmu projektu attīstīšanu, vienam atbalstāmajam projektam piešķirot Eur 12 000.

Programmas “Latvijas filmas Latvijas simtgadei” dokumentālo projektu attīstīšanas konkurss tiek organizēts, turpinot Latvijas Republikas simtgadei veltītu augstvērtīgu, žanriski daudzveidīgu un sabiedriski nozīmīgu filmu izveidi, ar mērķi aktualizēt Latvijas vēstures, valstiskuma un nacionālās identitātes tēmas, stiprinot visplašākajā auditorijā izpratni par nacionālo identitāti un Latvijas valsts attīstību.

Izsludinātajā konkursā, kura finansējums ir Eur 120 000, atbalsta pilnmetrāžas dokumentālo filmu (ne mazāk par 65 minūtēm) projektu attīstīšanu līdz 2015. gada oktobra beigām, t.sk. sižetu izklāstu vai scenāriju rakstīšanu, vizuālo risinājumu un autoru vēstījumu izstrādi, kā arī 5 minūšu filmu demo materiāla izveidi, uzsākot dokumentālo filmu projektu atlasi Latvijas simtgades programmas īstenošanai.

Programmas Latvijas filmas Latvijas simtgadei mērķu īstenošanai vairākās atlases kārtās līdz 2018. gadam iecerēts atbalstīt ne mazāk kā 12 nozīmīgas pilnmetrāžas filmas, t.sk. 5 spēlfilmas (vēsturisku filmu, latviešu literatūras klasikas ekranizāciju, mūsdienu norisēs balstītu drāmu, filmu bērnu un filmu jauniešu auditorijai), 1 animācijas filmu un 6 dokumentālās filmas. 2014. gada nogalē tika organizēts pirmais programmas konkurss spēlfilmu un animācijas filmu projektu attīstīšanai, atbalstot kopumā 13 projektu filmu scenāriju rakstīšanu, vizuālo risinājumu izstrādi un demo materiālu izveidi.
Atbalstīto projektu saraksts pieejams šeit: http://nkc.gov.lv/category/latvijas-filmas-latvijas-simtgadei/

Dokumentālo filmu projektu attīstīšanas konkursā plānots atbalstīt 10 filmu projektu attīstīšanu, vienam konkursā atbalstāmajam projektam piešķirot Eur 12 000.

Konkursā var tikt iesniegti arī iepriekš NKC attīstības finansējumu saņēmušie projekti, bet atbalsta gadījumā konkursa finansējums tiem tiek piešķirts, ņemot vērā NKC iepriekš piešķirtā finansējuma mērķi un apmēru.

Konkursā iesniegtos projektus vērtēs jau 2014. gadā izveidotā Latvijas simtgades filmu programmas ekspertu komisija, kurā darbojas sabiedrībā pazīstamas un izcilas personības ar bagātīgu pieredzi un plašu redzējumu.

Konkursa projekti iesniedzami personīgi vai pa pastu NKC, Rīgā, Peitavas ielā 10 līdz šā gada 30.martam plkst.12:00. Ar konkursa nolikumu var iepazīties NKC mājas lapā http://nkc.gov.lv/finansejums/izsludinati-konkursi/, kā arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10, tālrunis 67358878.

Konkurss izsludināts saskaņā ar Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumiem Nr. 975 „Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem”. Paziņojums par konkursa izsludināšanu publicēts 27.02.2015. laikraksta „Latvijas Vēstnesis” 41. numurā.

Informācija: Uldis Dimiševskis, uldis.dimisevskis@nfc.gov.lv, 67358862.

27/02/2015