Arhīvs

NKC izsludina konkursu uz vadītāja vietnieka amatu

Nacionālais Kino centrs 20. jūlijā izsludina atklātu konkursu uz vakanto NKC vadītāja vietnieka ierēdņa amata vietu, pieteikumus konkursam gaida līdz 20. augustam.

Nacionālā Kino centra vadītāja vietnieka galvenie amata pienākumi ir administrēt filmu nozarei paredzētos valsts piešķirtos budžeta līdzekļus; plānot un organizēt finanšu resursu sadalījumu filmu nozares projektiem; pārraudzīt konkursu norisi un nodrošināt administratīvo procesu valsts finansējuma saņēmējiem filmu nozarē; vadīt valsts atbalstīto filmu nozares projektu īstenošanas uzraudzību un kontroli; koordinēt un pārraudzīt valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanas procesus ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā.

Prasības amata pretendentiem un pieteikumam nepieciešamo dokumentu saraksts atrodams ŠEIT; attiecīgie dokumenti līdz 2018. gada 20. augustam jānosūta pa pastu vai jāiesniedz Nacionālajā Kino centrā Peitavas ielā 10, Rīgā, LV-1050 (ja dokumenti tiek nosūtīti pa pastu, pasta zīmogs ir 2018. gada 20. augusts), vai elektroniski uz e-pastu: nkc@nkc.gov.lv ar norādi „Pieteikums konkursam uz vadītāja vietnieka amatu”.

Nacionālā Kino centra vadītāja vietnieks kopš 2006. gada 2. janvāra bija Uldis Dimiševskis, kurš šo 12 gadu laikā ieguldījis daudz enerģijas un rezultatīva darba Latvijas filmu nozares procesu sakārtošanā un veicināšanā, stratēģiskā plānošanā un finansējuma piesaistīšanā. Uldis Dimiševskis līdz šim bija arī Latvijas pārstāvis Eiropas kopražojumu fondā Eurimages, kurā vairāk nekā 20 Latvijas filmas un kopražojumi saņēmuši finansiālu atbalstu filmu ražošanai.

 

20.07.2018.

20/07/2018