Vakances

Nacionālais kino centrs paziņo, ka izsludinātais amatu konkurss uz juriskonsulta ierēdņa amata vietu (izsludināts oficiālajā izdevumā “Latvijas vēstnesis” 2017.gada 17.augustā Nr.163 (5990)) noslēdzies bez rezultāta.

Nacionālais kino centrs (turpmāk – NKC) izsludina atkārtotu atklātu konkursu uz JURISKONSULTA ierēdņa amata vietu uz nenoteiktu laiku

Galvenie pienākumi:

 • Sniegt juridisko atbalstu iestādes procesu nodrošināšanā;
 • Nodrošināt filmu nozares normatīvo aktu projektu un administratīvo aktu sagatavošanu;
 • Pārraudzīt to filmu izplatīšanas tiesību administrēšanu, kuru mantisko autortiesību vai blakustiesību pārņēmēja ir valsts;
 • Nodrošināt NKC pamatdarbības saimniecisko un sadarbības līgumu, kā arī citu iekšējo normatīvo aktu izstrādi;
 • Nodrošināt un koordinēt NKC valsts iepirkumu dokumentu noformēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • Sniegt atbalstu filmu nozares publiskā finansējuma administrēšanas procesos.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs;
 • vismaz trīs gadu darba pieredze jurista amatā;
 • vismaz divu gadu darba pieredze valsts pārvaldes iestādē, tajā skaitā pašvaldībā vai citā atvasinātas publiskas personas iestādē, vai valsts kapitālsabiedrībā;
 • pieredze publisko iepirkumu procedūru organizēšanā;
 • pieredze tiesību aktu izstrādē;
 • zināšanas un izpratne autortiesību un blakustiesību jautājumos;
 • izpratne un prasme orientēties filmu nozares tiesību normu piemērošanā;
 • zināšanas un izpratne par projektu administrēšanas un uzraudzības procesiem;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas (C1 līmenis) un labas angļu valodas zināšanas (konkursa izpratnē – vismaz B2 līmenis atbilstoši Europass valodu pašnovērtējuma tabulai http://www.europass.lv/valodu-pase);
 • labas sadarbības un komunikācijas prasmes;
 • labas darba organizācijas prasmes.

Konkursa pretendentiem līdz 2017.gada 6. oktobrim jānosūta pa pastu vai jāiesniedz Nacionālajā kino centrā Peitavas ielā 10, Rīgā, LV-1050, (ja dokumenti tiek nosūtīti pa pastu, pasta zīmogs ir 2017. gada 6. oktobris), vai elektroniski uz e-pastu: nkc@nkc.gov.lv šādi dokumenti ar norādi „Pieteikums konkursam uz juriskonsulta ierēdņa amatu”:

 • motivēta pieteikuma vēstule;
 • parakstīts dzīves gājuma apraksts (Curriculum Vitae);
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (ja izglītības dokuments vai grāds iegūts ārvalstīs, pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds);
 • Valsts izglītības satura centra izsniegtu valsts valodas prasmes apliecības kopiju (ja persona nav ieguvusi pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā);
 • parakstīta amata pretendenta aptaujas lapa un apliecinājums par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām (pieejami Nacionālā kino centra mājas lapā nkc.gov.lv);
 • kā arī citus dokumentus, kurus Pretendenti uzskata par nepieciešamu pievienot.

Atalgojumu ierēdņa amatam noteikts: 21. saime III B līmenis un 10. mēnešalgu grupa.

Konkursa nolikums

Apliecinājums par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

Pretendenta aptaujas lapa

Valodu pašnovērtējuma tabula