Vakances

 

Nacionālais kino centrs izsludina atklātu konkursu uz VADĪTĀJA VIETNIEKA ierēdņa amata vietu uz nenoteiktu laiku.

Galvenie pienākumi:

 • Administrēt filmu nozarei paredzētos valsts piešķirtos budžeta līdzekļus;
 • Plānot un organizēt finanšu resursu sadalījumu filmu nozares projektiem;
 • Pārraudzīt konkursu norisi un nodrošināt administratīvo procesu valsts finansējuma saņēmējiem filmu nozarē;
 • Vadīt valsts atbalstīto filmu nozares projektu īstenošanas uzraudzību un kontroli;
 • Koordinēt un pārraudzīt valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanas procesus ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā;

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība finansēs, ekonomikā vai audiovizuālajā mākslā;
 • vismaz divu gadu darba pieredze darbā ar audiovizuālās mākslas projektiem;
 • vismaz divu gadu darba pieredze valsts pārvaldes iestādē, tajā skaitā pašvaldībā vai citā atvasinātas publiskas personas iestādē, vai valsts kapitālsabiedrībā;
 • pieredze finanšu resursu plānošanā un kontrolē;
 • pieredze un izpratne par projektu administrēšanas un uzraudzības procesiem;
 • izpratne par Latvijas un Eiropas audiovizuālās nozares kontekstu;
 • izpratne par starptautisko sadarbību filmu nozares jomā;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas (C1 līmenis) un labas angļu valodas zināšanas (konkursa izpratnē – vismaz B2 līmenis atbilstoši Europassvalodu pašnovērtējuma tabulai http://www.europass.lv/valodu-pase);
 • labas sadarbības un komunikācijas prasmes;
 • labas darba organizācijas prasmes.

Konkursa pretendentiem līdz 2018. gada 20. augustam jānosūta pa pastu vai jāiesniedz Nacionālajā kino centrā Peitavas ielā 10, Rīgā, LV-1050, (ja dokumenti tiek nosūtīti pa pastu, pasta zīmogs ir 2018. gada 20. augusts), vai elektroniski uz e-pasta adresi nkc@nkc.gov.lv šādi dokumenti ar norādi „Pieteikums konkursam uz vadītāja vietnieka amatu”:

 • motivēta pieteikuma vēstule;
 • parakstīts dzīves gājuma apraksts (Curriculum Vitae);
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (ja izglītības dokuments vai grāds iegūts ārvalstīs, pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds);
 • Valsts izglītības satura centra izsniegtu valsts valodas prasmes apliecības kopiju (ja persona nav ieguvusi pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā);
 • parakstīta amata pretendenta aptaujas lapa un apliecinājums par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām (pieejami Nacionālā kino centra mājas lapā nkc.gov.lv);
 • kā arī citus dokumentus, kurus Pretendenti uzskata par nepieciešamu pievienot.

Atalgojums ierēdņa amatam noteikts: 35. saime IV B līmenis un 12. mēnešalgu grupa.

Konkursa NOLIKUMS
APLIECINĀJUMS par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām
Pretendenta APTAUJAS LAPA
Valodu pašnovērtējuma TABULA

 

20.07.2018.