Arhīvs

NKC izsludina divus konkursus

Līdz 24. aprīlim Nacionālais Kino centrs pieņem pieteikumus divos konkursos, kas izsludināti valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai, – par Nacionālā filmu festivāla rīkošanu un par programmas “Latvijas filmas Latvijas simtgadei” filmu izplatīšanu visā Latvijā.

NKC mājaslapas sadaļā “Izsludināti konkursi” lasāma detalizēta informācija par šādiem konkursiem:

KONKURSS PAR NACIONĀLĀ FILMU FESTIVĀLA RĪKOŠANU

Kopš 2016. gada Kultūras ministrija mainījusi kārtību, kādā tiek organizētas un finansētas nacionālās balvas dažādās kultūras nozarēs, tāpēc Nacionālais kino centrs (NKC) kā filmu nozares vadošā institūcija izsludina konkursu valsts pārvaldes uzdevuma – kvalitātes novērtējuma filmu mākslas jomā – veikšanai. Konkurss tiek organizēts potenciālajiem Nacionālā filmu festivāla rīkotājiem, kam trīs gadu periodā (2017.-2019. gads) jānodrošina Latvijas filmu nozares darba rezultātu izvērtējums. Konkursa finansējuma avots ir Kultūras ministrijas valsts budžeta apakšprogrammas “Filmu nozare” konkursa mērķim paredzētie finanšu līdzekļi 80 000 euro apmērā viena gada ietvaros.

KONKURSS PAR PROGRAMMAS “LATVIJAS FILMAS LATVIJAS SIMTGADEI” IZPLATĪŠANU
LATVIJAS NOVADOS

Nacionālais kino centrs izsludina konkursu valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai filmu mākslas jomā, nodrošinot programmas “LATVIJAS FILMAS LATVIJAS SIMTGADEI” ietvaros tapušo 16 pilnmetrāžas filmu demonstrēšanu ārpus kinoteātru tīkla visos Latvijas 110 novados 2017.–2018. gadā ar mērķi sasniegt pēc iespējas lielāku filmu auditoriju.

Konkurss tiek rīkots, turpinot Latvijas Republikas simtgadei veltītu augstvērtīgu, žanriski daudzveidīgu un sabiedriski nozīmīgu filmu izveidi un pieejamību ar mērķi aktualizēt Latvijas vēstures, valstiskuma un nacionālās identitātes tēmas, stiprinot visplašākajā auditorijā izpratni par nacionālo identitāti un Latvijas valsts attīstību. Konkursa finansējuma avots ir Kultūras ministrijas valsts budžeta apakšprogrammas “Filmu nozare” konkursa mērķim paredzētie finanšu līdzekļi. Konkursa ietvaros Pārvaldes uzdevuma īstenošanai paredzēts valsts budžeta finansējums ne vairāk kā 80 000 euro apmērā.

Pieteikumus abiem konkursiem var iesniegt Latvijā reģistrēti komersanti, biedrības vai nodibinājumi, kas jau ilgtermiņā darbojas filmu nozarē un uzkrājuši pietiekamu pieredzi attiecīgajā darbības jomā.

Konkursu dokumenti līdz 2017. gada 24. aprīlim plkst. 12:00 jāiesniedz Nacionālajā kino centrā.

Konkursu nolikumi pieejami Nacionālā kino centra mājaslapā www.nkc.gov.lv  sadaļā “NKC konkursi”, kā arī Nacionālā kino centra birojā Peitavas ielā 10, Rīgā.

 

24.03.2017.

24/03/2017