Arhīvs

NKC izsludina divus konkursus krīzes izmaksu atbalstam

Nacionālais kino centrs (NKC) 22. jūlijā izsludina vēl divus konkursus, kuros plānots sadalīt no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirto finansējumu, – atbalsts izmaksām, ko filmēšanas procesā rada „Covid-19” krīzes seku pārvarēšana. Viens konkurss paredzēts filmām, kas ražošanai saņēmušas NKC finansējumu, otrs – citiem ražošanā esošiem filmu projektiem; pieteikumu iesniegšana abos konkursos līdz 17. augustam.

 

Trešdien, 22. jūlijā, Nacionālais Kino centrs izsludina divus konkursus filmu projektiem, kam papildu izmaksas rada pasākumi Covid-19 krīzes seku pārvarēšanai, epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanai, infekcijas izplatības ierobežošanai (tai skaitā filmēšanas dienu skaita un izmaksu palielinājums, līdzfinansējuma avotu zaudējums u.c.).

Viens konkurss ar pieejamo finansējumu 600 000 EUR apmērā paredzēts filmu projektiem, kas ražošanai saņēmuši Nacionālā Kino centra atbalstu; šajā konkursā nevar iesniegt tādus filmu projektus, kas nav saņēmuši NKC finansējumu filmas ražošanai un/vai pabeigšanai, kā arī projektus, kur filmas ražošana ir pabeigta.

Otrā konkursā, kura finansējums ir 200 000 EUR, plānots atbalstīt NKC nefinansētu Latvijas filmu projektus, un atbalsts paredzēts tikai tādām filmēšanas procesa izmaksām, kas saistītas ar epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanu Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. Šajā konkursā nevar iesniegt projektus, kuri ir saņēmuši NKC finansējumu filmas ražošanai vai pabeigšanai, kā arī projektus, kuriem projekta iesniegšanas dienā pieejamais finansējums saskaņā ar finansēšanas plānu un to apstiprinošiem dokumentiem ir mazāks par 50% no kopējām filmas veidošanas izmaksām.

Abiem konkursiem piešķirts finansējums no 2020. gada valsts budžeta programmas Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem, tāpēc tas paredzēts tikai tādām izmaksām, kas segtas vai plānotas laika posmā no 2020. gada 13. marta līdz 2020. gada 31. decembrim.

Detalizētāka informācija par projektu sagatavošanu atrodama konkursu nolikumos ŠEIT, projekti iesniedzami Nacionālajā Kino centrā līdz šī gada 17. augustam plkst.12:00.

 

Ja nepieciešama papildu informācija:
Inga Blese,
inga.blese@nkc.gov.lv
67358862, 29418305