Arhīvs

NKC aicina pieteikties ekspertus

Lai aktivizētu sabiedrības iesaistīšanos filmu nozares projektu vērtēšanā, Nacionālais kino centrs (NKC) uzaicina Latvijas filmu nozares nevalstiskās organizācijas un nozares speciālistus piedalīties NKC 2015. gada citu filmu nozares projektu (izplatīšana, izglītība u.c.) ekspertu komisijas izveidošanā, piedāvājot sabiedrisko organizāciju ieteiktus ekspertus vai savu kandidatūru šā gada Latvijas filmu demonstrēšanas, filmu mākslas izglītības pasākumu un citu nozares attīstību veicinošu projektu izvērtēšanai.

Saskaņā ar 2010. gada 12. oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr. 975 „Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem” 30. un 31. punktu, NKC izveido pastāvīgās ekspertu komisijas, to sastāvā iekļaujot speciālistus, kuriem ir zināšanas un darba iemaņas filmu nozarē un kuri nepārstāv projektu iesniedzēju intereses.

Ekspertu pamatpienākumi:
# – izvērtēt NKC konkursā iesniegtos filmu projektus, izmantojot NKC projektu vērtēšanas veidlapas, un par katru projektu sniegt rakstiski pamatotu atzinumu;
# – ievērojot noteikto projektu izvērtēšanas kārtību un vērtēšanas kritērijus, atlasīt augstvērtīgus un finansiāli realizējamus projektus NKC finansējuma saņemšanai;
# – saskaņā ar konkursa nolikumu un NKC sastādīto konkursa norises grafiku klātienē piedalīties ekspertu komisijas sēdēs.

Citu filmu nozares projektu komisijā šogad strādās trīs cilvēki – divi NKC pārstāvji un viens nozares eksperts, kurš komisijā var darboties ne vairāk kā 3 gadus pēc kārtas. Ekspertiem nav jābūt nozares organizāciju biedriem, bet ir jāspēj profesionāli izvērtēt nozares projektus atbilstoši NKC vērtēšanas metodikai. Ekspertu darbs tiek apmaksāts, atlīdzības apmēru nosaka NKC ekspertu komisiju nolikums.

Pēc pieteikumu saņemšanas saskaņā ar normatīvajiem aktiem lēmumu par ekspertu komisiju izveidi pieņems NKC vadītāja.

Termiņš pieteikumu iesniegšanai NKC Rīgā, Peitavas ielā 10 vai nkc@nkc.gov.lv – līdz š. g. 19. jūnijam, pieteikumā jāiekļauj kandidāta personiski parakstīta motivācijas vēstule, kā arī detalizēts kandidāta CV.

2015. gada citu filmu nozares projektu konkursa pirmā kārta ar aktīvu ekspertu līdzdalību norisināsies jūlija sākumā.

Ceram uz pozitīvi konstruktīvu sadarbību un nozares attīstībai labvēlīgiem rezultātiem, ko var sniegt kinovides pārstāvju aktīva un ieinteresēta līdzdalība projektu vērtēšanas procesā.

Jau iepriekš pateicoties par sadarbību,
Dita Rietuma, NKC vadītāja

 

 

Nacionālā Kino centra ekspertu komisiju nolikums

05/06/2015