Arhīvs

Izsludināts konkurss par Nacionālā filmu festivāla rīkošanu

Līdz 22. aprīlim Nacionālais Kino centrs gaida pieteikumus konkursā par Nacionālā filmu festivāla rīkošanu; pretendentiem nepieciešama nopietna pieredze filmu nozares projektu īstenošanā.

Kopš 2016. gada Kultūras ministrija mainījusi kārtību, kādā tiek organizētas un finansētas nacionālās balvas dažādās kultūras nozarēs, tāpēc Nacionālais Kino centrs kā filmu nozares vadošā institūcija izsludina konkursu potenciālajiem Nacionālā filmu festivāla rīkotājiem, kam jānodrošina Latvijas filmu nozares darba rezultātu izvērtējums, veicinot Latvijas kino un filmu nozares ilgtspējīgu attīstību un konkurētspēju, mākslinieciskās kvalitātes atbalstīšanu un sabiedrības izpratni un interesi par filmu nozares sasniegumiem.

Pieteikumus konkursam var iesniegt pretendenti, kas atbilst šādiem nosacījumiem – Latvijā reģistrēts komersants, biedrība vai nodibinājums, kas darbojas kino nozarē ne mazāk kā divus gadus un ir piedalījies vismaz divu līdzvērtīgu kultūras jomas projektu koordinēšanā un īstenošanā pēdējo trīs gadu laikā.

Konkursa finansējuma avots ir Kultūras ministrijas valsts budžeta apakšprogrammas “Kultūras pasākumi, sadarbības līgumi un programmas” konkursa mērķim paredzētie finanšu līdzekļi.

Konkursa dokumenti līdz 2016.gada 22.aprīlim plkst.17:00 jāiesniedz Nacionālajā kino centrā. Konkursa nolikums ŠEIT.

 

6.04.2016.

06/04/2016