Arhīvs

NKC izdevumi

Izdevumi latviešu valodā

Katalogs “Latvijas filmas Latvijas simtgadei” 2017

Latvijas audiovizuālo tehnologiju klasteris 2012

Filmu katalogs 2006/2007

Filmu katalogs 2004/2005

Izdevumi angļu valodā

Latvian Animation (2020)

LAILA PAKALNIŅA (Film Directors from Latvia / Cinéastes de Lettonie) – 2019, ENG / FRA

Latvian Film Industry (2020)

Latvian Animation (2019)

Latvian Film Magazine 2018

Latvian Film Magazine 2017

Katalogs “Latvian Films for Latvia’s Centenary

Filmu katalogi

Films from Latvia 2020/2022

Films from Latvia 2019/2021

Films from Latvia 2018/2020

Films from Latvia 2017/2019

Films from Latvia 2016/2018

Films from Latvia 2014/2015

Films From Latvia 2014

Films From Latvia 2013

Films From Latvia 2012

Films From Latvia 2011

Films From Latvia 2010

Films From Latvia 2009

Films From Latvia 2008

Films From Latvia 2007

Films From Latvia 2006

Statistikas pārskati

Facts and Figures 2021

Facts and Figures 2020

Facts and Figures 2019

Facts and Figures 2018

Facts and Figures 2017

Facts and Figures 2016

Facts and Figures 2014-2015

Facts and Figures 2013

Facts and Figures 2012

Facts and Figures 2011

Facts and Figures 2010

Facts and Figures 2009

Facts and Figures 2008

Facts and Figures 2007

Facts and Figures 2006

Citi izdevumi

Business Models and Value Chains in Audiovisual Media 2013

Audiovisual Production in Latvia 2007

Film News 2009

Film News 2008

Film News 2008 (2)

Film News 2007

Film News 2006

Film News 2006 (2)