Arhīvs

Budžets

 

Nacionālā Kino centra TĀMES
publicētas Valsts kases mājaslapā ŠEIT.

 

Informācija par amatpersonu un darbinieku MĒNEŠALGAS APMĒRU sadalījumā pa amatu grupām
ŠEIT.

 

Informācija par PIEMAKSĀM, prēmijām un naudas balvām un to noteikšanas KRITĒRIJIEM institūcijā
ŠEIT.