Arhīvs

Par mums

Nacionālā Kino centra darbības mērķis ir īstenot valsts politiku kino un filmu nozarē un administrēt kino un filmu nozarei paredzētos valsts budžeta līdzekļus.

Galvenās Nacionālā Kino centra funkcijas:

  • administrēt kino un filmu nozarei paredzētos valsts budžeta līdzekļus;
  • veicināt Latvijas kino un filmu nozares ilgtspējīgu attīstību un konkurētspēju;
  • veicināt filmu radīšanu, kā arī audiovizuālā mantojuma pieejamību un izplatību Latvijā un pasaulē;
  • koordinēt Latvijas kino un filmu nozares līdzdarbību Eiropas audiovizuālās jomas atbalsta programmās;
  • reģistrēt filmu producentus;
  • uzraudzīt filmu klasifikācijas noteikumu izpildi;
  • veikt citas normatīvajos aktos noteiktās funkcijas kino jomā.

Nacionālā Kino centra nolikums.