Arhīvs

Nacionālā Kino centra darbība Covid-19 ierobežojumu apstākļos

Pamatojoties uz 2020. gada 17. decembra grozījumiem MK 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu“, informējam, ka Nacionālais Kino centrs valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā pārtrauc apmeklētāju pieņemšanu un konsultāciju sniegšanu klātienē.

Aicinām apmeklētājus izmantot iespēju risināt jautājumus attālināti:

# – parakstot  iesniedzamos dokumentus ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot tos uz e-pastu nkc@nkc.gov.lv
# – sūtot dokumentus pa pastu Nacionālajam Kino centram, Peitavas iela 10, LV-1050
# – saziņai izmantojot e-adresi

Nacionālā Kino centra darbinieku kontakti ŠEIT (biroja tālruņi pāradresēti uz darbinieku mobilajiem tālruņiem)

Informācija par portālu www.filmas.lvzigita.saulite@nkc.gov.lv
Informācija par filmu veidošanas konkursiem – inga.blese@nkc.gov.lv
Informācija par atskaitēm un nodevumiem – eva.erdmane-durandina@nkc.gov.lv
Informācija par vispārīgiem jautājumiem – nkc@nkc.gov.lv vai +371 67358878

Filmu nozares aktuālā informācija pieejama NKC mājaslapas sadaļā Aktualitātes

Kultūras nozarei svarīgākā informācija Covid-19 ierobežojumu apstākļos – Kultūras ministrijas mājaslapā, sadaļā Aktuālais par Covid

 

Normatīvie akti attiecībā uz filmēšanas procesu:

Ar 2020. gada 2. decembra grozījumiem Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” attiecībā uz filmēšanas procesu ir paredzēts izņēmums masku valkāšanai iekštelpās:
5.43. sabiedriskajā transportā un publiskās iekštelpās, tai skaitā darbavietās, ja telpā atrodas vairāk par vienu personu, lieto mutes un deguna aizsegus, izņemot:
(..)
5.43.5. gadījumos, kad tiek nodrošināta tiešraides translācija vai notiek audiovizuālo darbu sagatavošana, ja tas nepieciešams pilnvērtīgai darba pienākumu veikšanai;

Pilns MK rīkojuma teksts (ar 17.12.2020. grozījumiem) ŠEIT.