Arhīvs

Līdzfinansējuma konkurss ārvalstu filmu veidošanai Latvijā

Lai piesaistītu ārvalstu finansējumu Latvijas filmu nozarei, kā arī veicinātu nozares konkurētspēju un profesionālo izaugsmi, Nacionālais kino centrs (NKC) 27.februārī izsludinājis 2015. gada valsts budžeta līdzfinansējuma konkursu ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā ar pieejamo finansējumu 700 000 EUR.

Konkursa mērķis ir atbalstīt tādu ārvalstu filmu, t.sk. spēlfilmu, animācijas un dokumentālo filmu, veidošanu Latvijā, kuru plānots īstenot laika posmā līdz 2015.gada 15.novembrim (galējais termiņš līdzfinansējuma saņemšanai).
Ārvalsts filma šī konkursa izpratnē ir projekts, kas tiek īstenots Latvijas teritorijā un kuru kā kopražojumu vai kā pakalpojumu realizē Latvijas filmu producents. Kopražojuma gadījumā Latvijas producenta ieguldījums šim konkursam pieteiktajos projektos nedrīkst būt lielāks par 20% no filmas kopējā budžeta.

Projekti iesniedzami personīgi vai pa pastu NKC, Rīgā, Peitavas ielā 10 līdz šā gada 23.martam plkst.12:00.
Ar konkursa nolikumu var iepazīties NKC mājas lapā www.nkc.gov.lv, kā arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10, tālrunis 67358878.

Paziņojums par konkursa izsludināšanu publicēts 27.02.2015. laikraksta „Latvijas Vēstnesis” 41.numurā.

Konkursa nolikums

Informācija: Uldis Dimiševskis, uldis.dimisevskis@nfc.gov.lv, 67358862