Kontakti

NKC
Peitavas iela 10
Rīga, LV 1050
Tel: 6735 8878
Fax: 6735 8877
nkc@nkc.gov.lv
www.nkc.gov.lv

Sanita Muceniece
biroja administratore
Tālr: 6735 8878
sanita.muceniece@nkc.gov.lv 

Dita Rietuma
NKC vadītāja
Tel: 6735 8870
dita.rietuma@nkc.gov.lv

Uldis Dimiševskis
vadītājas vietnieks
filmu ražošanas jautājumos
Tel: 6735 8862
uldis.dimisevskis@nkc.gov.lv

Eva Erdmane-Durandina
vecākā referente
(valsts atbalstīto filmu projektu uzraudzība)
Tālr: 6735 8864
eva.erdmane-durandina@nkc.gov.lv

Zanda Dūdiņa
vecākā referente
(programma “Latvijas filmas Latvijas simtgadei”, filmu nozares statistika)
Tālr.: 6735 8867
zanda.dudina@nkc.gov.lv

Agnese Zapāne
vecākā referente
(Latvijas filmu popularizēšana ārvalstīs, starptautisko festivālu koordinatore)
Tālr: 6735 8866
agnese.zapane@nkc.gov.lv

Kristīne Matīsa
vecākā referente
(Latvijas filmu nozares informācijas jautājumi)
Tālr: 67358879
kristine.matisa@nkc.gov.lv

Zigita Saulīte
vecākā referente
(producentu reģistrs, Latvijas filmu pieejamība un izplatīšana)
Tālr: 6735 8875
zigita.saulite@nkc.gov.lv

Anita Kolbina
finanšu un budžeta vecākā speciāliste
Tālr: 6735 8863
anita.kolbina@nkc.gov.lv

Lelda Ozola
Radošā Eiropa MEDIA informācijas centra vadītāja
Tālr: 6735 8857
lelda.ozola@nkc.gov.lv
mediadesk@nkc.gov.lv

Edgars Mednis
juriskonsults
Tālr: 6735 8859
edgars.mednis@nkc.gov.lv