Arhīvs

Iepirkumi

2017. gads Informācija par Nacionālā Kino centra 2017. gadā rakstiski noslēgtajiem būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumiem

2016. gads Iepirkumi, kuru paredzamā līgumcena ir no Euro 4 000 līdz Euro 41 990

2015. gads Iepirkumi, kuru paredzamā līgumcena ir no Euro 4 000 līdz Euro 41 990

2014. gads Iepirkumi, kuru paredzamā līgumcena ir no Euro 4 000 līdz Euro 41 990

2013. gads Iepirkumi, kuru paredzamā līgumcena ir no Ls 3000 līdz Ls 19 999