Iepirkumi

2016. gads Iepirkumi, kuru paredzamā līgumcena ir no Euro 4 000 līdz Euro 41 990

Izsludināts Identifikācijas numurs Iepirkuma priekšmets Dokumenti Iesniegšanas termiņš Lēmums Iepirkuma līgums

14.01.2016

IUB mājas lapā

NKC/2016/01 Tipogrāfijas pakalpojumi pēc pasūtījuma Nolikums

25.01.2016
plkst. 12:00

25.01.2016

Līgums

IUB mājas lapā

25.02.2016

NKC mājas lapā

 NKC/2016/02 Filmu digitalizēšanas un restaurācijas pakalpojumi Nolikums

10.03.2016
plkst. 12:00

29.03.2016

Līgums

IUB mājas lapā

23.05.2016

IUB mājaslapā

 NKC/2016/03 Projekta vadītāja pakalpojumi 20. Baltijas jūras dokumentālo filmu foruma īstenošanai Nolikums

03.06.2016
plkst. 17:00

06.06.2016

Līgums

IUB mājas lapā

17.06.2016

NKC mājaslapā

 NKC/2016/04 Viesnīcas, konferenču un ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana
Baltijas jūras dokumentālo filmu foruma vajadzībām
Nolikums

30.06.2016
plkst. 12:00

05.07.2016

Līgums

IUB mājas lapā

01.07.2016

IUB mājaslapā

 

Rīgas pilsētas pašvaldības mājaslapā

 

RD PIKN 2016/44 Rīgas pilsētas pašvaldības un Nacionālā kino centra administrēto līdzfinansējuma programmu ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā ietekmes novērtēšana

Instrukcija LV

Instrukcija ENG

 

25.07.2016
plkst. 10:00

01.11.2016

Lēmums par iepirkuma pārtraukšanu, ņemot vērā, ka vienīgais pretendents atsauca savu piedāvājumu

IUB mājas lapā

25.10.2016

NKC mājaslapā

NKC/2016/05 Filmas digitalizēšanas un restaurācijas pakalpojumi Nolikums

08.11.2016
plkst. 12:00

11.11.2016

Līgums

IUB mājas lapā

2015. gads Iepirkumi, kuru paredzamā līgumcena ir no Euro 4 000 līdz Euro 41 990

2014. gads Iepirkumi, kuru paredzamā līgumcena ir no Euro 4 000 līdz Euro 41 990

2013. gads Iepirkumi, kuru paredzamā līgumcena ir no Ls 3000 līdz Ls 19 999