Arhīvs

Līdzfinansējuma fonds

LĪDZFINANSĒJUMS ĀRVALSTU FILMĀM

Valsts budžeta līdzfinansējums ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā

Nacionālais kino centrs administrē valsts budžeta līdzfinansējuma konkursu ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā ar mērķi atbalstīt ārvalstu filmu, t.sk. spēlfilmu, animācijas un dokumentālo filmu, veidošanu Latvijā.

Līdzfinansējuma mērķis ir:
•    Ārvalstu kino nozares finansējuma piesaistīšana,
•    Latvijas kultūras eksporta veicināšana,
•    Latvijas atpazīstamības pasaulē veicināšana,
•    Latvijas kino nozares infrastruktūras attīstības veicināšana un jaunu darba vietu radīšana,
•    Latvijas radošo industriju attīstības veicināšana,
•    Kultūras tūrisma attīstības veicināšana.

Lai saņemtu līdzfinansējumu, ārvalstu producentam jānoslēdz līgums ar Latvijā reģistrētu filmu producentu par filmas tapšanu.
Līdzfinansējumu var piešķirt, ja projekts atbilst šiem nosacījumiem:
•    filma pilnībā vai daļēji tiek uzņemta Latvijā;
•    filmas uzņemšanā tiek izmantoti Latvijā reģistrētu fizisko vai juridisko personu pakalpojumi
•    kopējās filmas projekta izmaksas spēlfilmām un animācijas filmām sasniedz vismaz 711 436 eiro, bet dokumentālajām filmām – vismaz 142 287 eiro;
•    projekta iesniegšanas dienā ārvalsts producentam ir pieejamais finansējums vismaz 50 % apmērā no kopējām filmas uzņemšanas izmaksām.

Līdzfinansējuma apmērs no attiecināmo izdevumu kopsummas:
•    25 % – ja filmas pamatdarbība norisinās Latvijā vai filmas gala versijā tiek izmantota Latvijas ainava vai arhitektūra, iekļaujot filmā identificējošas norādes par Latviju;
•    20 % – ja filmas gala versijā nav iekļauta identificējoša norāde par Latviju, bet filmas uzņemšanā tiek izmantoti Latvijā reģistrētu komersantu pakalpojumi.
Attiecināmie izdevumi:
Ar filmas uzņemšanu saistītās izmaksas, t.sk. administratīvā un profesionālā personāla izmaksas, tehnikas īre un pakalpojumi; transporta pakalpojumi un degviela; celtniecības pakalpojumi; naktsmītnes, ēdināšanas, apsardzes, telekomunikāciju pakalpojumi; preču un materiālu iegāde; mākslinieciskie un tehnoloģiskie pakalpojumi; nomas vai īres izmaksas u.c.

Detalizēta informācija
Valsts budžeta līdzfinansējumu var apvienot ar Rīgas Filmu fonda finansējumu, ja kopējais publiskais finansējums filmas projektam nepārsniedz 25 % no filmas projekta attiecināmajām izmaksām.

Rīgas Filmu Fonds

NACIONĀLĀ KINO CENTRA ATBALSTĪTĀS FILMAS

2013
RADVILIĀDA. IDENTITĀTES MEKLĒJUMI, dokumentālā filma,
Lietuvas un Latvija kopprodukcija
Studio Nominum (Lietuva), Vides Filmu Studija (Latvija)
Filmas darbība notiek: Lietuvā, 16. gadsimtā
Filmēšanas vietas: Bauskas pils, Cēsu pils, Vecrīga, Daugavas krasti, Latvijas meži

AR RUDENI SIRDĪ, spēlfilma, Krievija
Producents: Centr Jupiter (Krievija)
Servisa producents: Mistrus Media (Latvija)
Filmas darbība notiek:  Krievijā, 20. gadsimta vidū
Filmēšanas vietas: Rīga, Saulkrastu kāpas, Cesvaines pils

DĒLS, televīzijas seriāls, Krievija
Producents: Amalgama Production (Krievija)
Servisa producents: Boheme International (Latvija)
Filmas darbība notiek: Krievijā un Somijā mūsdienās
Filmēšanas vietas: Rīga un tās apkārtne

MANTOJUMS, televīzijas seriāls, Krievija
Producents: Ivan (Krievija)
Servisa producents: Boheme International (Latvija)
Filmas darbība notiek: Šveicē, Vācijā, Francijā un Krievijā pirms 1. Pasaules kara
Filmēšanas vietas: Rīga un tās apkārtne

BĒGĻI, spēlfilma, Krievija
Producents: Trogir Prodaksn (Krievija)
Servisa producents: Tal Filma (Latvija)
Filmas darbība notiek: Rīgā un tās apkārtnē, mūsdienās
Filmēšanas vietas: Rīga un tās apkārtne

2014

TĒVS, spēlfilma, Krievija
Producents: Sine Pro (Krievija)
Servisa producents: Ego Media (Latvija)
Filmas darbība notiek: Krievijā un Latvijā, mūsdienās
Filmēšanas vietas: Rīga un tās apkārtne

KVEST, televīzijas seriāls, Krievija
Producents: Ivan  (Krievija)
Servisa producents: Boheme International (Latvija)
Filmas darbība notiek: Krievijā, mūsdienās un Rīgā – mūsdienās un 1735. gadā
Filmēšanas vietas: Rīga un tās apkārtne

GODĪGIE CILVĒKI, spēlfilma, Krievija
Producents: Enjoy Movie (Krievija)
Servisa producents: Direct Contact Media (Latvija)
Filmas darbība notiek: Krievijā, mūsdienās
Filmēšanas vietas: Latvija

LABĀKIE PUIŠI, televīzijas seriāls, Krievija
Producents: Amalgama Production (Krievija)
Servisa producents: Boheme International (Latvija)
Filmas darbība notiek: Krievijā, mūsdienās
Filmēšanas vietas: Latvija