Atskaites un veidlapas

Izlietotais NKC finansējums – atskaites paraugs Word

Izlietotais NKC finansējums – atskaites paraugs Excel

Filmas pabeigšanas veidlapa

Finansēšanas plāna veidlapa

Kā aizpildīt finansēšanas plānu

Audita pakalpojumu līgums