NKC konkursi

NKC PLĀNOTO FILMU NOZARES KONKURSU NORISES PROVIZORISKAIS GRAFIKS 2018. GADAM

Konkurss Mērķis Finansējums Izsludināts Projektu iesniegšana Rezultāti
Līdzfinansējums ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā Piesaistīt ārvalstu finansējumu Latvijas filmu nozarei un citām nozarēm, atbalstot ārvalstu filmu, t.sk. spēlfilmu, animācijas un dokumentālo filmu, kā arī televīzijas filmu, ražošanu Latvijā 858 013 27.11.2017. konkurss noslēdzies 18.04.2018. vērtēšana reizi mēnesī pēc 1.datuma
Citu filmu nozares projektu atbalsts Veicināt Latvijas filmu atpazīstamību Latvijā un ārvalstīs, kā arī nozares profesionāļu izaugsmi un konkurētspēju, atbalstot projektus, kas īstenojami gada laikā no to iesniegšanas konkursā 150 000 11.12.2017.      vēl pieejami Eur 78 158 atvērts termiņš līdz 30.11.2018. plkst. 12:00 vērtēšana reizi mēnesī pēc 1.datuma
Ar NKC atbalstu ražošanā esošo filmu atbalsts Atbalstīt ražošanā esošo NKC finansēto filmu ražošanas turpināšanu vai pabeigšanu 1 106 661 17.01.2018. atvērts termiņš līdz 01.10.2018. plkst. 12:00 vērtēšana reizi mēnesī pēc 1.datuma
Filmu projektu ražošanas atbalsts Atbalstīt pilnmetrāžas spēlfilmu un visu garumu animācijas un dokumentālo filmu projektu ražošanas turpināšanu vai pabeigšanu 971 907 17.01.2018. līdz 01.03.2018. plkst. 12:00 līdz 29.03.2018.
Minoritātes kopražojumu atbalsts Atbalstīt starptautiskus filmu kopražojumus, kuros kā mazākuma kopražotājs piedalās Latvijas producējošā kompānija. Atbalsts paredzēts pilnmetrāžas spēlfilmu un visu garumu dokumentālo un animācijas filmu projektu pabeigšanai 2018.-2019.gadā 300 000 31.01.2018. līdz 28.03.2018. plkst. 12:00 līdz 27.04.2018.
Visu filmu veidu projektu attīstīšanas atbalsts Atbalstīt filmu projektus nacionālās identitātes stiprināšanai un valstiskās piederības veicināšanai, kas kā īpaša atbalsta programma tiks īstenota 2019. un 2020. gadā 150 000 07.03.2018. līdz 07.05.2018. plkst. 12:00 līdz 07.06.2018.
Bērnu un jauniešu filmu programma (Latvijas filmas Latvijas simtgadei turpinājums) Atbalstīt pilnmetrāžas animācijas filmu un spēlfilmu ražošanu, rosinot radīt bērnu un ģimeņu auditorijai piemērotu saturu 1 240 417 03.07.2018. līdz 03.09.2018. plkst. 12:00 līdz 03.10.2018.