NKC konkursi

Nacionālā kino centra plānoto filmu nozares konkursu provizoriskais grafiks 2019. gadam
Konkurss Mērķis Finansējums Plānots izsludināt Projektu iesniegšana Rezultāti
Līdzfinansējums ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā Piesaistīt ārvalstu finansējumu Latvijas filmu nozarei un citām nozarēm, atbalstot ārvalstu filmu, t.sk. spēlfilmu, animācijas un dokumentālo filmu, kā arī televīzijas filmu, ražošanu Latvijā 858 013 04.01.2019. finansējums sadalīts un konkurss pārtraukts 19.02.2019. vērtēšana reizi mēnesī pēc 1. datuma, izvērtējot iepriekšējā mēnesī iesniegtos projektus
Citu filmu nozares projektu atbalsts Veicināt Latvijas filmu atpazīstamību Latvijā un ārvalstīs, kā arī nozares profesionāļu izaugsmi un konkurētspēju, atbalstot projektus, kas īstenojami gada laikā no to iesniegšanas konkursā 150 000 04.01.2019. atvērts termiņš līdz 29.11.2019. plkst. 12:00 vērtēšana reizi mēnesī pēc 1. datuma, izvērtējot iepriekšējā mēnesī iesniegtos projektus
Ar NKC atbalstu ražošanā esošo filmu atbalsts Atbalstīt ražošanā esošo NKC finansēto filmu ražošanas turpināšanu vai pabeigšanu 1 762 129 31.01.2019. atvērts termiņš līdz 30.09.2019. plkst. 12:00 vērtēšana reizi mēnesī pēc 1. datuma, izvērtējot iepriekšējā mēnesī iesniegtos projektus
Filmu ražošanas atbalsts Atbalstīt pilnmetrāžas spēlfilmu un visu garumu animācijas un dokumentālo filmu ražošanu 1 110 401 31.01.2019. līdz 15.03.2019. plkst. 12:00 līdz 15.04.2019.
Minoritāro kopražojumu atbalsts Atbalstīt starptautiskus filmu kopražojumus, kuros kā mazākuma kopražotājs piedalās Latvijas producējošā kompānija. Atbalsts paredzēts pilnmetrāžas spēlfilmu un visu garumu dokumentālo un animācijas filmu projektu pabeigšanai 2019.-2021.gadā 300 000 31.01.2019. līdz 30.04.2019. plkst. 12:00 līdz 31.05.2019.
Visu filmu veidu projektu attīstīšanas atbalsts Atbalstīt pilnmetrāžas spēlfilmu un visu garumu animācijas un dokumentālo filmu projektu attīstīšanu 150 000 11.03.2019. līdz 07.05.2019. plkst. 12:00 līdz 07.06.2019.
Mērķprogramma vēsturisku un identitāti stiprinošu Latvijas filmu ražošanai* Atbalstīt pilnmetrāžas spēlfilmu un visu garumu animācijas un dokumentālo filmu ražošanu, rosinot veidot filmas nacionālās identitātes stiprināšanai un valstiskās piederības veicināšanai 500 000* 01.07.2019. līdz 06.09.2018. plkst. 12:00 līdz 07.10.2018.
* konkurss notiks, ja tiks piešķirts šai programmai plānotais finansējums