NKC konkursi

NKC PLĀNOTO FILMU NOZARES KONKURSU NORISES PROVIZORISKAIS GRAFIKS 2017. GADA 2. PUSGADAM

Konkurss Mērķis Izsludināts Projektu iesniegšana Rezultāti
Citu filmu nozares projektu atbalsts Veicināt Latvijas filmu atpazīstamību Latvijā un ārvalstīs, kā arī nozares profesionāļu izaugsmi un konkurētspēju, atbalstot projektus, kas īstenojami gada laikā no to iesniegšanas konkursā. 03.01.2017. vēl pieejami       Eur 12 843 atvērts termiņš līdz 30.11.2017. plkst. 12:00 vērtēšana reizi mēnesī pēc 1.datuma
Latvijas filmu Latvijas simtgadei ražošanas un mārketinga atbalsts Finansēt visu 16 iepriekšējā konkursa kārtā atlasīto filmu ražošanas turpināšanu un mārketingu marketinga atbalsts            Eur 192 000 – 09.05.2017. atvērts termiņš līdz 21.11.2017. plkst. 12:00 vērtēšana reizi mēnesī pēc 1.datuma
4. ražošanas kārta                 Eur 805 263 – 06.10.2017. līdz 06.11.2017. plkst. 12:00 līdz 06.12.2017.
Minoritātes kopražojumu atbalsts Atbalstīt starptautiskus filmu kopražojumus, kuros kā mazākuma kopražotājs piedalās Latvijas producējošā kompānija. Atbalsts paredzēts pilnmetrāžas spēlfilmu un visu garumu dokumentālo un animācijas filmu projektu pabeigšanai 2017.-2018.gadā Eur 300 000 – 16.06.2017. 19.07.2017. plkst. 12:00 18.08.2017.
Ar NKC atbalstu ražošanā esošo spēlfilmu pabeigšanas atbalsts Atbalstīt ražošanā esošo NKC finansēto spēlfilmu “Oļeg” un “Saule spīd 24 stundas” pabeigšanu Eur 560 000 – 01.08.2017. līdz 01.09.2017. plkst. 12:00 līdz 01.10.2017.