Normatīvie akti

 

Programma “LATVIJAS FILMAS LATVIJAS SIMTGADEI”

  • Programmas “Latvijas filmas Latvijas simtgadei” ekspertu komisijas nolikums
  • Programmas “Latvijas filmas Latvijas simtgadei” vizuālās identitātes, popularizēšanas un pieejamības stratēģija
  • Programmas “Latvijas filmas Latvijas simtgadei” mārketinga un komunikācijas vadlīnijas
  • Programmas “Latvijas filmas Latvijas simtgadei” grafiskā identitāte