Filmu nozares institūcijas

Latvijas Republikas Kultūras ministrija
Latvijas Republikas Kultūras ministrija ir valsts pārvaldes institūcija, kas veido un koordinē valsts kultūrpolitiku un kultūrizglītības politiku. Nacionālais kino centrs ir Kultūras ministrijas padotības iestāde.

K. Valdemāra iela 11 a, Rīga, LV-1364
Tālr.: +371 67330200
Fakss: +371 67330292
pasts@km.gov.lv
www.km.gov.lv

Rīgas Kino muzejs
Dibināts 1988. gadā, Rīgas Kino muzejs ir vienīgais šai mākslas nozarei veltītais muzejs Latvijā. 2006. gada septembrī muzejs uzsāka aktīvu izstāžu un pasākumu darbību jaunajā atrašanās vietā Vecrīgā, Peitavas ielā 10/12, un īsā laika periodā kļuvis par zīmolu Latvijas kultūrvidē. Muzejā pieejamas izstāžu telpas, kinozāle, kurā regulāri notiek filmu seansi un lektoriji, un sinematēka, kurā apskatāmas Latvijas un pasaules kino būtiskas filmas.

Peitavas iela 10
Rīga LV-1050
Tālr.: 67358873
kinomuzejs@kinomuzejs.lv
www.kinomuzejs.lv

Latvijas Valsts Kinofotofono Dokumentu arhīvs
Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs uzkrāj un saglabā nacionālā dokumentārā mantojuma daļu – Latvijas vēsturei un kultūrai nozīmīgus valsts varas pārvaldes institūciju un uzņēmumu elektroniskos, audiovizuālos, foto un skaņas dokumentus ar arhīvisku vērtību, kā arī privātpersonu veidotus dokumentus. Arhīvs nodrošina glabāto dokumentu efektīvu izmantošanu, sniedz konsultācijas par to sastāvu un saturu, sagatavo un izsniedz arhīva kopijas, izziņas, dokumentu norakstus un izrakstus.

Šmerļa iela 5, Rīga, LV-1006
Tālr.: 67529822
Fakss: 67529954
aed@arhivi.gov.lv
www.arhivi.lv/index.php?&418

Valsts Kultūrkapitāla fonds
Valsts Kultūrkapitāla fonds ir publisks nodibinājums, tā mērķis ir veicināt līdzsvarotu kultūras un mākslas nozaru jaunrades attīstību un kultūras mantojuma saglabāšanu valstī saskaņā ar valsts kultūrpolitikas vadlīnijām.

Vīlandes ielā 1 (3. stāvā), Rīgā LV 1010
Tālr.: 67503177
Fakss: 67503897
kkf@kkf.lv
www.kkf.lv