Kino izrādīšanas vietu skaits

Gads Kopējais kino
izrādīšanas
vietu skaits
t.sk. kinoteātri Daudzzāļu
kinoteātru skaits
Ekrānu skaits t.sk.
digitālo
ekrānu skaits
2017 23 18 4 61 60
2016 22 18 4 62 60
2015 22 16 4 58 57
2014 29 15 4 64 44
2013 32 14 4 66 36
2012 25 17 4 62 28
2011 26 17 4 63 15
2010 26 17 4 63 11
2009 28 17 3 55 4
2008 28 15 2 50 3
2007 32 14 1 46 0
2006 33 18 1 49 0
2005 45 19 1 61 0
2004 61 24 1 78 0
2003 88 33 1 105 0
2002 103 33 0 107 0