Arhīvs

HAVANAS JAUNĀ SEJA

TRANSIT HAVANA
Rež. Daniels Abma (Daniel Abma), Witfilm, Kloos & Co. Medien, 86 min, 2016, Nīderlande / Vācija / Kuba

Prezidenta meitas Marielas Kastro vadībā Kubā tiek īstenota “seksuālā revolūcija” ar saukli “Homofobijai nē, sociālismam jā!” Valstī izveidota īpaša programma transpersonu atbalstam. Tās ietvaros reizi gadā Kubā ierodas plastiskie ķirurgi no Holandes un Beļģijas, lai pieciem cilvēkiem veiktu dzimuma maiņas operācijas. Savu kārtu gaida Odete, Huani un Malu.
Lai gan valsts transpersonām palīdz ar terapiju, operācijām un jaunas identitātes iegūšanu, joprojām aktuālas ir vecās problēmas. Vai Kubas transpersonas atradīs laimi par spīti valstī izplatītajai neiecietībai, nabadzībai un prostitūcijai?

Arī Latvijā ir iespējams veikt dzimuma maiņas operācijas. Lai to izdarītu, nepieciešams ārstu konsīlija lēmums, ka personai ir no fiziskā dzimuma atšķirīga dzimuma identitāte jeb dzimuma disforija. Transpersona var mainīt savu vārdu, iesniedzot dokumentu, kas apstiprina dzimuma maiņu.
1970. gadā latviešu ķirurgs Viktors Kalnbērzs viens no pirmajiem pasaulē veica dzimuma maiņas operāciju, pārveidojot sievieti par vīrieti. Padomju Savienībā par to aizliedza runāt un rakstīt, jo tāda operācija neatbilda sociālistiskajai ideoloģijai.

08/08/2017