Arhīvs

VKKF piešķīris mūža stipendijas četriem kino nozares darbiniekiem

Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) padome, izvērtējot 72 pieteiktās kandidatūras mūža stipendijas saņemšanai, šogad nolēmusi piešķirt 32 mūža stipendijas izciliem kultūras un mākslas darbiniekiem, starp tiem arī četri kino nozares pārstāvji – scenārists Alvis Lapiņš, režisors Arvīds Zigurds Krievs un režisores Laima Žurgina un Roze Stiebra.

Iepriekš VKKF bija plānojis piešķirt 16 mūža stipendijas. Tās piešķir izciliem kultūras un mākslas darbiniekiem par mūža ieguldījumu kultūras un mākslas attīstībā. Mūža stipendija 150 eiro apmērā katru mēnesi tiek maksāta papildus pensijai un citiem ienākumiem un saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” netiek aplikta ar nodokļiem. To izmaksā VKKF no savā budžetā paredzētajiem finanšu līdzekļiem. Vecuma ierobežojuma mūža stipendijas piešķiršanai nav. Stipendija tiek piešķirta konkursa kārtībā, ko izsludina vienu reizi gadā.

Tiesības pieteikt pretendentus mūža stipendijas saņemšanai saskaņā ar nolikumu “Par mūža stipendijas piešķiršanu izciliem kultūras un mākslas darbiniekiem” ir Kultūras ministrijai (KM), Latvijas Radošo savienību padomei, Latvijas Pašvaldību savienībai, KM padotībā esošām valsts pārvaldes iestādēm un KM pārziņā esošajiem valsts uzņēmumiem un kapitālsabiedrībām, kurās ministrija ir valsts kapitāla daļas turētāja. Balstoties uz VKKF nozares ekspertu komisijas atzinumu, lēmumu par mūža stipendijas piešķiršanu pieņem VKKF padome, izskatot katra pretendenta lietu individuāli.

VKKF mūža stipendijas piešķir kopš 1999.gada, šobrīd VKKF izmaksā mūža stipendijas 228 kultūras un mākslas darbiniekiem.

VKKF mērķis ir veicināt līdzsvarotu kultūras un mākslas nozaru jaunrades attīstību un kultūras mantojuma saglabāšanu valstī saskaņā ar valsts kultūrpolitikas vadlīnijām.

26/11/2014