Arhīvs

Stājas spēkā MK noteikumu grozījumi

Nacionālais Kino centrs informē, ka no 2019. gada 1. janvāra stājušies spēkā grozījumi vairākos Ministru Kabineta noteikumos, kas regulē valsts atbalstu kino nozarei. Grozījumi bija nepieciešami, lai normatīvajos aktos tiktu pārņemtas Eiropas Komisijas Regulas Nr.651/2014 pirmajā nodaļā un 54. pantā noteiktās prasības, kas ļautu turpināt valsts atbalstu kino veidošanai arī 2019. gadā. Grozījumu skaidrošanai NKC piedāvā informatīvu sarunu 16. janvārī 15:00 Rīgas Kino muzejā.

 

Eiropas Komisija 2008. gadā apstiprināja Latvijas filmu atbalsta shēmu, 2013. gadā Eiropas Komisija pieņēma lēmumu par šīs atbalsta shēmas pagarinājumu līdz 2018. gada 31. decembrim (16.07.2008. shēma Nr. N233/08; 11.01.2013. pagarinājuma lēmums Nr. SA35398 (2012/N)). Ņemot vērā, ka līdz ar 2018. gadu beidzies atbalsta shēmas termiņš un paredzams, ka turpmākais Latvijas filmu atbalsta finansējums nepārsniegs 50 milj. euro gadā, filmu nozari regulējošajos normatīvajos aktos ir nepieciešams pārņemt Regulas Nr. 651/2014 pirmajā nodaļā un 54. pantā noteiktās prasības. Šī regula nosaka atbalsta kategorijas, kuras atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu (pilns Regulas teksts lasāms Nacionālā Kino centra mājaslapas sadaļā Normatīvie akti ŠEIT).

Ņemot vērā iepriekš minēto, veikti grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 26. marta noteikumos Nr. 163 Valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā, Ministru kabineta 2010. gada 12. oktobra noteikumos Nr. 975 Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem, Ministru kabineta 2010. gada 29. jūnija noteikumos Nr. 585 Noteikumi par filmu producentu reģistrācijas valsts nodevu un Ministru kabineta 2010. gada 29. jūnija noteikumos Nr. 586 Filmu producentu reģistrācijas kārtība. Visi minētie Ministru kabineta noteikumi tāpat atrodami Nacionālā Kino centra mājaslapas sadaļā Normatīvie akti ŠEIT.

 

Nacionālais Kino centrs aicina uz informatīvu sarunu par normatīvo aktu grozījumiem 16. janvārī plkst. 15:00 Rīgas Kino muzejā.

 

2.01.2019.

 

02/01/2019