Arhīvs

Spēlfilmu projektu konkurss

13.01. Nacionālais Kino centrs izsludina 2010.gada spēlfilmu projektu konkursu ar kopējo pieejamo finansējumu 381 200 LVL.

Konkursa mērķis ir atbalstīt ne mazāk kā trīs pilnmetrāžas spēlfilmu projektu ražošanu filmēšanas un/vai pēcapstrādes posmos. Konkursā atbalsta tikai to projektu filmēšanu, kuru filmēšanu plānots pabeigt 2010.gadā. 

Projekti iesniedzami NKC, Rīgā, Peitavas ielā 10/12 līdz šā gada 10.februārim plkst. 15:00.
 
Konkursa nolikumi un pielikumi zemāk, kā arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10/12, tel. 67358878.
 
Konkurss izsludināts saskaņā ar Ministru kabineta 10.06.2008 noteikumiem Nr.429 „Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta finansējumu filmu nozares projektiem” NKC
Paziņojums par konkursa izsludināšanu publicēts 13.01.2010 laikraksta „Latvijas Vēstnesis” 6.numurā.
 

Nolikums_Spēlfilmas

Nolikums_Eksperti

Vērtēšanas kritēriji

Nozīmīgu festivālu saraksts

Tāme_Spēlfilmas

Finansēšanas plāns_Forma

Finansēšanas plāns_Norādījumi

Informācijai par 2010.gada filmu nozares projektu konkursiem
2010.gada NKC kopējais finansējums filmu nozares projektu konkursiem ir 740 213 LVL (2009: 1 450 314 LVL). Papildus spēlfilmu konkursam mēneša laikā plānojam vienlaicīgi izsludināt arī dokumentālo filmu konkursu projektu attīstīšanai un ražošanai (122 400 LVL), kā arī animācijas filmu konkursu samazinātā finansējuma dēļ tikai projektu ražošanai (156 400 LVL). Pavasara pusē plānojam līdzfinansējuma konkursu filmu projektiem Eiropas sabiedrisko fondu finansējuma piesaistei (50 000 LVL), kā arī ierobežotu citu filmu nozares projektu konkursu, atbalstot Latvijas filmu izplatīšanu Latvijā (10 000 LVL). Šī gada otrajā pusē, kā pēdējo esam plānojuši organizēt radošu un eksperimentālu mazbudžeta debijas spēlfilmu konkursu (20 000 LVL).
 
Informācijai par izmaiņām vertēšanas kritērijos
Atzinīgi novērtējot pēdējo gadu Latvijas filmu izplatīšanas panākumus, NKC ir papildinājis projektu vērtēšanas kritērijus, pievienojot tiem atsevišķu punktu novērtējumu par studijas filmu izplatīšanas panākumiem. Šī gada filmu projektu konkursos, papildus iesniegtajam projektam, NKC pārbaudīs arī studijas pēdējo piecu gadu laikā (no 2005.gada 1.janvāra līdz 2009.gada 31.decembrim) Latvijā reģistrētu un publiski demonstrētu filmu komerciālās izplatīšanas panākumus kinoizrāžu vietās Latvijā un/ vai dalību starptautiskos filmu festivālos. Panākumi tiks uzskatīti par nozīmīgiem un novērtēti ar papildus 5 punktiem, palielinot iesniegtā projekta kopējo punktu skaitu, ja vienas filmas (visveiksmīgākās) izplatīšanas rādītāji minētajā laika posmā kopsummā atbildīs vismaz vienam no diviem nosacījumiem:
 
pārdoto biļešu skaits reģistrētās kinoizrāžu vietās Latvijā uz filmu seansiem ir pārsniedzis 10 000 pilnmetrāžas filmai un 5 000 īsmetrāžas filmai;
 
filma ir tikusi iekļauta nozīmīga starptautiska festivāla oficiālajā konkursa programmā vai vismaz 20 starptautisko festivālu oficiālajās programmās.

13/01/2010