Arhīvs

Skolu jauniešus aicina uz bezmaksas meistarklasēm par filmu veidošanu

Šovasar jau piekto gadu ikvienam Rīgas 9.-12. klašu audzēknim ir iespēja piedalīties meistarklasēs par filmu veidošanu, kur jaunieši iegūs pamatzināšanas par dažādām profesijām filmēšanas laukumā, uzzinās par iespējām darboties kino industrijā, nofilmēs savu filmu un demonstrēs to saviem draugiem kinoteātrī. Pieteikums jānosūta līdz 6. jūlijam, pirmā tikšanās – 13. jūlijā.

 

“Meistarklašu mērķis ir sniegt ieskatu visos filmas uzņemšanas posmos un iepazīstināt ar kino profesijām, kuru ir daudz un dažādas, lai gan bieži sastopamies ar uzskatu, ka kino strādā tikai režisori, operatori vai aktieri,” stāsta viens no pasniedzējiem – režisors un producents Staņislavs Tokalovs. “Tomēr, lai uzņemtu filmu, nepieciešams daudz vairāk cilvēku – mākslinieki, grimētāji, aktieru atlases speciālisti, administratori un daudzi citi kino nozares profesiju pārstāvji. Uz meistarklasēm tiek aicināti jaunieši, kurus interesē jebkura profesija filmu veidošanas nozarē.”

Projekts orientēts uz Rīgas skolu 9.-12. klašu skolēniem, kuri šajā vecumā ir profesijas izvēles priekšā. Meistarklasēs dalībnieki tiks teorētiski un praktiski iepazīstināti ar dažādām profesijām filmu uzņemšanā, ar filmas uzņemšanas procesu, sākot no sagatavošanās posma – scenārija uzrakstīšanas, aktieru atlases, filmēšanas komandas komplektēšanas –, līdz filmas uzņemšanas etapam; iepazīšanās notiks augsti kvalificētu, pieredzējušu pasniedzēju vadībā.

Meistarklašu noslēgumā tiks uzņemta īsfilma, kuras scenāriju, uzņemšanu, montāžu un filmas sagatavošanu demonstrācijai īstenos paši jaunieši pasniedzēju vadībā, tā izmēģinot savas spējas un praktiski izmantojot iegūtās teorētiskās zināšanas filmu veidošanā. Filma tiks demonstrēta kinoteātrī dalībnieku vienaudžiem, draugiem, ģimenēm un visiem interesentiem.

Meistarklašu pasākumi notiks visas vasaras garumā, pirmā tikšanās – 13. jūlijā, pamatskolas Rīdze telpās. Kopumā tiks uzņemti 25 dalībnieki, apkopojot eseju konkursa rezultātus.

Lai kļūtu par meistarklašu dalībnieku, ir jāpiedalās ESEJU KONKURSĀ:

1. Jāuzraksta eseja Kāpēc es gribu strādāt kino (apjoms – ½-1 lpp. A4 formātā). Titullapā jānorāda kontaktinformācija:
– esejas autora vārds, uzvārds, skola, klase, tālruņa numurs, e-pasta adrese,
– viens no vecākiem – vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese.
2. Eseja kopā ar kontaktinformācijas titullapu jānosūta uz e-pasta adresi taisamkino@gmail.com līdz 2018. gada 6. jūlijam plkst.12:00.
3. Konkursa rezultāti tiks paziņoti visiem atlases kārtas dalībniekiem personīgi.

Projektu īsteno Mūsdienu dejas grupas “STILS” atbalsta biedrība ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta atbalstu.

Papildus informācija: taisamkino@gmail.com

Informāciju sagatavoja
Iveta Dortāne, tālr. +371 29101178

 

26.06.2018.

26/06/2018