Arhīvs

Saeima pieņēmusi Filmu likumu

17. jūnijā noslēdzies vairāk nekā 15 gadus ilgs process – Saeima trešajā lasījumā pieņēmusi Filmu likumu, tātad Latvijas filmu nozarei beidzot ir savs juridiskais regulējums.

Likuma sagatavošanas un saskaņošanas darbu veica Nacionālais Kino centrs un Kultūras ministrija sadarbībā ar Latvijas filmu nozares profesionāļiem – Latvijas Kinematogrāfistu savienību un Latvijas Kinoproducentu asociāciju. 

Filmu likuma mērķis ir nodrošināt filmu nozares attīstību Latvijā, atbalstot Latvijas filmu veidošanu un izplatīšanu, kā arī saglabāšanu, aizsardzību, pieejamību un popularizēšanu.
 
Likums definē jēdzienu „Latvijas filma”, nosaka obligātu valsts finansēto filmu saglabāšanu Nacionālajā arhīvā, regulē filmu klasifikāciju un filmu producentu reģistrāciju. Tāpat Filmu likums nosaka publiskā finansējuma piešķiršanu Latvijas filmu veidošanai un Nacionālā Kino centra administrētā valsts finansējuma piešķiršanas kārtību. Likums definē arī Latvijas Filmu padomes un Nacionālā Kino centra darbību un kompetenci, tostarp noteikts, ka Nacionālais Kino centrs administrē valstij piederošo filmu tiesības.
 
Likumā iekļauts arī pants, kas stimulēs ārvalstu finansējuma ieplūšanu Latvijas ekonomikā, – 2013. gada 1. janvārī spēkā stāsies Filmu likuma 11. pants, kas nosaka valsts budžeta līdzfinansējumu ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā. Tas nozīmē, ka visas Latvijas mērogā darbosies sistēma, kas jau iesākta, dibinot Rīgas Filmu fondu, – ārvalstu producenti tiek īpaši stimulēti izvēlēties Latviju kā filmu uzņemšanas vietu un atstāt šeit lielu daļu filmas nepieciešamo izmaksu, ko saņem Latvijas kinoprofesionāļi un citu pakalpojumu sniedzēji.
 
Filmu likums stāsies spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas, paredzams, ka tas notiks jūlija sākumā.
 
Filmu nozares profesionāļi priecājas par faktu, ka Latvijas filmu nozares eksistencei un darbībai beidzot ir likumisks pamatojums, pie kura strādāts jau vairāk nekā 15 gadus, pa šo laiku nomainoties vairākiem Nacionālā Kino centra vadītājiem. Ilze Gailīte Holmberga, kuras komanda šo procesu noveda līdz veiksmīgam noslēgumam, uzskata: „Filmu likuma pieņemšana filmu nozarei ir ļoti svarīga – gan tās regulējuma ziņā, gan arī nozares pašapziņai, apliecinājumam, ka filmu nozare, tās jaunrade un mantojums ir būtiska Latvijas kultūras sastāvdaļa. Svarīgi ir arī tas, ka esam iezīmējuši virzību nozares attīstībai, tai skaitā paredzot industrijas attīstības mehānismus ārvalstu finansējuma piesaistei.”

17/06/2010