Arhīvs

Rīgas Kino muzeja krājuma galvenajai glabātājai – valsts apbalvojums

LKA Rīgas Kino muzeja krājuma galvenā glabātāja Laima Mincenofa 18. novembrī no Latvijas Republikas prezidenta rokām saņēma valsts apbalvojumu par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas nacionālā kino krājuma veidošanā un saglabāšanā un tika iecelta par Atzinības krusta virsnieci. Apbalvošana notika svinīgā ceremonijā Rīgas pilī.

Laima Mincenofa Rīgas Kino muzejā strādā kopš 2002. gada 23. jūlija. Šajā gadā Kino muzejs pirmo reizi saņēma muzeja akreditācijas apliecību, nodrošinot to, ka muzeja darbība atbilst muzeju likumā noteiktajām prasībām. Tolaik ļoti liels darbs bija jāiegulda krājuma darba pilnveidošanā pēc akreditācijas komisijas ieteikumiem, un tas ir noticis, pateicoties Laimas Mincenofas iepriekšējai pieredzei muzeju nozarē, ciešai sadarbībai ar citu muzeju kolēģiem, kā arī dziļām zināšanām un interesei par nacionālo kino un kino mākslu kopumā. Jāuzsver, ka tieši krājuma darbā ilgāks darba stāžs viena muzeja ietvaros ir ļoti nozīmīgs, jo ļauj pēc iespējas pilnīgāk pārzināt krājuma vērtības, tā saturu, spēcīgās un vājās puses, veicinot tā pilnveidošanu. Šajā ziņā Laima Mincenofa ir ļoti augsti vērtēta kolēģe muzejā, kura ar savām zināšanām un profesionālo pieredzi līdzdarbojas muzeja realizētajos komunikācijas un pētniecības projektos, kā arī tikpat atsaucīgi sadarbojas ar krājuma lietotājiem no citām institūcijām.

Šajos nu jau vairāk nekā 14 gados, kopš Laima Mincenofa ir Kino muzeja krājuma glabātāja, muzejs ir piedzīvojis vairākkārtēju institucionālā statusa un telpu maiņu. Kopš 2011. gada Kino muzeja krājums atrodas Ed. Smiļģa teātra muzeja ēkas jaunajā piebūvē, Talsu ielā 1. Būtiska ir bijusi Laimas Mincenofas klātbūtne krājuma pārvietošanas procesā, palīdzot uzraudzīt šo norisi, izvietot un labiekārtot krājumu jaunajās telpās. Šajā laikā ir ievērojami audzis krājuma apjoms – no aptuveni 26 000 pamatkrājuma vienību 2002. gadā līdz aptuveni 44 000 vienību 2016. gada sākumā, kopējais muzeja krājuma vienību skaits šobrīd ir aptuveni 130 000. Šie skaitļi ilustrē pārmaiņas, kādas krājuma darba apjomā ir notikušas šajā laika periodā, kopš Laima Mincenofa ir Kino muzeja krājuma galvenā glabātāja. Krājuma galvenās glabātājas klātbūtne ir ļoti svarīga, arī plānojot jaunās telpas topošajā muzeju krātuvju kompleksā Pulka ielā 8, ko iecerēts pabeigt līdz 2018. gadam.

Muzeja krājums šajos gados papildināts ar materiāliem par daudziem izciliem Latvijas kino darbiniekiem – Gunāru Piesi, Miku Zvirbuli, Vili Lapenieku un citiem. Pirms mēneša Kino muzejs arī saņēma īpašu dāvanu – veltījumu no filmas Melānijas hronika veidotājiem, tostarp galvenās varones kostīmus, filmēšanas procesa dokumentus, kadru plānus, fotogrāfijas un plakātus, kā arī rekvizītus no filmēšanas. Šāda dāvana apliecina, ka Kino muzeja krājums ir mūsdienīga un aktuāla vērtība, un par tā augsto statusu nu jau liecina arī šāds valsts mēroga novērtējums.

Pateicoties Laimas Mincenofas profesionālajām un personiskajām īpašībām, viņa ir izcila kolēģe, kā arī ļoti profesionāla sava amata pārstāve, kurai ir ļoti liela nozīme nacionālā kino krājuma veidošanā un saglabāšanā. Kino muzeja kolektīvs ir lepns par savu kolēģi, kuras jau paveiktais darbs nu ir atzīts arī nacionālā mērogā!

Ar prieku un lepnumu – Rīgas Kino muzejs

 

23.11.2016.

24/11/2016