Arhīvs

Rīgas filmu fonds

2010. gada 5. martā Rīgas dome izsludina konkursu uz līdzfinansējuma programmu Rīgas filmu fonds, kas ievērojami stimulēs ārvalstu finansējuma piesaisti Latvijas filmu nozarei un Rīgas pilsētai.

Rīgas filmu fonda līdzfinansējumu varēs saņemt Latvijas un ārvalstu kopražojuma filmu projekti, kuru filmēšana plānota Rīgā, tādējādi veicinot ārvalstu investīciju piesaisti pilsētai, jaunu darba vietu radīšanu, nacionālās kino industrijas attīstību un Rīgas popularizēšanu pasaulē. 

Ar šādas līdzfinansējuma programmas atvēršanu arī Latvija kļūst konkurētspējīga visā Baltijas reģiona mērogā un nostājas līdzās vairākām citām Eiropas valstīm, kas ar labvēlīgu finansu politiku veiksmīgi izmanto ārvalstu finansējumu savas valsts ekonomikas sildīšanai un radošo industriju stimulēšanai. Līdzfinansējuma programmas izveidošanu rosinājis Nacionālais Kino centrs sadarbībā ar vairākiem starptautiskā sadarbībā pieredzējušiem Latvijas filmu producentiem.
 
Konkursā var piedalīties Latvijā reģistrēti filmu producenti, kam noslēgts līgums ar kādu ārvalstu kompāniju par kino vai televīzijas pilnmetrāžas spēlfilmas vai dokumentālās filmas veidošanu ar minimālo filmas budžetu Ls 500 000. Par konkursa ietvaros atbalstāmām tiek uzskatītas visas izmaksas, kas attiecināmas uz Rīgas infrastruktūru, transporta, telpu un tehnikas īres, viesnīcu, komunālajiem, celtniecības, apsardzes pakalpojumiem, arī mākslinieciskiem un administratīviem darbiem, tādā veidā ieinteresējot ārvalstu filmēšanas grupas dzīvot un strādāt Rīgā. Šāda ekonomiskās darbības veicināšana labvēlīgi atsauksies arī uz pilsētas nodokļu ieņēmumiem, bet Latvijas filmu nozarei tas nozīmē kinoprofesionāļu regulāru nodarbinātību un pieredzes uzkrāšanu. Ilgtermiņā Rīgas filmu fonda darbībai būs nozīmīga ietekme gan ekonomikas, gan arī kultūras aspektā, piemēram, veicinot Rīgas atpazīstamību pasaulē un līdz ar to kultūras tūrismu.
 
Rīgas filmu fonda līdzfinansējuma konkurss tiks organizēts līdz četrām reizēm kalendārā gada laikā, projektus vērtēs ekspertu komisija piecu cilvēku sastāvā, būtiskas ir projekta mākslinieciskās kvalitātes un izplatīšanas potenciāls, kā arī projekta Latvijas puses producenta iepriekšējā pieredze filmu ražošanā. Līdzfinansējuma intensitāte katram projektam var būt atšķirīga – atkarībā no filmas sižeta piesaistes Rīgai un citiem rādītājiem. Līdzfinansējums tiks izmaksāts pēc ārvalsts filmas projekta realizācijas beigām, izvērtējot finansējuma izlietojumu, izdevumu auditu un projekta grāmatvedības dokumentus.
 
Konkursa pieteikumus pieņem līdz 2010. gada 6. aprīlim pl. 12:00, sīkāka informācija – Rīgas domes mājaslapā www.riga.lv (sadaļā Uzņēmējiem – atbalsta programmas).
Nolikums
 
Rīgas filmu fonda izveidošana ir revolucionārs solis un spēcīgs stimuls Latvijas filmu nozares attīstībai, īpaši nozīmīgs šajā laikā, kad nozares budžeta samazinājuma dēļ vietējo studiju projektu apjoms piedzīvo lejupslīdi.
 
Vairāk informācijas:
Rīgas domē – Uzņēmējdarbības koordinācijas centra direktora palīdze Dace Lešinska (67037659, dace.lesinska@riga.lv)
Nacionālajā Kino centrā – NKC vadītāja Ilze Gailīte-Holmberga (67358870, ilze.gailite@nfc.gov.lv)

11/04/2010