Arhīvs

“Rīgas Filmu fonds” izsludina jaunu konkursu

Rīgas dome izsludina konkursu Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma programmā „Rīgas filmu fonds”, kas atbalsta ārvalstu filmu uzņemšanu Rīgā. Projektu pieteikumus gaida līdz 2. novembrim.

Film_Riga_logo

Konkursam var pieteikties projekti, kas plāno pabeigt filmēšanu un iesniegt atskaites ziņojumu līdz 2016. gada 30. novembrim.

Konkursa pieteikumi jāiesniedz līdz 02.11.2015. Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā Rīgā, Kungu ielā 7/9, vai pa pastu jānosūta Rīgas pilsētas izpilddirektoram Rīgā, Kungu ielā 7/9, LV-1539. Elektroniski (*.edoc formātā) pieteikums nosūtāms uz e-pasta adresi: Dace.Lesinska@riga.lv<mailto:Dace.Lesinska@riga.lv>. Dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

Rīkotāji lūdz ņemt vērā, ka jaunā konkursa nosacījumos ir būtiskas izmaiņas gan attiecībā uz projekta saturu, gan noformējumu, tāpēc rūpīgi jāiepazīstas ar visu nolikuma tekstu un tā pielikumiem (mājaslapā www.filmriga.lv) un prasībām par iesniedzamajiem dokumentiem.

Piemēram:
– tāmēm noteikti jābūt parakstītām
– 2. pielikums jāaizpilda un jāiesniedz arī tad, ja nav piesaistīta publiskā (valsts un pašvaldības – Eiropas savienības valstu) finansējuma
– iesniedzot pieteikumu par TV seriālu, informācijai jāiesniedz tikai vienas sērijas scenārijs
– aprēķinot punktus kvalitatīvo kritēriju 2.sadaļā, tie tiks rēķināti tikai tad, ja ir norādīts attiecīgā piesaistītā profesionāļa vārds, uzvārds
– pieteikumam jābūt caurauklotam ar diegiem (nevis plastmasas spirāli)

 

5.10.2015.

05/10/2015