Arhīvs

Rīgas dome izsludina programmas „Rīgas filmu fonds” iepirkuma konkursu.

Rīgas dome izsludina Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma programmas Rīgas filmu fonds ārvalstu filmu uzņemšanai Rīgā iepirkuma konkursu (RD2012/2). 

Iepirkuma konkursa nolikumu latviešu un angļu un krievu valodās skatīt Rīgas domes mājas lapā šeit.  

Iepirkuma konkursa pieteikumi jāiesniedz līdz 08.06.2012. Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā Rīgā, Kungu ielā 7/9, vai pa pastu jānosūta Rīgas pilsētas izpilddirektoram Rīgā, Kungu ielā 7/9, LV-1539. Elektroniski (*.edoc formātā) pieteikums nosūtāms uz e-pasta adresi: Dace.Lesinska@riga.lv. Dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.   

Iepirkuma konkursu plānots organizēt līdz četrām reizēm kalendārā gada laikā, pa vienai reizei katrā ceturksnī.
 
Lūdzu ņemt vērā, ka salīdzinājumā ar iepriekšējiem konkursiem ir izmaiņas (3., 18.1.6.,40., 41.pantos). Ludzu rūpīgi iepazīties ar visu nolikumu!

02/05/2012