Arhīvs

Riga Meetings 2013: Producentu tikšanās Rīgā

No 5. līdz 6. decembrim Rīgā notiks Nacionālā Kino centra organizētā starptautiskā producentu tikšanās Riga Meetings – tas ir jau par tradīciju kļuvis filmu un audiovizuālās nozares notikums ar Baltijas jūras reģiona nozīmību.

„Latvijai un Rīgai ir būtiski izvirzīties kā reģiona nozīmīgam spēlētājam filmu kopprodukciju un servisa jomā, īpaši izceļot esošos līdzfinansējuma mehānismus ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā. Šī gada Riga Meetings fokuss ir ārvalstu producentu piesaiste, kuriem jau ir iestrādnes reģionā un Ziemeļvalstu producentu piesaiste, kā arī Latvijas pozicionēšana par izcilu vietu filmu uzņemšanai. Šādās tikšanās reizēs paveras jaunas iespējas finanšu piesaistei un tiek attīstīti konkrēti filmu sadarbības projekti,” ar projekta mērķiem iepazīstina Nacionālā Kino centra vadītāja Ilze Gailīte Holmberga.
 
Riga Meetings kā Baltijas reģiona filmu un audiovizuālās nozares producentu, spēļu veidotāju un citu nozares speciālistu tikšanās notikusi jau četrus gadus un kļuvusi par nozīmīgu Baltijas jūras reģiona mediju pasākumu.
2009. un 2010. gadā Riga Meetings fokusējās uz Baltijas un Ziemeļvalstu filmu producentu sadarbību, veicinot kopprodukciju un filmu servisa darbu attīstību Latvijā. 2011. un 2012.gadā Riga Meetings bija veltīts filmu un starpmediju/ interaktīvo mediju sadarbībai. 2012.gadā konferencē piedalījās 156 dalībnieki no visām Baltijas un Ziemeļvalstīm, kā arī no Vācijas, Polijas un Lielbritānijas.
 
 

Riga Meetings 2013 darba kārtībā:

 

5.decembris

·        Latvijas (NKC) un Rīgas (Rīgas Filmu fonds) līdzfinansējuma mehānismu prezentācija
·        Latvijas producentu sagatavota prezentācija par filmēšanu Latvijā
·        Nozīmīgas Latvijā uzņemtas ārvalstu filmas pieredze Latvijā (case study) – pozitīvā pieredze un izaicinājumi
·        Dalībnieku pieredzes vai filmu projektu prezentācijas
·        Individuālās tikšanās
·        Vakaru noslēdz pieņemšana – tīklošanās (networking) pasākums
 
 

6.decembris

·        Filmēšanas lokāciju apmeklējums Rīgā
·        Noslēgums – konferences rezultātu apkopojums
·        Pusdienas – noslēguma tīklošanās pasākums
 
Riga Meetings 2013 organizē NKC, sadarbojoties ar LIAA, Rīgas Domi un Dānijas Kultūras institūtu.

06/11/2013