Arhīvs

Preses konference par NKC konkursa rezultātiem

Nacionālā Kino centra izsludinātais 2015. gada filmu ražošanas projektu konkurss noslēdzas ar preses konferenci 9. aprīlī pl. 11:00 Rīgas Kinomuzejā, informējot par valsts finansiālo atbalstu saņēmušajiem spēlfilmu, animācijas un dokumentālo filmu projektiem.

Šis ir pirmais un lielākais no 2015. gadā plānotajiem NKC konkursiem, tajā pieejamais finansējums ir EUR 911 954 – spēlfilmu projektiem EUR 500 393, dokumentālo filmu projektiem EUR 83 069 un animācijai EUR 328 492. Pēc projektu publiskajām prezentācijām, kas notika 26. un 27. martā, ekspertu komisijas pabeidz projektu vērtēšanu atbilstoši kritēriju tabulām, kurās tiek ņemti vērā gan radošie, gan producēšanas rādītāji, un sniedz atzinumu Nacionālā Kino centra vadītājai Ditai Rietumai, kura atbilstoši normatīvajiem aktiem pieņem lēmumu par konkrētu projektu atbalstīšanu. Šogad animācijas filmu projektus vērtē eksperti Anna Veilande Kustikova, Bruno Aščuks un NKC pārstāve Kristīne Matīsa, spēlfilmu projektus – Pēteris Krilovs, Atis Amoliņš un NKC pārstāvis Uldis Dimiševskis, dokumentālo filmu projektus – Daira Āboliņa, Dāvis Sīmanis un NKC pārstāve Kristīne Matīsa.

Jau otro gadu projektu vērtēšanā piedalās arī īpaši pieaicināti sabiedrības pārstāvji, kas vērtē projektu aktualitāti un nozīmību Latvijas filmu skatītājiem. Šogad NKC konkursā konsultatīvie pārstāvji ir TV producente un redaktore Arta Ģiga (izvirzījusi Latvijas Žurnālistu asociācija), sociālo zinātņu maģistre Jekaterina Kalēja (izvirzījusi Latvijas Universitātes Antropoloģijas katedra), kinoblogere un LKA studente Dārta Ceriņa (izvirzījis kinoteātris Splendid Palace).

Konkursā plānots atbalstīt ne mazāk kā divus spēlfilmu projektus, ne mazāk kā trīs dokumentālās filmas un ne mazāk kā četras animācijas filmas. Konkursā piedalās astoņi spēlfilmu pieteikumi, 18 dokumentālo filmu projekti un 9 animācijas projekti; viens projekts veidots kā starpžanrs starp dokumentālo un animācijas filmu, to vērtē abas attiecīgās ekspertu komisijas. Spēlfilmu projektu kopējā pieprasītā summa ir EUR 2 058 889, tātad NKC rīcībā ir 24% nepieciešamās summas; dokumentālo filmu projektu kopējais pieprasījums ir EUR 544 339, tātad iespējams apmierināt tikai 15% pieprasījuma; salīdzinoši labvēlīgāka ir situācija animācijā, kur projektu kopējais pieprasījums ir 514 276 un konkursa rīkotāju rīcībā ir 64% prasītās summas.

Preses konferencē 9. aprīlī pulksten 11:00 Rīgas Kino muzejā piedalīsies Nacionālā Kino centra vadītāja Dita Rietuma, ekspertu komisiju un arī sabiedrības konsultatīvie pārstāvji. Mediji un visi interesenti laipni aicināti!

07/04/2015