Arhīvs

Piešķirs līdzfinansējumu ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā

Latvijas valdība š.g. 26.marta Ministru Kabineta sēdē apstiprināja MK noteikumus Valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā.

Šī līdzfinansējuma ietvaros jau šogad paredzēts 300 000 latu līdzfinansējums ārvalstu filmu uzņemšanai visā Latvijas teritorijā.Finanšu atbalsta instruments ir saskaņots Eiropas Komisijā.

Līdzfinansējuma mērķis ir:
Ārvalstu kino nozares finansējuma piesaistīšana
Latvijas kultūras eksporta veicināšana
Latvijas atpazīstamības pasaulē veicināšana
Latvijas kino nozares infrastruktūras attīstības veicināšana un jaunu darba vietu radīšana
Latvijas radošo industriju attīstības veicināšana
Kultūrtūrisma attīstības veicināšana
 
Nacionālā Kino centra vadītāja Ilze Gailīte- Holmberga saka: „Izveidojot jaunu ārvalstu kino nozares finanšu piesaistes mehānismu, Latvija veicinās gan Latvijas filmu nozares konkurētspēju, gan Latvijas un tās filmu nozares profesionāļu atpazīstamību pasaulē. Ārvalstu kino producenti atbrauc uz Latviju, ierauga Latvijas dabas un arhitektūras daudzveidību, kopīgā darbā iepazīstas ar Latvijas kino veidotāju augsto profesionālismu un atgriežas Latvijā filmēt jaunas filmas – tā jau vairakkārt filmas pie mums uzņem producenti no Japānas, Korejas, Indijas, Krievijas un citām valstīm. Starp Baltijas valstīm Latvijā vienīgajā būs valsts līmeņa līdzfinansējuma fonds, kas, nešaubīgi piesaistīs nozīmīgus ārvalstu filmu projektus.”

Lai piešķirtu valsts budžeta līdzfinansējumu ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā, NKC rīkos atklātu konkursu. Projektu konkursam varēs iesniegt Latvijā reģistrēti komersanti, biedrības vai nodibinājumi, kuri normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēti kā filmu producenti un ar ārvalsts filmu producentu noslēguši līgumu par ārvalsts filmas uzņemšanu Latvijā.
 
Līdzfinansējumu līdz 25 % apmērā no attiecināmajām izmaksām varēs saņemt, ja filma pilnībā vai daļēji tiek uzņemta Latvijā, ja filmas uzņemšanā tiek izmantoti tādu fizisko vai juridisko personu pakalpojumi, kuras ir reģistrētas Latvijā, ja kopējās filmas projekta izmaksas spēlfilmām un animācijas filmām sasniedz vismaz 500 000 latu, bet dokumentālajām filmām – vismaz 100 000 latu.
 
Konkrēts finansējuma apmērs tiks noteikts un izmaksāts tikai pēc izdevumu veikšanas un filmas projekta īstenošanas Latvijas teritorijā.
 
Līdzfinansējuma galvenā mērķgrupa ir ārvalstu filmu producenti un Latvijā reģistrētie filmu producenti, kuri noslēguši sadarbības līgumus par ārvalstu filmu uzņemšanu Latvijā.

26/03/2013