Arhīvs

Pieņem trīs filmu nozari regulējošus Ministru kabineta noteikumus

29. jūnijā, Ministru kabinets (MK) pieņēmis trīs Kultūras ministrijas izstrādātos filmu nozari regulējošos noteikumus – „Filmu klasifikācijas noteikumi”, „Filmu producentu reģistrācijas kārtība” un „Noteikumi par filmu producentu reģistrācijas valsts nodevu”. Minētie noteikumi pieņemti, lai īstenotu Saeimas 17.jūnijā pieņemtajā un 29.jūnijā, Valsts prezidenta izsludinātajā Filmu likumā noteiktās normas.

Filmu klasifikācijas mērķis ir informēt par filmas saturu un tās iespējamo ietekmi uz skatītāju, jo īpaši uz bērnu, norādot to ar atbilstošu filmu klasifikācijas indeksu. Šodien pieņemtie MK noteikumi „Filmu klasifikācijas noteikumi” pēc būtības saglabās līdz šim spēkā esošo filmu klasifikācijas regulējumu, nosakot filmu klasifikācijas indeksus, to piešķiršanas kritērijus un kārtību, kādā filmu producenti vai izplatītāji klasificē Latvijas Republikas teritorijā izplatītās filmas. Noteikumos iekļauts regulējums, kas nosaka aizliegumu izplatīt personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, filmas, kas klasificētas ar indeksu 18+. Lai pārliecinātos par filmas skatītāja vecumu, filmas izplatītājam būs pienākums pieprasīt, lai skatītājs uzrāda personu apliecinošu dokumentu. 

Lai nodrošinātu informāciju par filmu nozari raksturojošiem rādītājiem, kā arī veicinātu publiskā finansējuma piešķiršanas un izlietojuma kontroli un uzraudzību, Nacionālais kino centrs veic filmu producentu reģistrāciju. Šodien pieņemtie MK noteikumi „Filmu producentu reģistrācijas kārtība” nosaka kārtību, kādā filmu producentus reģistrē un izslēdz no filmu producentu reģistra, kā arī nosaka reģistra datu saturu. Noteikumi paredz, ka reģistrētajiem filmu producentiem reizi gadā būs pienākums sniegt Nacionālajam kino centram ziņas par filmu producenta neatkarīgi producētajām filmām un to izplatīšanas rādītājiem, piemēram, ziņas par apmeklētāju skaitu uz filmas seansiem Latvijā un ārvalstīs, kā arī ziņas par filmas dalību festivālos Latvijā un ārvalstīs. Līdz pieņemto MK noteikumu „Filmu producentu reģistrācijas kārtība” spēkā stāšanos spēku zaudēs Ministru kabineta 2001. gada 20. novembra noteikumi „Filmu izplatīšanas noteikumi”, tādējādi turpmāk vairs nebūs jāveic filmu izplatītāju, filmu izplatīšanas vietu, kā arī filmu reģistrācija.
 
Saskaņā ar pieņemtajiem MK noteikumiem „Noteikumi par filmu producentu reģistrācijas valsts nodevu” par filmu producentu reģistrāciju tiks iekasēta valsts nodeva LVL 20 apmērā.

29/06/2010