Arhīvs

Papildinājums programmai “Kino skolās”

No 31. oktobra līdz 6. novembrim UNESCO kopā ar sadarbības partneriem organizē pasaulē pirmo medijpratības un informācijpratības nedēļu, un Nacionālais Kino centrs šajā laikā papildina portālā filmas.lv pieejamo programmu “Kino skolās” – piedāvā skolotājiem metodisko materiālu, kas palīdz izmantot mācību procesā Latvijas filmas.

Iniciatīvu Kino skolās Nacionālais Kino centrs (NKC) aizsāka 2015. gada pavasarī, tiešsaistes platformā www.filmas.lv izveidojot sadaļu, kas paredzēta skolotājiem. Tajā tika ievietota virkne Latvijā tapušu filmu un Nacionālā Kino centra aicinātu ekspertu izstrādāti metodiskie materiāli, kas palīdz izmantot konkrētas filmas vai to fragmentus mācību procesā. Katrai filmai izveidots materiālu komplekts, kuru veido apraksts par filmu, stundu plāns un darba lapas, ko skolotājs var izmantot mācību darbā. Visi materiāli, konsultējoties ar Valsts Izglītības satura centru (VISC), ir sagatavoti atbilstoši mācību standartam, norādot gan klašu grupu, gan mācību priekšmetu, kura apguvē var izmantot konkrēto Latvijas filmu.

2016. gada rudenī programmas Kino skolās filmu kolekcija papildināta gan ar Latvijas kino klasiskām vērtībām, gan arī pavisam nesen tapušām filmām. Mācību procesa vajadzībām šobrīd pieejamas gan Rozes Stiebras animācijas īsfilmas, gan klasisko spēlfilmu restaurētās versijas – Gunāra Pieša Sprīdītis (1985, pēc Annas Brigaderes lugas), Leonīda Leimaņa Pie bagātās kundzes (1969, pēc Andreja Upīša darbiem), jaunāko laiku kino par vēsturiskām tēmām pārstāv Jāņa Streiča Rūdolfa mantojums (2010) un Aigara Graubas Sapņu komanda 1935 (2012), arī režisores Brigitas Eglītes spēles īsfilma par Latvijas valsts dibināšanu 1918. gadā – Vienīgā fotogrāfija (2008). Kolekcijai pievienotas arī dokumentālās filmas Bermontiāda (2009, režisors Askolds Saulītis), Uz spēles Latvija (2014, režisors Pēteris Krilovs) un Dieva putniņi (2015, režisore Dzintra Geka), tās visas pēta sarežģītus un nozīmīgus periodus Latvijas vēsturē.

Līdz ar to šobrīd platforma www.filmas.lv piedāvā skolotājiem 35 Latvijā tapušas filmas; tās rekomendēts izmantot dažādu priekšmetu apguvei (sociālās zinības, Latvijas un pasaules vēsture, politikas zinības, vizuālā māksla, kulturoloģija, literatūra) dažādās klašu grupās (1.-3. klase; 4.-6.klase; 7.-9.klase un 10.-12.klase). Filmas un materiālus var izmantot arī ārpusklašu darbā, kā arī dažādās interešu kopās.

Paroli pieejai resursa www.filmas.lv sadaļai Kino skolās ir iespējams iegūt, piesakoties Nacionālajā kino centrā (nkc@nkc.gov.lv). Līdz šim pieeja resursam ir izsniegta vairāk nekā 500 izglītības darbiniekiem – tieši 31. oktobrī tika reģistrēts piecsimtais sadaļas Kino skolās lietotājs, Kapsēdes pamatskolas direktors Kaspars Politers, kurš skolā arī pasniedz datormācību.

Ar projektu Kino skolās NKC ir spēris nozīmīgu soli medijpratības virzienā – laikā, kurā arvien būtiskāka kļūst gan kritiskās analīzes spēja, gan prasmes analizēt audiovizuālās informācijas plūsmu, ir vitāli svarīgi popularizēt kino kultūras vērtības, kā arī akcentēt daudzveidīgās iespējas tās izmantot mācību vielas apguvei.

Savukārt UNESCO projekts aicina skatīt medijpratību un informācijpratību kā simbiozi starp informāciju un medijiem, kuros vērtīgs saturs tiek apkopots un padarīts pieejams ar jauno tehnoloģiju palīdzību.

Vairāk informācijas
par portālu www.filmas.lv un projektu Kino skolās:
Zigita Saulīte,
Nacionālā Kino centra vecākā referente,
67358875, 29485939,
zigita.saulite@nkc.gov.lv

31.10.2016.

31/10/2016