Arhīvs

Pagarināts dokumentālo filmu projektu iesniegšanas termiņš

Atsaucoties Producentu asociācijas lūgumam, NKC pagarina izsludinātā Dokumentālo filmu projektu konkursa termiņus.

1. Projektu iesniegšanas termiņš – līdz 23.02.2009. plkst.16:00 (grozīts konkursa nolikuma 3.1.punkts).

2. Ekspertu komisijas atzinumi par iesniegto projektu virzīšanu publiskajām prezentācijām vai noraidīšanu – līdz 17.03.2009. (grozīts konkursa nolikuma 4.9.punkts).

3. Ekspertu komisijas atzinumi pēc publiskām prezentācijām par iesniegto projektu atbalstīšanu vai noraidīšanu – līdz 27.03.2009. (grozīts konkursa nolikuma 4.11.punkts).

4. Lēmumi par katra iesniegtā projekta atbalstīšanu vai noraidīšanu – līdz 31.03.2009. (grozīts konkursa nolikuma 4.13.punkts).
 
Ar grozīto konkursa nolikumu var iepazīties pievienotajā dokumentā, kā arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10/12, tālrunis 67358878.
 
Paziņojums par grozījumiem konkursa nolikumā publicēts 05.02.2009 laikraksta „Latvijas Vēstnesis” 20.numurā.

Nolikums

05/02/2009