Arhīvs

No 1.jūlija atcelta filmu, filmu izplatītāju un filmu izplatīšanas vietu reģistrācija

2010. gada 1. jūlijā spēku zaudēs Ministru kabineta 2001. gada 20. novembra noteikumi Nr.487 „Filmu izplatīšanas noteikumi”.

Tādējādi filmu izplatītājiem turpmāk nebūs saistošas prasības par filmu un filmu izplatīšanas vietu reģistrāciju Nacionālajā kino centrā. Arī pašiem filmu izplatītājiem no 2010. gada 1. jūlija vairs nebūs jāreģistrējas.

Paredzams, ka filmu producentu reģistrācija turpināsies arī pēc 2010. gada 1. jūlija. Reģistrā iekļaujamos datus un reģistra vešanas kārtību noteiks Ministru kabineta noteikumi. 
 
No 2010. gada 1. jūlija spēku zaudēs arī Ministru kabineta 2008. gada 17. jūnija noteikumi Nr.457 „Filmu klasifikācijas noteikumi”, tomēr paredzams, ka filmu klasifikācijas regulējums tiks saglabāts un Ministru kabinets no jauna pieņems attiecīgus noteikumus.

26/05/2010