Arhīvs

No 1. februāra radošajām personām pieejams sociālais atbalsts

Līdz ar 2018. gada 1. februāri atvērta profesionālo radošo personu atbalsta pasākumu programma. Šāds atbalsts radošajām personām pieejams radošās dīkstāves posmos (tostarp pārejošas darba nespējas laikā) un pensijas vecumā – ārstniecības un komunālo maksājumu daļējai segšanai.

 

“Latvijā ir 3 500 profesionālo radošo personu, kuras specifiskās nodarbinātības dēļ līdz šim bijušas sociāli neaizsargātas. Radošajām personām ir neregulāri, neprognozējami ienākumi, netiek apmaksātas slimības dienas vai bezdarba periodi, tāpat nav apmaksāts arī profesionālās darbības izpētes un sagatavošanās darbs, kas veido ievērojamu daļu no radošā darba,. Par atbalsta pasākumu nepieciešamību radošajām personām ir diskutēts jau vairāk nekā 20 gadus. Esmu gandarīta, ka beidzot ir pieņemti normatīvie akti, esam izcīnījuši nepieciešamo finansējumu un no šodienas Valsts Kultūrkapitāla fondā darbojas atbalsta mērķprogramma, kas ik gadu ļaus palīdzēt aptuveni 200 radošajām personām,” akcentē kultūras ministre Dace Melbārde.

Profesionāla radošā persona atbalsta programmas kontekstā ir autors vai izpildītājs, kura rada vai ar savu izpildījumu interpretē mākslas darbus arhitektūrā, dizainā, teātrī, mūzikā, vizuālajā mākslā, dejā, literatūrā un kinematogrāfijā, un zinātniskajā jaunradē attiecīgajās radošajās jomās. Atbalsta programma neattiecas uz jaunradi kā amatierkustības izpausmi, amatniecību un ar radošajām jomām nesaistītu zinātnisko jaunradi.

Lai pretendētu uz atbalstu, autora darbiem vai izpildījumiem būs jābūt publiskotiem vismaz 3 gadu laikā pirms statusa iegūšanas, turklāt personas bruto ienākumiem 3 kalendāra mēnešu laikā pirms atbalsta pieprasīšanas vidēji katrā mēnesī būs jābūt bijušiem zemākiem par pusi no valstī noteiktās minimālās darba algas mēnesī.

Viena radošā persona varēs saņemt minimālās algas apmēra atbalstu sešus mēnešus gadā; slimības gadījumā – ne vairāk kā 10 dienu apmaksu, savukārt pensionētas radošās personas varēs saņemt atbalstu īslaicīgai daļējai ārstniecības izmaksu un komunālo maksājumu segšanai, saskaņā ar izmaksas apliecinošiem dokumentiem.

Lai saņemtu atbalstu, profesionālai radošajai personai ar aizpildītu pieteikuma veidlapu un dokumentiem, kas apliecinātu radīto darbu esamību, slimības lapām un maksājumus apliecinošiem dokumentiem jāvēršas Latvijas Radošo savienību padomes (LRSP) birojā Baznīcas ielā 37 – 3, Rīgā. LRSP apstiprina pretendenta profesionālo atbilstību un līdz nākamā mēneša 15. datumam iesniedz pieteikumu VKKF, kas pirms stipendijas izmaksāšanas pārbauda pretendenta administratīvo atbildību, pieprasot ziņas no VID un VSAA.

Atbalsta sniegšana tiks apturēta, tiklīdz programmā pieejamais valsts budžeta finansējums šim gadam – 500 000 eiro – būs izmaksāts.

Jau ziņots, ka KM izstrādāto Radošo personu statusa un profesionālo radošo organizāciju likumu Saeima galīgajā lasījumā apstiprināja pērn 22. novembrī, to pozitīvi novērtējot vairāk nekā 90 deputātiem. Šāgada 25. janvārī VKKF padomes sēdē tika apstiprināts radošo personu atbalsta pasākumu programmas nolikums, līdz ar ko apstiprināta visa atbalsta programmas atvēršanai nepieciešamā dokumentācija.

 

Papildu informācijai:
Lita Kokale,
Kultūras ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
67330343, 26469946
Lita.Kokale@km.gov.lv

 

1.02.2018.

31/01/2018