Arhīvs

NKC vadītāja vietnieka amatā iecelta Inga Blese

Noslēdzies NKC izsludinātais konkurss uz vakanto Nacionālā kino centra vadītāja vietnieka amatu, 10. septembrī parakstīts rīkojums – par Nacionālā Kino centra vadītāja vietnieci iecelta līdzšinējā Valsts Kultūrkapitāla fonda nozaru kuratore Inga Blese, kura saskaņā ar NKC amata pretendentu vērtēšanas komisijas lēmumu atzīta par atbilstošāko kandidāti.

Inga Blese bakalaura grādu ieguvusi, absolvējot Rīgas Ekonomikas augstskolu (ekonomika un biznesa administrācija), Latvijas Universitātē studējusi Vēstures un filozofijas fakultātē, bet maģistra grādu ieguvusi Centrālās Eiropas universitātē (Budapešta, Ungārija), studējot politikas zinātnes. Inga Blese izglītību papildinājusi arī De Montfortas universitātē Lielbritānijā, studējot programmā Kultūras plānošana Eiropā un iepazīstot dažādus kultūrpolitikas instrumentus.

Paralēli studijām Inga Blese strādājusi gan starptautiskā audita uzņēmumā Price Waterhouse Coopers Latvija, gan Nevalstisko organizāciju centrā, bet kopš 2002. gada bijusi mērķprogrammu kuratore Valsts Kultūrkapitāla fondā, izstrādājusi šo programmu nolikumus, plānojusi un uzraudzījusi projektu realizāciju un finanšu plūsmu. Šobrīd Inga Blese ir triju VKKF nozaru kuratore, nodrošina filmu mākslas, literatūras un starpdisciplināro projektu ekspertu komisiju darbu un projektu uzraudzību, tāpēc darbu Nacionālajā Kino centrā sāks 5. novembrī – pēc VKKF trešā kultūras projektu konkursa noslēguma.

Nacionālā Kino centra vadītāja vietnieka galvenie amata pienākumi ir administrēt filmu nozarei paredzētos valsts piešķirtos budžeta līdzekļus; plānot un organizēt finanšu resursu sadalījumu filmu nozares projektiem; pārraudzīt konkursu norisi un nodrošināt administratīvo procesu valsts finansējuma saņēmējiem filmu nozarē; vadīt valsts atbalstīto filmu nozares projektu īstenošanas uzraudzību un kontroli; koordinēt un pārraudzīt valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanas procesus ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā.

 

12.09.2018.

 

12/09/2018