Arhīvs

NKC izsludina otru līdzfinansējuma konkursu ārvalstu filmu uzņemšanai

Šodien, 25. septembrī, Nacionālais kino centrs izsludina otru konkursu par valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanu ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā. Pilnībā netika izmantots viss iepriekšējā konkursa (izsludināts 2013. gada 5. jūlijā) finansējums, saistībā ar to, ka SIA Film Angels Studio iesniegtā Čehijas producentu veidotās spēlfilmas projekta So Far So Good (Tiktāl viss labi) īstenošana tiek atlikta. Otrajā konkursā iespējams pretendēt uz līdzfinansējuma summu72 530 latu apmērā.
 

Līdzfinansējums var tikt piešķirts filmu projektiem, kas daļēji vai pilnībā tiek īstenoti Latvijas teritorijā un kurus kā pakalpojumus vai kopražojumus realizē Latvijas filmu producents. Līdzfinansējumu var piešķirt tikai tad, ja ārvalstu filmas uzņemšanā tiek izmantoti tikai Latvijā reģistrētu fizisko vai juridisko personu pakalpojumi.

Maksimālais līdzfinansējuma apmērs ir 25 procenti no attiecināmo izdevumu kopsummas, ja filmas pamatdarbība norisinās Latvijā vai filmā atpazīstama Latvijas ainava vai arhitektūra. Ja šādas norādes uz Latviju nav, tomēr filmas uzņemšanā tiek izmantoti Latvijā reģistrētu komersantu pakalpojumi, līdzfinansējuma apmērs ir 20 procenti. Līdzfinansējums tiek izmaksāts vienīgi pēc izmaksu veikšanas un to apliecinošo dokumentu pārbaudes.
 
Par līdzfinansējamiem izdevumiem tiek uzskatītas tās izmaksas, kas izlietotas Latvijā un tieši saistītas ar filmas uzņemšanas procesu. Tās var būt gan personāla izmaksas, tehnikas īre un pakalpojumi, gan transporta pakalpojumi un degviela, celtniecības, viesnīcu un ēdināšanas pakalpojumi, apsardze, telekomunikācijas, komunālo un sabiedrisko dienestu pakalpojumi, visdažādāko preču un materiālu iegāde, kas nepieciešami filmas uzņemšanas procesā, nekustamā īpašuma nomas un īres izmaksas un citas.

Konkursa mērķis ir atbalstīt ārvalstu filmu uzņemšanu Latvijā, vienlaikus veicinot gan filmu profesionāļu nodarbinātību un konkurētspēju, gan kopējo Latvijas ekonomikas un radošo industriju attīstību.

Projektus vērtēs NKC izveidota ekspertu komisija, kuru veido Rīgas Filmu fonda pārstāvis, kompetents filmu nozares speciālists, kā arī NKC pārstāvis. Projekta iesniegšanas termiņš ir 2013. gada 7. oktobris.
Papildu informācija par projektu šeit.
 

25/09/2013