Arhīvs

NKC izsludina līdzfinansējuma konkursu ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā

Šodien, 5. jūlijā, Nacionālais kino centrs izsludina konkursu par valsts budžeta līdzfinansējuma 300 000 latu apmērā piešķiršanu ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā. Konkursa mērķis ir atbalstīt ārvalstu filmu uzņemšanu Latvijā, vienlaikus veicinot gan filmu profesionāļu nodarbinātību un konkurētspēju, gan kopējo Latvijas ekonomikas un radošo industriju attīstību.

Līdzfinansējums var tikt piešķirts filmu projektiem, kas daļēji vai pilnībā tiek īstenoti Latvijas teritorijā un kurus kā pakalpojumus vai kopražojumus realizē Latvijas filmu producents. Līdzfinansējumu var piešķirt tikai tad, ja ārvalstu filmas uzņemšanā tiek izmantoti tikai Latvijā reģistrētu fizisko vai juridisko personu pakalpojumi.

Maksimālais līdzfinansējuma apmērs ir 25 procenti no attiecināmo izdevumu kopsummas, ja filmas pamatdarbība norisinās Latvijā vai filmā atpazīstama Latvijas ainava vai arhitektūra. Ja šādas norādes uz Latviju nav, tomēr filmas uzņemšanā tiek izmantoti Latvijā reģistrētu komersantu pakalpojumi, līdzfinansējuma apmērs ir 20 procenti. Līdzfinansējums tiek izmaksāts vienīgi pēc izmaksu veikšanas un to apliecinošo dokumentu pārbaudes.
 
Par līdzfinansējamiem izdevumiem tiek uzskatītas tās izmaksas, kas izlietotas Latvijā un tieši saistītas ar filmas uzņemšanas procesu. Tās var būt gan personāla izmaksas, tehnikas īre un pakalpojumi, gan transporta pakalpojumi un degviela, celtniecības, viesnīcu un ēdināšanas pakalpojumi, apsardze, telekomunikācijas, komunālo un sabiedrisko dienestu pakalpojumi, visdažādāko preču un materiālu iegāde, kas nepieciešami filmas uzņemšanas procesā, nekustamā īpašuma nomas un īres izmaksas un citas.
 
„Faktiski šie 300 000 latu ir uzskatāmi nevis par valsts budžeta ieguldījumu filmu nozarē, 25 procentu apmērā atbalstot ārvalstu filmas tapšanu, bet gan filmu nozares ieguldījumu Latvijas ekonomikā, piesaistot 75 procentus ārvalstu investīciju. Tas ir tālredzīgs Latvijas valsts solis, šajā ziņā apsteidzot gan Igaunijas, gan Lietuvas kolēģus,” savu viedokli pauž producents un režisors Jānis Kalējs no Film Angels Studio, kas ir viena no pieredzējušākajām filmu servisa studijām sadarbībā ar ārvalstu projektiem.
 
Projekti tiks vērtēti, ņemot vērā plānotās filmas uzņemšanas izmaksas Latvijā, ar augstāku punktu skaitu novērtējot, piemēram, tos spēlfilmu projektus, kuru plānotās izmaksas pārsniegs 500 000 latu. Liela nozīme tiks piešķirta arī Latvijas filmu nozares profesionāļu iesaistīšanai filmēšanas procesā, attiecīgi novērtējot Latvijas režisora, pirmā plāna lomas atveidotāja, scenārija autora, galvenā operatora, galvenā mākslinieka vai mūzikas autora iesaistīšanu filmas tapšanā. Vērtējot projektus, svarīga būs arī Latvijas un ārvalstu puses producentu pieredze, kā arī filmas izplatīšanas plāni.
 
Projektus vērtēs NKC izveidota ekspertu komisija, kuru veido Rīgas Filmu fonda pārstāvis, kompetents filmu nozares speciālists, kā arī NKC pārstāvis.
Vairāk par konkursu šeit.

05/07/2013