Arhīvs

NKC izsludina konkursu ražošanā esošu spēlfilmu atbalstam

Nacionālais kino centrs 05.11.2014. izsludina 2014 .gada ražošanā esošu spēlfilmu atbalsta konkursu ar pieejamo finansējumu Eur 135 097.

Konkursa mērķis ir atbalstīt ražošanā esošu pilnmetrāžas spēlfilmu projektu ražošanas turpināšanu vai pabeigšanu, kas plānota ne vēlāk kā 2015.gadā. Konkursā var tikt iesniegti tikai tie projekti, kuri saskaņā ar NKC noslēgtajiem finansēšanas līgumiem ir saņēmuši publisko finansējumu ražošanas posmam un līdz projektu iesniegšanas dienai ir izpildījuši iepriekš ar Kino centru noslēgtā līguma saistības, parakstot aktu par attiecīgā līguma izpildi. Konkursā nevar tikt iesniegti filmu projekti, kuri saskaņā ar Kino centra noslēgtajiem finansēšanas līgumiem ir saņēmuši publisko finansējumu filmas pabeigšanai.

Ar konkursa nolikumu un tā pielikumiem var iepazīties NKC mājas lapā www.nkc.gov.lv, kā arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10, tālrunis 67358878.

Paziņojums par konkursa izsludināšanu publicēts 05.11.2014. laikraksta „Latvijas Vēstnesis” 220. numurā.

Konkurss izsludināts saskaņā ar Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumiem Nr.975 „Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem”.

Projekti iesniedzami personīgi vai pa pastu NKC, Rīgā, Peitavas ielā 10 līdz šā gada 5.decembrim plkst.12:00.

05/11/2014