Arhīvs

NKC izsludina konkursu filmu projektiem, kas pretendē uz 2007.gada valsts budžeta līdzekļiem

Valsts aģentūra “Nacionālais Kino centrs”:
izsludina konkursu filmu projektiem, kas pretendē uz 2007.gada valsts budžeta līdzekļiem;
pieņem pieteikumus automātiskajam atbalstam spēlfilmu, animācijas un dokumentālo filmu ražošanai;
izsludina konkursu filmu projektiem, kas pretendē uz valsts līdzfinansējumu ES fondu finansējuma piesaistei.
NKC atbalsts 2007.doc
Automātiskais atbalsts – Nolikums.doc
Filmu konkursa Nolikums.doc
Kopražojumu konkursa Nolikums.doc
Latvija šodien – konkursa Nolikums.doc
Finansējuma piešķiršanas Noteikumi.doc
Nolikums par ekspertiem.doc
Projekta pieteikuma forma.doc
Finansēšanas plāna forma.xls
Kā aizpildīt finplāna formu.doc
Spēlfilmas tāmes forma.xls
Dok.filmas tāmes forma.xls
Animācijas filmas tāmes forma.xls
Leļļu filmas tāmes forma.xls

05/01/2007