Arhīvs

NKC izsludina filmu projektu konkursu

21. janvārī Nacionālais kino centrs (NKC) izsludinājis 2015. gada filmu projektu ražošanas konkursu; tajā tiks atbalstīta jaunu animācijas īsfilmu, dokumentālo filmu un pilnmetrāžas spēlfilmu ražošana, kuru plānots uzsākt vai pabeigt šogad. Projektu iesniegšanas termiņš – šā gada 24.februāris plkst.12:00. Marta vidū tiks rīkotas tradicionālās projektu publiskās prezentācijas, kad ar autoru iecerēm varēs iepazīties ne tikai eksperti, bet arī ikviens interesents. Turklāt šogad tiks turpināta 2014. gadā aizsāktā prakse, filmu projektu vērtēšanā pieaicinot kultūras organizāciju un sabiedrības pārstāvjus, kuri šajā procesā reprezentē Latvijas kinoskatītāju viedokli.

Konkursa finansējums ir EUR 911 954, no kura animācijas filmu projektiem tiek piešķirti 23% jeb EUR 209 749, dokumentālo filmu projektiem 18% jeb EUR 164 152 un spēlfilmu projektiem 59% jeb EUR 538 053. Detalizētāka informācija par finansējuma nosacījumiem un iespējamiem pretendentiem atrodama konkursa nolikumā, ar kuru var iepazīties NKC mājas lapā www.nkc.gov.lv, kā arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10, tālrunis 67358878.

Šis ir pirmais no vairākiem Nacionālā Kino centra plānotajiem valsts atbalsta konkursiem 2015. gadā, hronoloģiski nākamais tiks izsludināts februārī, vairākās kārtās sadalot EUR 996 010 kā līdzfinansējumu ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā.

Aprīlī tiks rīkots konkurss ražošanā esošo filmu projektu pabeigšanai, šādā statusā ar NKC atbalstu ir četras pilnmetrāžas spēlfilmas, septiņas dokumentālās filmas un divas animācijas filmas (konkursā pieejamais finansējums – EUR 869 220).

2015. gada maijā plānots izsludināt vēl četrus konkursus – projektu attīstīšanai un filmu daudzveidības veicināšanai (pieejamais finansējums EUR 107 300), debijas filmām (EUR 150 220), minoritātes kopražojumu atbalstam (ārvalstu filmas, kurās Latvijas puse iegulda ne vairāk kā 30%) un citiem filmu nozares projektiem (Latvijas filmu izplatīšanai, kinoizglītībai u.c.)

2015. gada garumā turpināsies arī konkurss “Latvijas filmas Latvijas simtgadei”, šogad atbalstāmo projektu klāstā tiks iekļautas arī dokumentālās filmas un animācija. Rudenī spēlfilmu projektu atlases otrajā kārtā varēs pieteikt arī 2014. gada konkursā nepiedalījušos vai neatbalstītus projektus, ja tie attīstīti līdz nepieciešamajai stadijai (gatavs scenārijs un demo materiāls 3 minūšu apmērā).

Jaunums šāgada projektu administratīvajā vērtēšanā – stingri tiek ievērots Filmu likuma 4. pants, kas nosaka – filmām, kas saņēmušas publisko finansējumu (atbalstu NKC vai VKKF konkursos), gada laikā pēc pabeigšanas jāiesniedz kopija Latvijas Nacionālajam arhīvam. Ja producents nav izpildījis šo prasību attiecībā uz savām iepriekšējām filmām, tad ar jauniem projektiem konkursos nevar piedalīties.

22/01/2015