Arhīvs

NKC izsludina eksperimentālu spēlfilmu konkursu

NKC 2010. gada 1. novembrī izsludina eksperimentālu spēlfilmu projektu konkursu ar kopējo pieejamo finansējumu 20 000 LVL.

Konkursa mērķis ir daudzveidot Latvijas filmu mākslas jaunrades procesu, atbalstot eksperimentālas, mākslinieciski un/vai tehnoloģiski inovatīvas spēlfilmas, kas veicinātu gan jaunu režisoru un scenāristu radošo izaugsmi un attīstību, gan piedāvātu skatītājam saistošu un interesantu audiovizuālu notikumu. Finansējums tiks piešķirts ne mazāk kā divu mazbudžeta spēlfilmu, t.sk. spēles īsfilmu, projektu realizēšanai, atbalstot to filmēšanas un/vai ražošanas pabeigšanu. Konkursā atbalsta tikai tos projektus, kurus plānots pabeigt ne vēlāk kā 2011.gadā. 

Konkurss izsludināts saskaņā ar MK 12.10.2010 noteikumiem Nr.975 Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem.
 
Projekti iesniedzami personīgi vai pa pastu NKC, Rīgā, Peitavas ielā 10/12 līdz šā gada 1.decembrim plkst.15:00.
 
Ar konkursa nolikumu un tā pielikumiem var iepazīties pievienotajos dokumentos, kā arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10/12, tālrunis 67358878.
 
Paziņojums par konkursa izsludināšanu publicēts 02. 11. 2010 laikraksta „Latvijas Vēstnesis” 173. numurā.
 
Konkursa izsludināšana ir saskaņota ar jaunajiem Ministru kabineta noteikumiem par publiskā finansējuma piešķiršanas kārtību; šie noteikumi pieņemti 12. oktobrī un izstrādāti tāpēc, ka 2010. gada 17. jūnijā tika pieņemts Filmu likums un līdz ar to iepriekšējie MK noteikumi zaudēja spēku. Būtisku izmaiņu MK noteikumos nav, pilns teksts lasāms šeit.
 

Atgādinam, ka producentiem, kas pretendē uz valsts finansējumu, nepieciešamas derīgas producentu reģistrācijas apliecības. Papildus informācija šeit.

 

Nolikums_Eksperimentālās spēlfilmas

Nolikums_ Eksperti

Finansēšanas plāns_Veidlapa

Finansēšanas plāns_Instrukcija

Tāme_Spēlfilmas

24/11/2010