Arhīvs

NKC izsludina dokumentālo filmu projektu konkursu par Latvijas Tautas frontes darbību

Nacionālais kino centrs sadarbībā ar Latvijas Tautas frontes muzeju izsludina dokumentālo filmu projektu konkursu ar mērķi atbalstīt vienas 90 minūšu dokumentālās filmas par Latvijas Tautas frontes darbību veidošanu. Konkursa finansējums – Ls 35 000, filmas pabeigšanas termiņš – līdz 2013.gada 1.oktobrim.

Filmā paredzēts atspoguļot notikumus un norises, kas saistītas ar Latvijas Tautas frontes dibināšanu, sabiedrības organizēšanos, cīņu par Latvijas neatkarības atjaunošanu parlamentārā ceļā, padomju struktūru pretdarbību neatkarības centieniem, uzvaru 1990.gada vēlēšanās un 4.maija neatkarības deklarācijas pieņemšanu, sadarbību ar Igaunijas un Lietuvas tautu kustībām, baltiešu lomu PSRS sabrukumā un ietekmi uz Austrumeiropas un Centrāleiropas atbrīvošanos. Detalizētāka informācija par konkursa nosacījumiem atrodama konkursa nolikumā.

Projekti iesniedzami personīgi vai pa pastu NKC, Rīgā, Peitavas ielā 10/12 līdz šā gada 8.martam plkst.12:00.  Ar konkursa nolikumu var iepazīties NKC mājas lapā www.nkc.gov.lv, kā arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10/12, tālrunis 67358878.
 
Konkurss izsludināts saskaņā ar Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumiem Nr.975 „Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem”. Paziņojums par konkursu izsludināšanu publicēts 08.02.2013. laikraksta „Latvijas Vēstnesis” 28.numurā.
 
Papildus informējam par pārējiem NKC plānotajiem šī gada konkursiem:
 
citi filmu nozares projekti – atbalsts izplatīšanai (konkursa mērķis tiks precizēts) – plānoti Ls 15 213: konkurss plānots jūnijā;
līdzfinansējums filmu projektiem Eiropas fondu finansējuma piesaistei – plānoti Ls 40 000: konkurss plānots novembrī;
Nacionālais pasūtījums nacionālās identitātes veicināšanai kino jomā – filmas “Dvēseļu putenis” projekta izstrādei Ls 25 000: notiek finansējuma izlietojuma precizēšana.
Informācija: Uldis Dimiševskis, uldis.dimisevskis@nfc.gov.lv, 67358862
 
NOLIKUMS
FINANSĒŠANAS PLĀNS (VEIDLAPA)
KĀ AIZPILDĪT FINANSĒŠANAS PLĀNU
MK NOTEIKUMI Nr.975

08/02/2013